Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Excursies Afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o.

Deelname aan excursies i.v.m. de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie (bij voorkeur per e-mail) melden bij michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl / 0652668686.

Excurcursiesleiders: Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet


Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!

wanneer: elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.

 

 


Donderdagavond 18 juni
Wandelexcursie Everdingerwaarden

We gaan een avondbezoek doen aan Everdingerwaarden. Dit veelzijdige gebied bestaat uit slikplaten, rietkragen, hooilandjes met meidoornhagen en moerasbos. Zo tegen de langste dag valt hier ‘s avonds veel te zien en te horen. We maken een wandeling en zullen veel verschillende moeras- en struweelvogels zien en horen, zoals Cetti’s zanger, snor, rietzanger en matkop. En op de slikplaten kunnen we allerlei steltlopers en eenden verwachten, zoals grutto, zomertaling en slobeend. 

Vertrek: 19:00; terug circa 22:00
Waar: Vanaf  het Veerhuis aan de Nijemonde 4 verzamelen. Goede wandelschoenen is een pré.
Kosten: De kosten zijn €2,50 per persoon bij een volle auto.