Excursie Hoogekampse Plas 19 mei 2018 – i.s.m. IVN De Bilt, Het Utrechts Landschap en Vogelbescherming Nederland

© Walter Eijndhoven“Is dat nou de gewone plevier?” “Oh, wat een schattige kleine donsvogeltjes!” ”Dat is een mooie, die tafeleend!” “Wat veel zwaluwen, ik fiets hier geregeld, maar had nog nooit zo’n vogel gezien!” Een greep uit de vele enthousiaste opmerkingen van verbazing en verwondering die tijdens de rondleidingen werden geuit.

In het kader van de nationale vogelweek van Vogelbescherming Nederland 12 t/m 20 mei 2018 werd op 19 mei een combi-activiteit van IVN-afdeling De Bilt, Utrechts Landschap en onze Vogelwacht-afdeling De Bilt/Zeist gehouden. Vanwege het IVN jubileum (50 jaar), ons 60-jarig jubileum èn de ontwikkelingen rond de Hoogekampse plas (voorgenomen plaatsing Oeverzwaluwwand en vogelkijkscherm) is gekozen voor locatie Hoogekampse Plas. Vanaf 8:00 – 12:00 uur zijn een viertal excursies van een uur gegeven, begeleid door gidsen van de verschillende organisaties.
In grote getalen waren de belangstellenden (4 x ca. 35) naar “onze plas” gekomen, niet alleen uit de regio maar ook van daarbuiten (5 provincies). Direct al bij de start werd de bekende slechtvalk rustend op het © Walter EijndhovenProvinciekantoor en een overvliegende boomvalk gesignaleerd. In de plas werden de vele eendensoorten (wilde-, kuifeend, tafeleend, krakeend) bewonderd. Op het slikje liepen 2 oeverlopers heel mooi te paraderen met hun “wiebelkontje”. Van dichtbij zagen we een vliegvlugge eerstejaars kwikstaart bedelen, terwijl pa en ma hun best deden het jong tevreden te stellen. Zo groot als hij was, moest hij toch nog gevoerd worden. Een grijs vogeltje dat toch al wippende bewegingen met z’n staart maakt! ‘n Mooi zingende zwartkop stal de show door zich even te laten zien! Een stel puttertjes waren druk aan het kwebbelen en duidelijk zichtbaar: ”ja die kennen we van “het Puttertje” (schilderij Mauritshuis)”. “Vervolgens horen we hier het gekras van de grasmus”, ging de gids verder. Deze soort bleek een lastige: “is het een soort mus?” Tja, leg dat dan maar weer uit. “Geen huismus dus, nee…”
Veel aandacht kreeg een prachtig zingende bosrietzanger. Helaas liet dit kleine bruine vogeltje zich niet zien, ondanks dat hij op 2 meter afstand van het fiets-/ruiterpad zat. Gelukkig gold dat niet voor de kleine plevieren. Zij waren lekker druk aan het foerageren langs de slikrand en ach, wat schattig, daar liepen 3 kleintjes (2 van ca. 5 dagen en 1 van ca. 12 dagen). We konden ze met de telescoop heel mooi zien. Ook de gele oogring van de adults werd bewonderd, waarmee duidelijk werd dat behalve een kijker een telescoop toch een handig instrument is voor de vogelaar! Op een eiland werd een gele kwikstaart ontdekt. De aanwezige gidsen raakten opgewonden. Er werd druk gedetermineerd, is het de Gele of een Noordse? Na afloop werd vastgesteld dat het eerste uur de “gewone” was gezien, terwijl in een later uur de Noordse werd waargenomen (geen witte oogstreep).
© Walter EijndhovenTijdens elk uur was het plan om ook bij de oeverzwaluwplek een kijkje te gaan nemen, maar door de vele aanwezige soorten, er was zoveel te zien en uit te leggen, is het niet binnen het uur gelukt om met een groep ernaar toe te wandelen. Gelukkig zweefden er ca. 25 oeverzwaluwen (maar ook boeren-, gier- en een enkele huiszwaluw) boven ons om de deelnemers te laten ervaren dat ze alle in Nederland voorkomende zwaluwen hier te “pakken“ hadden.
Aan het eind van de ochtend maakten we de balans op: 56 soorten waargenomen (aantal soorten per uur varieerde van 42-47) door zo’n 165 vogelliefhebbers (153 deelnemers + 12 gidsen) variërend in leeftijd van 10 tot 80 jaar!
Het was prima weer om te vogelen: frisjes en volledig bewolkt waardoor we deze ochtend geen last hadden van hinderlijk tegenlicht én windarm waardoor vogelzang goed was te horen.
Er waren in totaal 12 excursiebegeleiders (Vogelwacht 7; IVN 3; Groenekansch Landschap 1; Utrechts Landschap 1) waarvan er 6 deelnamen aan alle excursies!
Leuk was dat veel deelnemers (& excursieleiders) zich lovend uitlieten over de excursie (gebied, begeleiding, waargenomen vogels) en ook veel informatief/promotiemateriaal (van VWU, IVN, HUL en Vogelbescherming) meenamen (de 100 flyers van Vogelbescherming met afbeelding van 78 vogelsoorten waren daarbij het meest gewild…).

Hanneke Lankhof
Wigle Braaksma