Excursie verslag 4 januari 2015 Nieuwsjaarsduik – afd. Utrecht-Stad

Vandaag zondag 4 januari was er weer onze traditionele nieuwjaarsexcursie naar de Pier van IJmuiden. Met een flinke groep van zo’n 20 mensen reden we richting Zuidpier: met afwisselend droge en natte perioden onderweg wisten we nog niet goed wat we konden verwachten, ook was lastig in te schatten hoe de wind zou staan aan de kust. Eenmaal in IJmuiden bleek het hek van de pier dicht: een flinke tegenvaller, vooral omdat de wind nou ook weer niet zo dramatisch hard was. Terwijl we voor het dichte hek stonden, en op de rotsblokken de eerste steenlopers vonden, kwam er een auto aanrijden, waar een man met een bos sleutels uitstapte. Deze maakte tot onze opluchting het hek open, zodat we toch de pier op konden. Langs de pier vonden we al snel de gebruikelijke oeverpiepers en Paarse strandlopers, een slechtvalk en een roodkeelduiker vlogen over en op het water zwommen een brilduiker en een Zwarte zee-eend. Op de punt tuurden we een tijdje over zee, waarbij vooral enkele bruinvissen het bekijken waard waren. Het was er aardig toeven, maar qua vogels vrij rustig zodat we vrij snel weer terug liepen. Onder het genot van de traditionele koffie-met-appeltaart bespraken we wat verder te doen. We besloten een rondje Noord Holland te doen, waarbij we enkele leuke soorten hoopten te kunnen bijschrijven. 

We begonnen bij Schardam, waar al een tijdje een sneeuwgans rondhangt: deze vogel liet zich direct vinden en leuk bekijken. Leuk, maar altijd een beetje dubbel: sta je nu naar een amerikaanse vogel te kijken, of komt ie uit het parkje van om de hoek? Hoe dan ook, een mooie vogel. Eigenlijk nog meer genoten we van de waterpieper die ook op het weiland liep. 

Hierna reden we naar Broek in Waterland, waar zich enkele Grote piepers bevinden in het gebiedje Poppendammergauw. Het was even lopen naar de exacte plek, maar enkele vogelaars die we tegenkwamen vertelden over 2-4 velduilen die jagend rondvlogen, 1-2 roerdompen in het riet, en niet in het minst 1 of 2 Grote piepers. Bij het betreffende veldje gekomen, vloog direct een pieper luid roepend op, waarbij direct duidelijk was dat dit één van de Grote piepers was. Hierna werd de vogel ook nog mooi aan de grond gezien, waarbij ook de tweede vogel werd gezien. Iets verderop in de polder zaten de velduilen: één liet zich prachtig en langdurig zien, de andere uilen zaten ofwel tegen de grond gedrukt, ofwel ze waren verder gevlogen. De roerdompen lukten helaas niet: teveel riet, te weinig overzicht. Maar al met al zat het helemaal niet tegen vandaag. 

Als laatste reden we naar Muiden, waar we in de polder enkele roodhalsganzen hoopten terug te vinden. De eerste grote groepen brandganzen die we af zochten leverden niets op, zodat we snel (het licht begon al  te minderen) via een polderweggetje een ander deel van de polder hoopten te kunnen afzoeken. Ook daar bleken grote groepen brandganzen aanwezig te zijn, en mooi vooraan in de groep liepen dan toch de twee roodhalsganzen. Hier vloog ook de eerste Grote gele kwikstaart van dit jaar over. Met een tevreden gevoel sloten we hier een mooie nieuwjaarstraditie af. 

Groet, Jeroen Steenbergen