Excursie Brouwersdam – afd. Doorn – Driebergen

Brouwersdam – Stellendam – Schouwen Koudekerke – Prunjepolder

Het begon met een slechtvalk die boven een zonnig Stellendam kilometers te volgen was. De buitenhaven met nonnetje en het strand van Kwade Hoek had de net beginnende nevels laten verdampen zodat we vrij zicht hadden op een leger tureluurs, goudplevieren, zilverplevier, kluten, wulpen, drieteenstrandlopers en heel veel scholeksters. Achter ons op het Zuiderdiep een tapijt van driehonderd tafeleenden met vlekken slobeend, kuifeend en daarboven het lied van de Cetti’s zanger en de pru-roepjes van wintertalingen.

De Brouwersdam (zeezijde) overtrof onze verwachtingen. De rotganzen, steenlopers, scholeksters, bril-duikers en middelste zaagbekken waren leuk, maar de kuifduikers op enkele tientallen meters van het basalt, de ijsduiker binnen de dammen van het noordelijk haventje en de ijseend man een kilometer verderop duikend en zwemmend waren van grote klasse. Achteloos zat een groepje van acht roodkeel-duikers tweehonderd meter buitengaats van de spuisluis. Die spuisluis had een sterke verdediging in de vorm van een hekwerk, die tafereeltjes van fotografen in forellenbroek op de waterlijn voorgoed verleden tijd lieten zijn.

De Prunje maakte met z’n zwarte ruiters, rosse grutto’s, legers tureluurs, scholeksters en kluten, tien eendensoorten, drie soorten strandlopers en enkele kleine zilverreigers dat ons verzadigingspunt bijna bereikt werd. Een rond vier uur binnendrijvende hoge zeemist bracht ons bij zinnen en zo ging het huiswaarts.

Bleef de knellende vraag hoe een ijsduiker het na drie fraaie waarneemmomenten voor elkaar krijgt om onder water het haventje uit te zwemmen en aan een 30 centimer hoge strekdam genoeg heeft om in het volle licht onzichtbaar te blijven voor de speurders op de dam.

Zo 23 – 01 – 2016  8.00 – 17.30u  Doorn

Temp: +2  →6°C   Wind 0 → 3Bft Z   Bew: 0  → hoge zeemist om 16.00 uur

Soortenlijst

roodkeelduiker ijsduiker  dodaars  fuut  kuifduiker  aalscholver
kl zilverreiger gr zilverreiger bl reiger  knobbelzwaan  kolgans  gr gans
brandgans  rotgans nijlgans  bergeend smient krakeend
wintertaling  wilde eend pijlstaart  slobeend tafeleend kuifeend
eider ijseend zwarte zeeeend brilduiker nonnetje  midd zaagbek
gr zaagbek buizerd torenvalk slechtvalk fazant meerkoet
scholekster kluut goudplevier zilverplevier kievit drieteenstrandloper
drieteenstrandloper paarse str.loper  bonte strandloper rosse grutto  wulp  zwarte ruiter
 tureluur kl mantelmeeuw stormmeeuw zilvermeeuw ekster houtduif
graspieper witte kwikstaart winterkoning zanglijster merel spreeuw
gr mantelmeeuw cetti’s zanger zw kraai groenling kauw ringmus
kneu rietgors kokmeeuw

24 01 2016  Sjef ten Berge