Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Excursies afd. Nieuwegein/IJsselstein en Lopikerwaard

Je kunt je voor excursies opgeven bij Marius Rutges – per e-mail mariusrutges@vogelwacht-utrecht.nl of telefonisch via 06-51335173.
Bij aanmelding aangeven of je rijdt.
Alleen bij voldoende chauffeurs kunnen de excursies doorgaan.

Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein
Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!
wanneer: vanaf september 2022 weer elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.

 

Zaterdag 12 april Eempolder

Aan de rand van het Eemmeer wandelen we over dijken en wegen in het uitgestrekte laagveenlandschap. Onder aan de dijk zien we kleine meertjes liggen, ook wel waaien genoemd. Het poldergebied wordt geroemd om haar vogelrijkdom en is een belangrijk broed- en foerageergebied. Als het goed is zien we vogels zoals o.a. de grutto, kievit, tureluur, watersnip en wellicht de kemphaan.

Vertrek: P-Plaats bij Blokhoeve 3-5 3438 LC Nieuwegein
Tijd: 7.30 uur terug rond 12.30 uur
Kosten: € 0,21 per km gedeeld door het aantal passagiers
Start wandeling: Theetuin Eemnes Meentweg 131 3755 PD Eemnes

 

Zaterdag 25 mei Lelystad: het Knarbos

Het Knarbos, 350 hectare groot, werd in1974 aangelegd op een voormalige zandplaat in de Zuiderzee, De Knar, waar regelmatig VOC-schepen op vastliepen. Door de unieke bodemsamenstelling groeit er een bonte verzameling aan loofboomsoorten.
Het bos zelf is grillig en wordt doorsneden door akkers en weilanden.
We zullen veel zangvogels horen en zien en het schijnt de beste plek in Nederland te zijn om de Wielewaal te kunnen horen.

Vertrek: P-Plaats bij Blokhoeve 3-5 3438 LC Nieuwegein
Tijd: 7.00 uur terug rond 13.30 uur
Kosten: € 0,21 per km gedeeld door het aantal passagiers
Start wandeling: De Meeuwenhoeve Meeuwenweg 28 8218 NE Lelystad

 

Zaterdag 19 juli Tiengemeten (DAGEXCURSIE)

Tiengemeten ligt middenin de machtige delta van Zuidwest-Nederland, waar Rijn, Maas en schelde uitmonden in de zee. Het is rijk aan planten, dieren en vogels.
We zullen veel zangvogels horen en zien maar wellicht ook de kiekendief en andere roofvogels waaronder hopelijk ook de zeearend. Op het water diverse eenden en ganzen. En wie weet komen we sporen van de bever tegen.

Vertrek: P-Plaats bij Blokhoeve 3-5 3438 LC Nieuwegein
Tijd: 8.30 uur terug rond 17.00 uur
Kosten: € 0,21 per km gedeeld door het aantal passagiers
Start wandeling: Parkeerplaats veerdienst Tiengemeten Nieuwendijk 1, 3284 BE Zuid-Beijerland. De veerboot vertrekt om 10.00 uur en kost € 6,00 (voor leden van Natuurmonumenten € 4,00)