Excursie Hoogekampseplas

roer1“Op zoek naar de Roerdomp”. Zo was de excursie aangekondigd. De verwachtingen waren niet hoog gespannen van de 15 personen tellende groep die zich had aangemeld voor deze excursie op 14 januari 2012 naar de Hoogekampseplas. De omstandigheden waren verre van winters en het was waarschijnlijk daarom bijzonder rustig op de Hoogekampseplas. De Roerdomp, die normaliter met een wat strengere winter, hier zeker wordt waargenomen hebben we helaas niet aangetroffen.

Wat we wel hebben waargenomen waren enkele Wintertalingen, Tafeleenden, Kuifeenden, een Dodaars en –weliswaar op flinke afstand- een IJsvogel. Dit maakte dan toch het nodige goed. Maar niet voor allemaal. Het was net 10:00 uur geweest en het plan werd opgevat om naar de Eempolders te gaan om daar verder te vogelen. Het was de moeite waard. Vele groepen ganzen vlogen af en aan. De Kolganzen met hun zwart gestreepte buik staken contrastrijk af tegen de blauwe lucht. Het “geblaf” van de Brandganzen konden we ook goed onderscheiden van het nasale lage ”gak-gak” van de Grauwe ganzen en het hogere gegak van de Kolgans. De Canadese gans en de Nijlgans zorgden er voor dat het soortenrijtje ganzen wat langer werd.

Al heerlijk wandelend in de polder hoorden we een Wulp  en zagen we enkele Veldleeuweriken. Ook diverse Grote Zilverreigers zorgden voor een vullend beeld van menig verrekijker. In een eenzaam boompje zagen wij 2 Rietgorzen. Verder vlogen er enkele Buizerds rond en zagen wij een Grote zaagbek overvliegen. Naast de al eerder genoemde eenden konden wij hier de Bergeend nog aanvullen die met een groep van 12 exemplaren overvloog. Het was trouwens redelijk druk in de lucht. Naast een viertal paragliders, die voor de nodige onrust onder de vogels zorgden, waren er grote wolken Kieviten, Spreeuwen en Goudplevieren. Een mooi hoogtepunt was een jagende Slechtvalk die we met de verrekijker volgden en waarbij wij onder in ons beeld een andere Slechtvalk de andere kant op zagen vliegen. Het bleek een onvolwassen en een adult te zijn.