Excursies afd. Nieuwegein-IJsselstein

Excursies Afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o.

Deelname aan excursies i.v.m. de autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor de excursie (bij voorkeur per e-mail) melden bij michielvanvliet@vogelwacht-utrecht.nl / 0652668686.

Excurcursiesleiders: Wilco Stoopendaal en Michiel van Vliet


Vogel- en natuurwandelingen in Park Oudegein

Luc de Bruijn van de afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. wandelt elke eerste zaterdagochtend van de maand door park Oudegein, op zoek naar vogels en allerlei andere dieren en planten. Het duurt zo’n twee uur en ter wordt telkens een iets andere route gekozen. Iedereen mag mee, gratis. Aanmelding is niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Wellicht leuk om een keer je (klein)kind mee te nemen!

wanneer: elke eerste zaterdag van de maand
tijd: van 08.00 tot 10.00 uur
waar: vanaf parkeerplaats Jack’s Grillhouse, Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein
aanmelden: niet nodig. Geen kosten.


Donderdagavond 13 juni

Wandelexcursie Zouweboezem

We gaan deze keer een avondbezoek doen aan de Zouweboezem. Vanaf Lekdijk lopen we het gebied. We bezoeken in ieder geval het kijkscherm en lopen vervolgens verder de kade af langs de rietkragen. Vanachter het kijkscherm hebben we een goed uitzicht op de moerasvegetatie. Naast purperreiger en zwarte stern verwachten we rietvogels als Cetti’s zanger, blauwborst, snor, sprinkhaanzanger, rietzanger en bruine kiekendief.
Start:19:00 tot 22:30 uur.
Waar: Vanaf het Veerhuis aan de Nijemonde 4 in Nieuwegein-Zuid.
Kosten: De kosten zijn 3 euro per persoon bij een volle auto. Anders wordt het bedrag verrekend.