Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Excursies Afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o.

Deelname aan excursies i.v.m. de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie (bij voorkeur per e-mail) melden bij michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl / 0652668686.

Excurcursiesleiders: Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet


Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!

wanneer: elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.


Zaterdag 1 februari
Roofvogeltelling

Voor de midwinter roofvogeltelling tellen wij jagende en rustende roofvogels in de polders Heicop en IJsselveld. Buizerd, torenvalk en sperwer zullen we zeker vinden. Meestal zien we ook wel schaarse roofvogels als slechtvalk en havik. Bij slecht weer wijken we uit naar 8 februari.  We rijden de route van 30 km op de fiets

Vertrek: 9:00; terug circa 16:00 uur. Mogelijkheid om halverwege te stoppen.
Waar: Vanaf de ingang Nedereindseplas aan de Nedereindseweg.


Zaterdagochtend 14 maart
Werkzaamheden oeverzwaluwwand Nedereindseplas

Voor de 26e keer willen we de nestgaten in oeverzwaluwwand schoonmaken en bijvullen. Tevens snoeien we bomen en struiken bij de wand. Hulp is van harte welkom. Het verdient de aanbeveling om laarzen en tuinhandschoenen mee te nemen. Voor het overige gereedschap en koffie/thee met koek wordt gezorgd. 

Start: 9:00 tot circa 12:00 uur.
Waar: Oeverzwaluwwand Nedereindseplas.
Opgave: bij Gerrie Abel, tel 0612122734. 


Zaterdag 28 maart
Wandelexcursie Reeuwijkse Hout en Surfplas

De Surfplas in Reeuwijk is vijftig jaar geleden gegraven als zandwinningspunt voor verbreding van de A12 in de polder Broekvelden/Vettenbroek. Ook aan het begin van de lente is de plas nog een rustplaats voor grote groepen eenden, ganzen, meeuwen en futen. Vaak ziet de plas zwart van de smienten. Brilduiker, geoorde fuut, kuifduiker en rosse stekelstaart worden ook elke winter gezien. Aan de zuidwest kant  ligt de Reeuwijkse Hout en aan westkant uitgestrekte weilanden waar vaak ganzen, slechtvalk en reigers zijn te zien. We parkeren bij de Reeuwijkse Hout en wandelen met de wijzers van de klok mee rond de plas, waarbij de veelvuldig stil staan om over de plas of de weilanden te turen. 

Vertrek: 7:30; terug circa 13:00
Waar: Verzamelen bij Blokhoeve (parkeerplaats nabij NBC gebouw). Goede wandelschoenen is een pré.
Kosten: De kosten zijn €5 per persoon bij een volle auto.


Zaterdag 25 april
Wandelexcursie natuurontwikkelingsbied Willeskop

Deze ochtend gaan we naar Willeskop om de lente te vieren. We maken een wandeling door het gebied, waarbij we alle biotopen aandoen. Op de oevers en in de ondiepe plassen kunnen we vele steltlopers zien, zoals grutto, kemphaan, zwarte ruiter en regenwulp. In de rietoevers treffen we misschien wel de roerdomp en zeker zangers als rietzanger en blauwborst. In de moeras en pitrus velden zien we met een beetje geluk de waterral. En de trek is in volle gang, dus wie weet wat  we nog tegen komen.

Vertrek: 7:00; terug circa 13:00
Waar: Vanaf  het Veerhuis aan de Nijemonde 4 verzamelen. Goede wandelschoenen is een pré.
Kosten: De kosten zijn €3,50 per persoon bij een volle auto.


Zaterdag 16 mei
Wandelexcursie Oostvoorne en omgeving

Het duingebied rond Oostvoorne is erg soortenrijk en is daarom zeker een bezoek waard in mei. Het struweel, de duinbossen en diverse waterpartijen nodigen uit om een leuke wandeling te maken in dit gebied. We verwachten in ieder geval de nachtegaal veelvuldig te horen zingen. Naast vogels zullen we ook letten op flora en overige fauna. We starten bij bezoekerscentrum Tenellaplas. 

Vertrek: 7:00; terug circa 17:00
Waar: Vanaf  het Veerhuis aan de Nijemonde 4 verzamelen. Goede wandelschoenen is een pré.
Kosten: De kosten zijn €10 per persoon bij een volle auto.


Donderdagavond 18 juni
Wandelexcursie Everdingerwaarden

We gaan een avondbezoek doen aan Everdingerwaarden. Dit veelzijdige gebied bestaat uit slikplaten, rietkragen, hooilandjes met meidoornhagen en moerasbos. Zo tegen de langste dag valt hier ‘s avonds veel te zien en te horen. We maken een wandeling en zullen veel verschillende moeras- en struweelvogels zien en horen, zoals Cetti’s zanger, snor, rietzanger en matkop. En op de slikplaten kunnen we allerlei steltlopers en eenden verwachten, zoals grutto, zomertaling en slobeend. 

Vertrek: 19:00; terug circa 22:00
Waar: Vanaf  het Veerhuis aan de Nijemonde 4 verzamelen. Goede wandelschoenen is een pré.
Kosten: De kosten zijn €2,50 per persoon bij een volle auto.