Leersumse Veld – 24 oktober 2015

Ron Keet schreef:

Op ons programma stond  een excursie naar de Kaapse Bossen bij Doorn gemeld. Bij aankomst bleek dat de verkeersregelaars van ING/Natuurmonumenten onze weg/parkeerplaats hadden gekaapt voor een groot kinderfestijn. Voor ons een goed moment om naar een rustiger iets verderop gelegen natuurgebied het Leersumse Veld te kiezen. Gelukkig was daar de rust in dit uitgestrekte bos, vennen en heidegebied wel te vinden en ook het nagenoeg windstille zachte (bewolkte) weer werkte goed mee. De herfstkleuren waren overweldigend, terwijl ook een enkele vliegenzwam nog zichtbaar was. De eikels vielen geregeld en de tamme kastanjes lagen er in hun stekelige hulzen.

Aanvankelijk lieten de vogels zich niet al te geweldig zien en horen, maar na een kleine wandeling in het begrazingsgebied van Staatsbosbeheer kwam de vogelwereld toch volop tot leven. De overgang van veld, bos, heide en struiken, gevoegd bij wat modderachtige stukken, bleek een waar eldorado voor vliegensvlugge vogels, waarvan de meeste niet de rust hadden om zich in optima forma te laten zien. Toch bracht de langer durende stilstand op één goede overzichtsplek ons een aantal leuke soorten, zoals de keep, de zwartkop, een prachtig roepende en zichtbare groene specht, overtrekkende grauwe ganzen en groepen vink/kepen. De grote lijster, de kuifmees, de geelgors, de boomklever en de kramsvogel lieten zich goed zien. Ook veldleeuwerik, putter en zelfs een waterral waren voor enkelen van ons te horen. Wigle meende zelfs het geluid van de bladkoning waar te nemen. Verder lopend kwamen we ook de goudhaan, de goudvink, de grote bonte specht, de buizerd en de sperwer tegen. Een drietal roodborsttapuiten konden we waarnemen vanuit hun uitkijkpost.

Opvallend was dat in de vennen geen enkele watervogel waarneembaar was, terwijl de geoorde fuut wel prachtig pronkte op het informatiebord van Staatsbosbeheer. We besloten onze dag in het door vrijwilligers beheerde bezoekerscentrum dat zaterdag vanaf 1 uur geopend was en waar mooie beelden van de natuur werden getoond.

Het was een geslaagde excursie met 12 deelnemers, daaronder ook een tweetal jonge enthousiaste studenten.