Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Excursies Afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o.

Deelname aan excursies i.v.m. de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie (bij voorkeur per e-mail) melden bij michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl / 0652668686.

Excurcursiesleiders: Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet


Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!

wanneer: elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.

 

Zaterdag 2 februari

Roofvogeltelling

Voor de midwinter roofvogeltelling tellen wij jagende en rustende roofvogels in de polders Heicop en IJsselveld. Buizerd, torenvalk en sperwer zullen we zeker vinden. Meestal zien we ook wel schaarsere roofvogels als slechtvalk en havik. Bij slecht weer wijken we uit naar 9 februari.
Vertrek: 9:00; terug circa 16:00 uur. Mogelijkheid om halverwege te stoppen.
Waar: Vanaf de ingang Nedereindseplas aan de Nedereindseweg.


Zaterdagochtend 9 maart

Werkzaamheden oeverzwaluwwand Nedereindseplas

Voor de 25e keer willen we de nestgaten in oeverzwaluwwand schoonmaken en bijvullen. Tevens snoeien we bomen en struiken bij de wand. Hulp is van harte welkom. Het verdient de aanbeveling om laarzen en tuinhandschoenen mee te nemen. Voor het overige gereedschap en koffie/thee met koek wordt gezorgd. Laten we er deze 25e keer een feestje van maken!
Start: 9:00 tot circa 12:00 uur.
Waar: Oeverzwaluwwand Nedereindseplas.
Opgave: bij Gerrie Abel, tel 0612122734.


Zondag 17 maart

Autoexcursie Zeeland

Vanuit Nieuwegein-zuid vertrekken we richting naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Naast de traditionele gebieden zoals Stellendam, Brouwersdam en Prunjepolder willen we ook eens gaan kijken in de omgeving van Goedereede en Ouddorp en de Grevelingendam. We zijn de hele dag op pad. Watervogels zijn er in alle soorten en kleuren. De eerste steltlopers zijn weer op de weg terug naar het noorden. Wie weet zitten de duindoornstruiken vol zangvogels. Daarom hebben we dit keer voor een dag in maart gekozen.
Vertrek: 7:00; terug circa 18:00
Waar: Vanaf  het Veerhuis aan de Nijemonde 4 verzamelen.
Kosten: De kosten zijn €20 per persoon bij een volle auto. Anders wordt het bedrag verrekend.


Zaterdagochtend 30 maart

Fiets en wandelexcursie polder Vuylcop

Deze ochtend bezoeken we polder Vuylcop dat ligt ten zuiden van Houten. We fietsen naar de polder om daar een route te lopen langs een wetering en een plasdras gebied. We kijken vooral naar de weidevogels, maar ook de zang- en moerasvogels zoals blauwborst en rietgors zullen aan bod komen. Wellicht horen we een Cetti’s zanger en laten de eerste voorjaarsgasten zich horen.
Start: 9:00 tot circa 14:00 uur.
Waar: Per fiets vanaf de Blokhoeve (parkeerplaats nabij NBC gebouw). Goede wandelschoenen is een pre.


Zondagochtend 19 mei

Wandelexcursie Nieuw Wulven

Dit jonge bos biedt een scala aan bosvogels en is een uitgelezen mogelijkheid om de zangvogels goed te leren kennen. Populierenbossen, afgewisseld met gemengd loofbos en velden met ruigte en kleine plasjes staan garant voor een leuke excursie.
Start: 06:00 tot circa 12:00 uur.
Waar: Per fiets vanaf de Blokhoeve (parkeerplaats nabij NBC gebouw). Goede wandelschoenen is een pré.


Donderdagavond 13 juni

Wandelexcursie Zouweboezem

We gaan deze keer een avondbezoek doen aan de Zouweboezem. Vanaf Lekdijk lopen we het gebied. We bezoeken in ieder geval het kijkscherm en lopen vervolgens verder de kade af langs de rietkragen. Vanachter het kijkscherm hebben we een goed uitzicht op de moerasvegetatie. Naast purperreiger en zwarte stern verwachten we rietvogels als Cetti’s zanger, blauwborst, snor, sprinkhaanzanger, rietzanger en bruine kiekendief.
Start:19:00 tot 22:30 uur.
Waar: Vanaf het Veerhuis aan de Nijemonde 4 in Nieuwegein-Zuid.
Kosten: De kosten zijn 3 euro per persoon bij een volle auto. Anders wordt het bedrag verrekend.