Eempolder – 26 januari 2013

Ron Keet schreef:

We vertrokken met 5 man naar de Eempolder en hadden hierbij ook een jongeman van 12 jaar bij ons. De excursie in de ijzige Eempolder leverde ons toch nog 40 verschillende vogelsoorten op. De door Rene beloofde roodhalsgans bleef uit, en ook de door Frank voorziene steenuil, liet zich in de kou niet zien. De auto hield de kou uit ons lijf en zorgde voor een schuilhut bij het ganzen kijken. Er bleven genoeg ganzen over, de toendrarietgans (een tiental), de kolgans (veel), de brandgans, de canadese gans en de grauwe gans. Er waren aardig wat groepen maar niet zo massaal als anders. De kleine zwanen waren na enig zoekwerk met een paar honderd aanwezig, naast een aantal wilde zwanen, en knobbelzwanen (waarvan een dode) en zelfs een zwarte zwaan. Op de plekken waar de Eem nog niet bevroren was zagen we, een tweetal dodaarzen, een brilduiker Een drietal nonnetjes, waarvan 2 vrouwtjes, de nodige smienten, meerkoeten, kuifeenden en wilde eenden. De grote zilverreiger liet zich goed zien en ook een aantal kou kleumende blauwe reigers en een aantal aalscholvers. De topper was een slechtvalk met prooi (geen mol maar mogelijk een kramsvogel). We zagen ook een tiental buizerden, in verschillende kleurenvariaties, ook de torenvalk liet zich goed zien. Van het kleine spul waren de graspieper, de roodborst, putter en een ringmus opvallend. Er was slechts een enkele kramsvogel, spreeuw te zien. Ook merel, huismus, en pimpelmees lieten zich af en toe zien. Naast de houtduif, ook een holenduif, de nodige eksters, zwarte kraaien en kauwen, zilvermeeuwen , kokmeeuwen en stormmeeuwen, turkse tortel en nijlgans. Luuk zorgde nog voor wat warme thee en de jonge Ruben had de buizerden geteld. Iedereen nam goedgemutst afscheid van het vogelgebeuren, waar de schaatsers in aantal toenamen. Toen de sneeuw weer begon zijn we gestopt. Rene, Frank en Ron waren ook tevreden, want wat konden we nu verwachten in al die kou, meer dan gedacht dus.