Een lentedag in de Biesbosch

Hans Boekhout schreef:

© Hans Boekhout

Zomertaling

Voor het eerst had de afdeling Driebergen/Doorn een doordeweekse excursie georganiseerd. Als bestemming was voor de Biesbosch gekozen.

Tijdens de eerste stop in de Muggenwaard was het al meteen raak: een paartje zomertalingen prachtig in de kijker. Toen wisten we nog niet dat we er die dag nog 6 zouden zien…
Hoewel we rekening hadden gehouden met een kille wind en ‘handschoenenweer’ werd het een warme, zonovergoten en windstille dag. De cettis’ zangers vergezelden ons op elke plaats waar we stopten, de eerste rietzangers waren duidelijk aanwezig, evenals de fitissen, rietgorzen en blauwborsten.

© Hans Boekhout

Nest van visarend

Op de slikplaten vertoonden zich honderden grutto’s, maar ook de kieviten, kluten, tureluurs en kemphanen, zij het in kleinere aantallen, lieten zich zien. Van de eenden waren wintertaling, pijlstaart, slobeend en wilde eend volop aanwezig. Zo ook een goed waarneembare waterpieper. Op het land waren het de gele en witte kwikstaarten, naast de eerder vermelde zangers, die ons lentegevoel versterkten.

Hoogtepunt was de visarend op het bekende nest, die ook nog even een lenteflirt met de partner liet zien. Toen we tenslotte ook nog een ijsvogel, een groenpootruiter en (weer) enkele zomertalingen in het vizier kregen wisten we: dit is zo’n lentedag waar je nog vaak op terug zult kijken.