Zouweboezem – 25 juni 2016

Ron Keet schreef:

Het was lekker weer en het natuurgebied de Zouweboezem lag er om 8.30 uur vredig bij. We (8 vogelaars) werden verwelkomd door vader en moeder grutto, beiden zittend op een paal en wakend over hun jong, die met zijn snavel net boven het hoge gras uit stak.  Al gauw kwamen we bij de broedkolonie van de zwarte sterns aan, waar  zeker dertig jonkies aanwezig waren bij en op  de nestvlotjes, gadegeslagen door een aantal fotografen met grote zoemende  telelenzen. Het leek ze  ondanks de korte afstand niet te deren, blijkbaar gewend aan het ongevaarlijke geregelde bezoek. Opvallend was dat enkele vlotjes waren voorzien van gaas, blijkbaar om de jongen van  ongewenste indringers af te schermen. Ook een mannetjes kuifeend lag te rusten op een vlotje.
Het werd een mooie dag voor de vele rietzangers.  De opvallend mooie gevarieerde zang van de bosrietzanger was van zeer dichtbij te horen, ondanks dat kregen we de vogel niet in beeld. Hetzelfde gold voor de cetti’s zanger en de kleine karekiet. De vele rietgorzen kwamen wel in beeld en hetzelfde gold voor de rietzanger. De blauwborst, de koekoek en de waterral  hielden het ook bij hun geluid. De braamsluiper bleek ook helder te zingen en was in een flitsje te zien. De tjiftjaf liet zich deze keer goed bewonderen.
Er waren aardig wat overvliegende en ook zittende purperreigers. De vogel is iets slanker dan de blauwe reiger en heeft een wat snellere vleugelslag, naast zijn prachtige kleur. De bruine kiekendief  liet zich in dit moerasgebied  geregeld  zien om daarna mogelijk een jonge grauwe gans te verorberen. Bijzondere vermelding verdienen nog de boomvalk, de grasmus, en de prachtig gekleurde kneu.
Tevreden keerden  we om ongeveer  1 uur terug  op de parkeerplaats in het buurtschapje aan de Boezemweg/Lexmond  met een totale soortenscore van 59.