Eempolders – 24 maart 2018

Ron Keet schreef:

© GMD

Grutto’s

Bij de Theetuin Eemnes worden we  net als vorig jaar onthaald door twee  luid klepperende ooievaars. Daarachter bevinden zich tientallen blauwe reigers die druk aan het nestelen zijn in hun eigen kolonie. Ook de tjiftjaf laat zich al horen, naast de nasaal klinkende groenling en de zichzelf herhalende zanglijster.
We gaan met 13 man/vrouw op pad.  Het is zwaar bewolkt, droog en een beetje  wind. De ergste kou is uit de lucht, maar de lente wil die ochtend in de uitgestrekte gele weilanden niet echt komen. We lopen de nagenoeg boomloze Eempolder in en horen en zien echt duizenden brandganzen. Ook zijn er nog  honderden kolganzen. Het zijn met name deze trekganzen, die zich aan het opvetten zijn voor hun vlucht naar het hoge Noorden. Er zijn ook grauwe ganzen en Canadese ganzen. De ganzen worden geregeld opgeschrikt door menselijke verstoringen. We zien een aantal hazen prachtig  en met groot gemak over een sloot springen, terwijl er ook een haas zwemmend de overkant bereikt.
De grutto’s zijn er ook weer in grote aantallen. Het gaat mogelijk om 200 grutto’s. Dat zijn er aanmerkelijk minder dan een tiental jaren geleden. Het geluid van de grutto is prachtig en soms zelfs overheersend. De kleur van de grutto is nog niet op zijn mooist. Er zijn zelfs grauwbruine exemplaren bij. Ook de tureluur verraadt zijn aanwezigheid, net als de scholekster. We scoren ook enkele kemphanen, watersnippen, goudplevieren en de nodige kieviten. Wigle merkt een kievit op die net een ei aan het leggen is. In het riet de nodige rietgorzen en in de plasjes wintertalingen, slobeenden, bergeenden, krakeenden, kuifeenden, tafeleenden, prachtige pijlstaarten  en futen. In de lucht een zevental op de thermiek zwevende ooievaars, een aantal buizerds, een torenvalk en een bruine kiekendief.
In het water van het Eemmeer vallen de grote aantallen smienten, (ruw geschat15.000) , kuifeenden maar ook een aantal  baltsende brilduikers op. Na ca. vier uur zijn we terug op de parkeerplaats met een lijst van 55 soorten en met een redelijk volle vogelbuik, die tenslotte wordt gevuld  met een overvliegende grote zilverreiger.