Dierenrijk Sandwijck – 15 en 23-04-2023

Jaap Milius (IVN De Bilt e.o.) schreef:
Twee vroege vogelwandelingen zijn er inmiddels geweest op landgoed Sandwijck eigendom
van Het Utrechts Landschap. De eerste vond plaats op 15 april, voor stichting Woord en Daad,
en een week later op 23 april deels met open inschrijving en deels voor de Natuurgidsen in
opleiding van IVN afdeling De Bilt. De vogelexcursies waren in deskundige handen van
vogelgidsen van de Vogelwacht Utrecht, afdeling Zeist, en van IVN-De Bilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtendgloren op Sandwijck (foto Geraline Eits)

Op beide ochtenden was het prachtig weer, en met de mist op het gras en de opkomende zon
werden meerdere reeën gespot waarvan er enkelen zich “blaffend” uit de hoeven maakten.
Daarnaast ook hazen, en vele sporen van de hier huizende dassen. Een bosmuis en een
eekhoorn completeerden de waargenomen zoogdieren. De vogels lieten zich ook goed zien en
horen. De bonte specht roffelde er lustig op los, en de lachende groene specht liet zich,
minuten lang gevangen in het beeld van een telescoop, bewonderen door het gezelschap.
Tijdens de laatste wandeling, konden we de kleine karekiet zichzelf horen toezingen en zagen
we de slechtvalk zitten bij zijn nest op het provinciehuis. Toen de zon aan kracht won, ging de
buizerd op de wieken.
Daaraan voorafgaand hadden we een ruim bezet vogelkoor aangehoord met roodborst,
heggenmus, merel, zanglijster, winterkoning en kool-, en pimpelmeees. Aanzwellend tot een
climax zoals in Ravel’s Bolero. Daarna viel het even stil om het orkest een uurtje later, ietwat
minder uitbundig, te herhalen. Uitslapers zoals boomklever, halsbandparkiet en appelvink
namen we op de valreep nog mee.
Veel gezien aldus aan dieren en ook aan flora. Zoals die monumentale bomen en de rijke
stinzenflora op dit unieke landgoed. Dit alles omlijst door afwisselende en prachtige
doorkijkjes die Sandwijck eigen is.