Excursieverslag voormalige vliegbasis Soesterberg op zaterdag 17 mei 2014 – afd. Driebergen/Doorn

Na een korte inleiding van Geert Kuitenbrouwer, de gids is die ons als vrijwilliger bij de organisatie Hart van de Heuvelrug heeft rondgeleid, over de status en inrichting van het terrein op dit moment fietsten we via een taxibaantje linksaf de 2 km lange hoofdstartbaan op. Direct een stop om het hangende leger van zeker tien competitieve veldleeuweriken in ons op te nemen. Daartussen dwarrelde een wat radeloze torenvalk en op of onder een restje afvalbrokstukken van een geruimde taxibaan hipten minstens drie tapuiten. Nou daar konden we even mee vooruit vooral ook omdat vlak bij de tapuiten een graspieper de wacht hield en de jubel van de boomleeuweriken iets noordelijker tussen het geweld van de veldleeuweriken te onderscheiden was. Naar het noordwesten speurend over de starbaan had je een perspectief van steeds kleiner wordende leeuwerikenfiguurtjes op het warme asfalt.

In het afwisselend beboste en heide gebied van de munitieopslagplaatsen meldden zich zeker vier gekraagde roodstaarten, enkele roodborsttapuiten, grote bonte specht, grasmus en goudhaantjes naast de gewone zangertjes en tuinsoorten.

Het venijnige klimmetje naar het uitzichtpunt bracht ons enkele bonte vliegenvangers, boomkruiper, goudvink en nog wat zangertjes. We stonden daar eerste rang om te zien hoe een torentje van vijf buizerds op een kilometer hoogte precies wist waar ze moesten draaien om geen hinder te ondervinden van de lierstart, die door zo’n dertig zweefvliegers gemaakt werd. Ook een mannetje havik op die hoogte bleek de lokale vliegregels prima te kennen. Met een zicht van circa 35 kilometer troffen we het zeer deze dag.

Het panorama dat zich in een hoek van 180 graden uitstrekte van de Vituskerk in Hilversum tot een onduidelijke kerktoren in de lengterichting van de Heuvelrug was breed, helder en gedetailleerd.

We hopen dat als in het najaar het terrein opengesteld wordt, door in het hek op enkele plaatsen een doorgang te maken, het leger van veldleeuweriken nog steeds de rust zal krijgen om massaal het spectaculaire opstijgen van de wat buitenmaatse leeuweriken van de zweefvliegclub te bewonderen.

Met dank aan Geert Kuitenbrouwer die z’n  vrije zaterdagochtend bij ons kwam inleveren.

 

Soortenlijst : grauwe gans, wilde eend, grote bonte specht, veldleeuwerik, boomleeuwerik, boerenzwaluw, huiszwaluw, boompieper, graspieper, winterkoning, heggenmus, roodborst, zwarte roodstaart, gekraagde  roodstaart, roodborsttapuit, merel, grote lijster, grasmus, zwartkop, tjiftjaf, fitis goudhaantje, bonte vliegen-vanger, koolmees, pimpelmees, boomkruiper, gaai, ekster, zwarte kraai, spreeuw, vink, goudvink en geelgors. Verder drie meer of minder rustig grazende reeën en veel konijnen.

Temp: +12°C  →  20°C    Wind ~2 Bft NO    Bew: 0 → ¼  Stralend weer Zicht ca 35 km.

Sjef ten Berge