Eempolder – Eem-oevers oost Veldpolder noord – Laarderangerechten – 9 april 2018

Sjef ten Berge schreef:

Zo 08 – 04 – 2018  8.00 – 13.00u Driebergen
Temp: +11°C → 21°C   Wind ~1 à 2 Bft Z   Bew: ¼ Soms sluiers  Droog

© GMD

Kleine Plevier

Bij ons vertrek in Driebergen bleek de merel deze lenteochtend niet uitgestorven te zijn. Met de zon in de rug konden we even later vanaf de rechter Eemoever ook de linkeroever overzien. De uitzichtjes ademden de sfeer die van de schoolplaten van Cornelis Jetses afstraalde. In het weiland met wilgjes deden grutto’s, tureluurs, kieviten, kemphanen en watersnippen de dingen die ze moesten doen terwijl in een belendende poel wintertaling, pijlstaart, slobeend, krakeend en wilde eend overtuigd waren dat ze nergens beter af waren. Zelfs twee kleine plevieren streken op een dwarsdijkje neer om het schouwspel te verhevigen. Gelukkig was ons gezelschap druk met het zoeken en benoemen van al dat moois, zodat de onderhuids woelende nostalgie bij de oudere deelnemers niet tot uitwendige symptomen leidde.

Het gezweef van man en vrouw bruine kiekendief langs de Eemranden paste dankzij de nauwelijks aanwezige wind in al z’n rust wel bij deze gewijde zondagochtend. Een beetje werkerig was het mannetje toen het met een nesttak het riet invloog. Terwijl we verder richting Eemdijk reden schroefden boven ons de buizerden in tientallen en zeefde een paartje kluten vlak voor het dorp hun onduidelijke voedsel bij elkaar. In Eemdijk schoven we nauw tussen kerkgangers door naar een pontje dat op zondag niet vervoerde. De omweg naar de polder te Veld was goed om nog wat boerenzwaluwen in jachtvlucht te tegen te komen en om te hopen op een zingende veldleeuwerik die zich niet vertoonde. Wel een vertoning werd er door een twintigtal hazen gegeven. Parmant zitten in een knollenland was ver van hun leger. Hazenpad en achtervol-ging in wisselend verband was favoriet die ochtend.

De noordervenweg bracht veel van hetzelfde maar ook een gele kwikstaart. Vanuit de verte hadden we de brandganzen langs de Eemmeerdijk al zien wolken als insecten, hoewel dat een vergelijking is die binnenkort niet meer gemaakt kan worden.

We besloten nog tot een bezoek aan de kijkhut aan het eind van de Laarderangerecht. De rietkraag was dun bevolkt, maar leverde toch rietgors, baardman, roodborsttapuit, rietzanger en blauwborst op.

Na nog enkele kiekendieven gingen we de andere helft van de zondag vieren.