Everdingen 25-03-2023

Peter Dral schreef:
Voor zaterdag 25 Maart stond voor de afdeling De Bilt/Zeist de excursie naar Everdingen op het programma. De weersvoorspellingen waren ronduit slecht met veel wind en regen, maar dat schrok de groep van 15 mensen niet af om ’s ochtends vroeg te verzamelen voor deze excursie. Na een rit van ongeveer een half uur kwamen we aan in Everdingen. Eenmaal uitgestapt vertrokken we in regenkleding vanaf de dijk naar beneden richting de rivier. Nog voor we het open terrein betraden werden we “uitgelachen” door een Groene Specht. De specht was moeilijk te zien, maar was meteen al een leuke waarneming. We liepen verder richting rivier, hoorden een Waterral, zagen een Torenvalk en intussen ging het steeds meer regenen. Langs de rivier hoorden we een Fitis en zagen een Tjiftjaf en Staartmezen van dichtbij in de bomen zitten. Aan de andere kant van het pad zagen we Krooneenden, Kuifeenden en Slobeenden zwemmen. Ook zaten er in het gras verschillende soorten ganzen.
Na de koffie (met regenwater) zijn we de andere kant opgelopen om de uiterwaarden verder af te speuren naar steltlopers en alles wat er zich daar nog meer begaf. Het pad was inmiddels door de regen behoorlijk modderig geworden en daardoor op sommige plekken redelijk glad. Kees ondervond dat ook en verloor een keer zijn evenwicht.
Intussen spotte Nine een overvliegende Oeverzwaluw. Een Roodborsttapuit zat op een paaltje en een Rietgors in het riet, waar anders. De Cetti’s zanger liet zich horen en bewonderen, maar de Blauwborst liet zich helaas niet zien. In de plassen in de uiterwaarde bevonden zich verder onder andere nog Kluten, Bergeenden, Krakeenden, Tureluur, Grutto’s, een Wulp vloog over en een IJsvogel werd gespot.

Omstreeks 11.00 uur sloeg het noodlot toe en viel Wigle, onze gids, op het gladde modderpad op dusdanige wijze dat hij niet meer kon lopen. We hebben toen Wigle naar de dijk geholpen en Sary is de auto gaan halen om samen met Nine Wigle naar het ziekenhuis te brengen voor controle. Na het nemen van foto’s in het ziekenhuis bleek dat Wigle zijn linkerbeen op twee plaatsen had gebroken en geopereerd moet worden ergens in de komende dagen. Zo eindigde de excursie in een mineurstemming.

Ondanks het wat abrupte en rare eind van de excursie hebben we denk ik toch een leuke en bijzondere excursie gehad. Bijzonder door het weer, maar ook door de soorten die we toch nog hebben kunnen zien. Complimenten voor de “first-timers” die voor het eerst een keer mee waren en het weer en modder zonder morren trotseerden. Eén troost voor de volgende keer, erger wordt het niet.

Tot slot een woord van dank aan iedereen die heeft meegeholpen om Wigle in het ziekenhuis te krijgen. We wensen hem een spoedig herstel toe.

De volgende 60 soorten zijn waargenomen:
Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Lepelaar, Wilde eend, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Krooneend, Bergeend, Nijlgans, Grauwe gans, Grote Canadese gans, Brandgans, Knobbelzwaan, Buizerd, Bruine kiekendief, Torenvalk, Groene specht, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Watersnip, Wulp, Grutto, Tureluur, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Gaai, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Tjiftjaf, Fitis, Oeverzwaluw, Cetti’s zanger, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Heggenmus, Graspieper, Vink, Putter en Rietgors.