Excursiepool

Naam
Gebied
Voorkeurstijd
Mogelijke soorten
tijdsduur
max.aantal
aanrijtijd vanaf :
Bert van ’t Holt
Leusderheide
15mei-15 juli
nachtzwaluwen en houtsnip
21.45-23.30
15
Hans van Zummeren
Bargerveen
begin/half juni
grauwe kluwier, wielewaal, geoorde fuut, welriekende nachtorchis, adders
hele dag
12
Leusden + 1.45 uur
Hans van Zummeren
Den Treek
Altijd, voorjaar het best
hele dag
geen max
Leusden  +2 min.
Hans van Zummeren
Oostvaardersplassen
hele jaar
hele dag
geen max
Leusden + 45 min.
Hans van Zummeren
Horsterwold
voorjaar
kleine zangvogels, krooneend, beflijster, tapuit, visarend, klapekster
hele dag
geen max
Leusden + 30 min.
Hans van Zummeren
Excursie op zang/geluid voor niet gevorderde vogelaars/beginners in het voorjaar zeer vroeg in de ochtend (voor zonsopgang).
Jeroen Steenbergen
Nieuw-Wulven
april-mei
2-2,5 uur
okt-15
Guus Peterse
Gagel- en Ruigenhoekse polder
jaar rond
10
Guus Peterse
Bethunepolder en Tienhoven
voorjaar tot in vroege zomer
paar uur
10
Eckhart Heunks
Westbroekse Zodden
halve dag
10
Johan Barth
Essenhakhout Sandenburg
april-mei
Sprinkhaanzanger (20-30 paar) blauwborst, struweelvogels,goudvink,boomvalk
2-3 uur
25
Langbroekerdijk t.o. Sandenburglaan
Sjoerd Dirksen
Vinkeveense Plassen
maart-september
krooneenden, kolnievogels )bl. Reiger, kokmeeuw, visdief afh. van datum) Watervogels (doortrekkers voorjaar, broedvogels voorjaar?zomer) soms leuke zeldzaamheden
10 = 2 bootjes
Eemmeer en Eempolders
half juni t/m augustus
In 2014 zoeken naar de in 2013 geringde casarca”s
8 = 2 auto’s + volle kijkhut
René de Waal
Arkemheen
oct/juni
kleine zwaan,vele soorten eenden, brilduiker, nonnetje, gr. Zilverreiger, slechtvalk, bruine kiek etc.
4-5 uur
10
winter aanvang 9.00 uur in voorjaar 7-8.00 uur
Fiets
René de Waal
De Schammer/Bloeidaal
april-juni
blauwborst, snor, dodaars, eenden
4 uur
10
René de Waal
Delta Schuitenbeek
oct/juni
steltlopers en sterns
4-5 uur
10
winter aanvang 9.00 uur in voorjaar 7-8.00 uur
Fiets
Phil Koken
Polder Achteraf en Westbroek
afh. Van jaargetij. Visarend in trek.
ochtend
15-20
of
Phil Koken
Groene Jonker
lepelaar, hoentjes, moerasvogels
ochtend
15-20
of
Phil Koken
Vinkeveen
grutto, steltjes , ganzen
ochtend
15-20
of niet alle drie in één jaar.
Celine Roodhart
Eempolder
weidevogels
een per jaar, wie het eerst komt wie het eerst maalt. De periode tussen april en juni, maximaal 15 deelnemers en het rondje duurt 2,5 uur.
Het startpunt is bij de slagboom aan het einde van de Corsrijkseweg
Luuk Draaijer
De Stulp
April en winterperiode
Boomleeuwerik, beflijster en klapekster
ochtend
10
Startpunt: Lage Vuursche parkeerplaats in De Kuil
Michiel van Vliet
volgt nadere info in 2014
Eckhart Heunks
Trektelpost Jacobssteeg
varen/wandelen
Nico Bouman/ boswachter
Loenderveense Plas
Cees Tims
Zeeuwse en Zd Hollandse eilanden