Excursie Eempolder – 13 april 2024

Marius Rutges schreef:

@Desiree Geerars

Grutto

Om 7.30 met een klein groepje van 5 personen vertrekken we uit Nieuwegein naar de parkeerplaats van Theetuin Eemnes. Daar voegt zich een 6e deelnemer bij ons. We worden ontvangen door een concert van verschillende zangvogels die zich ophouden in het struweel. Al snel spotten we een aantal kneuen, maar ook de merel en winterkoning laten van zich horen. In de lucht een zwartkopmeeuw. Op hun nest zijn het ooievaarspaar zonder gêne aan het paren. En dat zo vroeg op de ochtend!

Het weer is ons goed gezind met een waterig zonnetje en mooie luchten. Vanaf de parkeerplaats wandelen we de polder in en passeren een oud stukje kwekerij met de nodige begroeiing. Daar zien we ook weer een aantal kneuen evenals de heggemus, een paar houtduiven en de merel. In de verte opent zich de polder met het heerlijke geluid van alle weidevogels. Wat een genot, het hoort zo bij het voorjaar. Na een stukje verder te hebben gewandeld krijgen we al snel de grutto , de tureluur en baltsende kieviten in onze kijker. Wat een mooi gezicht! En tijdens het wandelen gaat dit zo maar door. We passeren een aantal waaien, dit zijn nog restanten van dijkdoorbraken voordat de afsluitdijk werd aangelegd. Daarop zien we krak- en kuifeenden. In een sloot een paar wilde eenden en vliegt plots een ijsvogel ons tegemoet. Prachtig die blauwe flits.

Bij de vogelkijkhut houden we een pauze. In het riet langs het water laat de rietzanger zich volop zien en horen, evenals de rietgors. Door een paar ander vogelaars worden we gewezen op de zeearend die in de verte door de lucht zweeft.  Een mooi extraatje. Als we weer verder gaan komen we op een oude zomerdijk wat vroeger een verhard karrespoor was. De klinkers die er nog liggen zijn soms eeuwen oud. Langs stukken open land zien we grote groepen brandganzen.

Inmiddels zijn we al even onderweg en hebben al heel wat soorten op ons lijstje staan. Via nog een paar waaien naderen we weer de parkeerplaats bij de theetuin die inmiddels volledig vol staat met geparkeerde auto’s. We kijken terug op een geslaagde excursie met een klein maar fijn groepje deelnemers.

excursie Eempolder

Gespotte vogels:
Aalscholver, bergeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, slobeend, fuut, brandgans, grauwe gans, nijlgans, zwartkopmeeuw, stormmeeuw, grote zilverreiger,  blauwe reiger, ooievaar, knobbelzwaan, meerkoet, smient, wintertaling, waterhoen

Boeren zwaluw, kneu, gele kwikstaart, graspieper, heggenmus, merel, koolmees, cetti’s zanger, gele kwikstaart, witte kwikstaart, houtduif, ijsvogel, rietgors, rietzanger, vink, zwarte kraai, zwartkop, tjiftjaf, spreeuw, winterkoning, ekster, kauw, huismus

Grutto, kievit, tureluur, scholekster

Zeearend, torenvalk, buizerd