Eempolder – 02-09-2023

Peter Dral schreef:

©Remco Westerink

Vlucht Watersnippen

De dag begon redelijk mistig. Terwijl ik aan de koffie zat en naar buiten keek dacht ik nog, “nou die mist valt wel mee”. Eenmaal op weg naar de Eempolder begreep ik beter de vraag die ik eerder in de ochtend had gekregen of de excursie wil doorging in verband met de mist. De mist was toch dikker dan verwacht en ook hardnekkig. Maar enfin, dat mocht de pret niet drukken. Eenmaal aangekomen in de Theetuin van Eemnes, voegde de laatste deelnemer van de excursie zich bij de rest van de deelnemers en gingen we op pad. Ondanks de mist was er toch voldoende te zien, als je maar lang genoeg blijft stilstaan. Al snel zagen we een IJsvogel in het riet en begon de dag met een grote groep Watersnippen, Putters, Huismussen en een Tapuit.

Na het eerste stuk over de onverharde dijk gelopen te hebben, pikten we Hanneke op die op het verharde gedeelte van de dijk stond te wachten.
Op weg naar de vogelkijkhut zagen we Grote Zilverreiger, Bruine Kiekendief, Kievit, Raaf en Torenvalk. Eenmaal bij de Vogelkijkhut aangekomen hoopten we het Klein Waterhoen te zien, die daar al enkele dagen was waargenomen. We waren niet de enigen met dit idee en we moesten even wachten totdat er genoeg ruimte was om met een paar mensen de vogelkijkhut in te gaan. Het Klein Waterhoen was wel degelijk die ochtend gezien, alleen helaas voor ons was deze net “om het hoekje” gevlogen, zodat deze uit zicht was. We hebben het Klein Waterhoen dus ook niet waargenomen die ochtend, maar wel Geoorde Futen.

©Remco Westerink

Kleine Mantelmeeuw

Op de terugweg viel nog genoeg te zien met als hoogtepunt een twee Zeearenden én een Visarend! Aan het eind van de excursie zagen we nog een Kleine Mantelmeeuw met een bijzondere witte streep op de donkere bovenkant van de vleugels.

Zeker geen slechte “vangst” voor een excursie die zo mistig begon, maar zonnig en warm eindigde met 59 waargenomen soorten:

Soortenlijst:

Tapuit IJsvogel Watersnip Krakeend Meerkoet
Putter Huismus Kneu Spreeuw Stormmeeuw
Blauwe Reiger Rietgors Bruine Kiekendief Grote Zilverreiger Knobbelzwaan
Zwarte Kraai Kievit Boerenzwaluw Houtduif Slobeend
Torenvalk Graspieper Brandgans Grauwe Gans Aalscholver
Raaf Kuifeend Fuut Kleine Mantelmeeuw Geoorde Fuut
Dodaars Lepelaar Grote Mantelmeeuw Tafeleend Oeverzwaluw
Waterral Gele Kwikstaart Buizerd Graspieper Wintertaling
Ooievaar Torenvalk Visarend Witte Kwikstaart Regenwulp
Kokmeeuw Zilvermeeuw Zeearend Rietzanger Holenduif
Kauw Tjiftjaf Ekster Wilde Eend Nijlgans
Winterkoning Cetti’s zanger Turkse Tortel Huiszwaluw