Excursie naar Tienhoven

Met acht personen hebben we op 9 februari 2013 gewandeld en gevogeld door het buitengebied van Tienhoven. Na het nodige geglibber gedurende een flinke sneeuwbui, stopte de witte neerslag ongeveer bij aankomst in Tienhoven. Via de dijk zijn we gelopen tot de Eendenkooi en terug langs de molen aan de Dwarsdijk. Het begon met een Blauwe Kiekendief man, die overvloog richting de Bethunepolder. Daarna zagen we in de vele elzen en wilgen die het pad omzomen veel Sijzen, Putters, Vinken, enkele Groenlingen en Goudvinken en de standaardmeesjes. Honderden Kollen en Grauwe- en een tiental Brandganzen.

Ook een Kolgans met Zwarte halsring en de letters CS-F. Deze vogel is op 17 dec. 2007 te Lith geringd. Vele waarnemingen uit Noord-Duitsland tot West-Vlaanderen. De voorlaatste waarneming dateerde van 12 januari j.l. uit Persingen-Meertje. (Dank voor het opzoeken Hans).

tien1

Brilduiker (foto: René de Waal)

Verder veel soorten eenden. Leuk waren een enkele Pijlstaart, een Brilduiker, die moeite had met zijn modellenwerk en last van een “vuiltje” in zijn oog. Ook lieten enkele Nonnen (man en vrouw) zich zien. Smienten waren nadrukkelijk afwezig. Verder veel Buizerden maar helaas geen Ruigpoot. Ook werden buiten aan aantal Blauwe ook de Grote Zilverreiger nog een aantal keren gezien. Met moeite twee overvliegende Kramsvogels kunnen scoren. Om warm te worden hebben we tenslotte koffie gedronken in het Olde Regthuys. Later op de dag begon het weer te sneeuwen, maar toen waren we onderweg naar huis of thuis. Het was weer een heerlijk winterdagje met zon en weinig wind.

tien2

 

tien3