Groningen – 19 juni 2016

Jeroen Steenbergen schreef:
Op zondag 19 juni bezochten we met afdeling Utrecht-stad enkele gebieden in ‘het hoge noorden’, Groningen en omgeving. Bedoeling was om een bezoek te brengen aan het Zuidlaardermeer, waar de afgelopen jaren verschillende soorten moerassterns tot broeden kwamen. Maar de berichten van de afgelopen tijd volgend leek het logischer de bestemming een beetje oostelijker te verleggen, aangezien er een flinke groep Witwangsterns was gaan nestelen nabij Slochteren. Kortom: de ochtend begon, zoals zo vaak, met het aanpassen van de plannen. Dit overigens nadat we, met een flink aangroeiende groep (maar liefst 22 deelnemers) de excursie konden starten met het bezichtigen van een Slechtvalk op de flat bij ons vertrekpunt. En, de plannen toch omgooiend, waarom niet een tussenstop inlassen?
Met andere woorden: we vertrokken met als eerste bestemming De Weerribben. Hier zit al enige tijd een Klein Waterhoen, een vogel die normaal gesproken alleen ’s avonds en ’s nachts te horen is, maar die zich hier ook overdag laat horen. Wat hij dan ook al snel na onze aankomst deed. Onderwijl konden we genieten van grote aantallen Geoorde Futen, waarbij veel jongen, Zwarte Sterns, een Purperreiger en enkele Bruine Kiekendieven.
Na een half uurtje reden we verder naar het Dannemeer nabij Slochteren. Het gaat hier om een nieuw ingericht nat natuurgebied, vergelijkbaar met de gebieden die we eerst van plan waren te bezoeken bij het Zuidlaardermeer. Al snel zagen we enkele Zwarte Sterns en vonden we tussen de vele Kluten een Steltkluut. Verder zoekend tussen de steltjes bleken er maar liefst 5 Steltkluten aanwezig. We liepen door en zagen in de verte enkele Witwangsterns vliegen. Die kant op lopend vlogen opeens een tweetal Witvleugelsterns fraai voorbij! De sterns lieten zich prachtig zien en foerageerden vaak dichtbij. Later vonden we van de Witwangsterns een zestal nesten, drijvend op het water. Ook moest er nog een Zwarte Ibis in het gebied aanwezig zijn. Deze liet zich met wat meer moeite vinden, maar liet zich uiteindelijk wel prachtig zien. En dat alles onder begeleiding van Veldleeuweriken- en Graspieperzang. Naast al deze zeldzaamheden genoten we ook van een flink aantal Kemphanen, een Bosruiter, en ook hier grote aantallen Geoorde Futen.
We overwogen alsnog bij het Zuidlaardermeer te gaan kijken, maar kozen uiteindelijk voor een bezoekje aan het Fochteloërveen. Toen we bijna ter plekke waren, zagen enkele deelnemers een Kraanvogel vanuit de auto. We liepen een stukje het gebied in en vonden een prachtige man Grauwe Klauwier.
Na een stukje verder gereden te hebben, stopten we even om het gebied te overzien. Daarbij viel ons oog opeens op een tweetal Kraanvogels die aan kwamen vliegen en zich een tijdje liet volgen. Fraai! De vogels landden achter in het gebied en na een stukje doorgereden te hebben vonden we deze vogels terug op een akker. Of het moeten twee andere vogels geweest zijn, daarover waren de meningen verdeeld. Hoe dan ook, we konden ze mooi foeragerend zien.
Als laatste liepen we naar de uitkijktoren, vanwaaruit we ook nog een Kraanvogel zagen rondstappen. Dit was zeker een andere vogel dan eerder. Helaas liet de Wielewaal in het bos zich niet horen, maar al met al hadden we weer een behoorlijk succesvol dagje vogelen achter de rug.