Verslag excursie Zuidpier IJmuiden dd. 19-12-2015

jef ten Berge schreef:

© GMD

Paarse Strandloper

Met zuidwest 5 in de rug en onvoorspelde motregen op de lenzen togen we over het strand richting pier.
In de uitlopende branding drieteenstrandlopers, scholeksters en samengroepende meeuwen. Steenlopers liepen hogerop en inspecteerden elk duintje van 1 cm hoog of het niet een toevallig steentje betrof. Zo’n vijftig meter voor we de pier bereikten werden we verrast door een bijna onopvallende rotgans.
Eindelijk, vier weken na de geplande datum gingen we dan door hek nummer twee de nu opengestelde pier op, met een ruwe zee links en overzichtelijk water rechts binnen de strekdammen.
De eerste kilometer na het hek was vergeven van de vishengels. We dachten aan een streektoernooi, maar het was allemaal spontaan. Na de bijna vierweekse blokkade had iedereen dezelfde agenda.
Onderweg natuurlijk de gebruikelijke steenlopers met hun jodelende roepje, een enkele maal de langge-rekte roep van een paarse strandloper en regelmatig opvliegende oeverpiepers. Een groepje van tien smienten streek buiten bereik van de veldkijkers in het woelige water. We hadden de telescoop niet voor niets mee. Een heel enkele keer reikte het stuifwater tot de knieën, maar in het algemeen waren de brekers zeer bescheiden, wat je van de wind niet kon zeggen.
De kop van de pier begon met een voorzichtige drieteenmeeuw en heel ver enkele Jan van Genten. Dat veranderde toen een vistrawler tussen de havenhoofden naar binnen stak. In de achtervolgende kluit meeuwen zat ook een volwassen JanVG en even later kwam er een linietje van vier volwassenen in zuidelijke richting door. Enige tijd later zagen we dat zelfde nog eens herhaald, maar nu door roodkeelduikers en een vrouw eider met twee mannen in haar gevolg. De zuidenwind dreef en zeekoet van golf naar golf langs de buitenrand van de pier zeewaarts en mogelijk hadden we nog even een dwergmeeuw. Op de terugweg binnendams in de dode hoek van de betonblokken een fantastische roodkeelduiker. Soepele duik heel anders dan een fuut.
De honkvaste kuifaalscholver aan het begin van de pier en een vissende lotgenoot te water hielden ons nog enige tijd staande voor we in de Marina-haven voor het scheiden van de markt nog twee dodaarzen bij konden schrijven.
Intussen hadden we zoveel tijd geïnvesteerd, meer dan de toegestane vier uur, dat we ook moesten investeren in het verlaten van het parkeerterrein. Dit kleine ongemak heeft ons niet doen besluiten om de volgende keer deze 160 kilometer op de brommer te doen. Zondag was de zuidpier weer afgesloten.

Za 19 – 12 – 2015  8.00 – 14.30u  Driebergen

Temp: +14°C   Wind ~1 à 2 Bft Z (Driebergen) en 5Bft Z (IJmuiden) Bew: 1  Motregen 9.00 ~ 10.00 uur.

Soortenlijst

roodkeelduiker dodaars fuut jan-van-gent aalscholver kuifaalscholver
rotgans smient eidereend wilde eend sperwer torenvalk
meerkoet scholekster drieteenstrandl paarse strandloper steenloper kokmeeuw
stormmeeuw kleine mantelmeeuw grote mantelmeeuw zilvermeeuw drieteenmeeuw zeekoet
stadsduif oeverpieper zwarte kraai spreeuw  dwergmeeuw?

Onderweg
buizerd, grauwe gans, kolgans, grote zilverreiger, knobbelzwaan