Doove Gat – 6 mei 2017

Sjef ten Berge schreef:

Temp: 9° → 19 °C   Wind ~ 3  →  4 Bft O  Bew: ⅛  → ½  Geen neerslag

© GMD

Visdief

Een klein wolkje overtrekkende gele kwikstaarten in beeld bij het zoeken in een wolk hoge gierzwaluwen tekende de toevallige vondsten deze ochtend. Soms ging de trek naar het noorden even niet aan dit moerasje van 50 hectare voorbij. De vier ganzen- vijf eendensoorten met de aankomende vader zomertaling en de bruine kiekendieven hadden wel wat meer het gedrag van blijvertjes met bijbedoelingen. Gepionierd werd er ook dankzij opdrogende randzones waar een kleine plevier rondscharrelde. Ook het “gekier” van de visdieven in alle stadia van opwinding tot broedende rust was overdadig. Voor een vluchtige schatting van de visdieven tussen de broedende kokmeeuwen gunden we ons de tijd niet. 

De verspreide grutto’s waren bij vlagen hoorbaar in de lucht en bij het speuren naar huiszwaluwen kregen we enkele noordwaarts trekkende boomvalken mee. Een opdrogend grasland aan de noordkant van de boezem had tussen de onregelmatige pollen verstopt de groenpootruiter, kemphanen, minstens drie bosruiters,tureluurs, een bonte strandloper en zoals overal elders in het moeras veel oeverlopers. Vanaf die standplaats hadden sommigen nog het geluk om één fouragerende blauwborst te betrappen. Een ongemakkelijk exemplaar, dat maar sporadisch zong en zich nog minder vaak vertoonde. Hij was niet de enige eenling, want ook de lepelaar en kleine karekiet waren zuinig aanwezig net als de snor.
Met het zwiepende geluid van negen knobbelzwanen, die oefenrondjes draaiden sloten we een mooie zonnige lente-ochtend af.