Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl tenzij anders vermeld. 

 

Zaterdag 30 maart 2024 – Winterswijk e.o. | auto excursie

Deze excursie wordt bijzonder, omdat we heel gericht op zoek gaan naar zeldzame vogelsoorten. In de omgeving van Winterswijk zijn verschillende locaties waar je één bijzondere vogelsoort kunt zien.
We gaan naar de steengroeve waar al jarenlang een paar oehoes broedt. Van achter een kijkscherm is deze uilensoort meestal goed te zien.
We bezoeken de Bekendelle, hier is een restaurant gemaakt in een oude watermolen. Deze molen wordt aangedreven door de rivier de Boven Slinge. Op deze locatie broedt al ieder jaar een paartje grote gele kwikstaarten en als ze er weer zijn, zijn ze prachtig waar te nemen. Vlakbij, op loopafstand, is een bos waar grote en middelste bonte spechten door elkaar voorkomen. Het zal wat geduld vragen, maar de kans dat we ze gaan ontdekken is reëel.
Een volgende bijzondere bestemming is het Zwilbroek (duits: Zwillbrock), een moerasgebied dat bekend staat om zijn rijkdom aan watervogels, én er broeden jaarlijks flamingo’s. Als we tijd over hebben kunnen we het Vragenderveen bezoeken. Daar broeden sinds een paar jaar kraanvogels. Met wat geluk kunnen we die ook waarnemen. Het is met alle vogelsoorten zo dat er nooit een garantie is dat we ze echt zien, maar het belooft een mooie en bijzondere dag te worden, temeer omdat er dat allerlei ‘bijvangst’ is te verwachten.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 22 maart 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Zorg voor warme en vochtbestendige kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden. Neem ook eten en drinken mee.
In de Bekendelle is een restaurant, waar we een kop koffie kunnen halen en een sanitaire stop maken.
Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Naar verwachting weer thuis begin van de avond. Houd er rekening mee dat het een lange dag wordt.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.

 

Zondag 28 april 2024 – Waterloopbos e.o. | auto excursie o.l.v. Roel Oost

Het Waterloopbos is niet een heel bekend vogelgebied. Het is een gebied met voor Flevoland oude vegetatie en veel loofbomen. In het voorjaar werkt dit ooit door Rijkswaterstaat aangelegde bos als een magneet voor zangertjes en andere bos- en waterbewoners. In deze omgeving zijn verschillende locaties waar oude en verlaten waterstaatkundige werken zijn achtergelaten, nadat ze jarenlang hebben gefunctioneerd als proefprojecten. Dit geeft een extra dimensie aan deze vogelreis.
Roel Oost heeft deze dag de leiding; hij is een goede vogelaar, met een brede kennis van de natuur.
We verwachten o.a. veel zangertjes; het zal vast een luisterfeest worden. Dus deze excursie is ook interessant voor hen die vogelgezang willen leren kennen.
Afhankelijk van de tijd die we overhouden kunnen we volgende bestemmingen kiezen, die in de buurt liggen, zoals Schokland, de Vreugderijkerwaard en het Reevediep bij Zwolle. Al deze locaties zijn rijk aan vogels.
De vogelsoorten waar we op hopen zijn blauwborstjes, rietzangers, cetti’s zangers, vinkachtigen, spechten, verschillende soorten eenden en ganzen, ijsvogel, roofvogels, steltlopers, enz.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 april 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Zorg voor voldoende kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden. Neem ook eten en drinken mee.
We zoeken een restaurant, waar we een kop koffie halen en een sanitaire stop maken.
Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Naar verwachting weer thuis eind van de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.
Bij aanmelding s.v.p. vermelden of je een auto beschikbaar hebt en of je wilt rijden.

 

Zaterdag 25 mei 2024 – Horsterwold en Stille Kern | auto en/of fiets excursie o.l.v. Marlies Hoefkens.

Het Horsterwold en de Stille Kern is een bekend vogelgebied in Zuidelijk Flevoland, ruwweg tussen Nijkerk en Zeewolde. Het is een gebied met veel groene vegetatie en veel loofbomen. In het voorjaar is dit ooit door mensen aangelegde bos een lusthof voor zangertjes en andere bosbewoners.
Het bos ligt dichtbij de sluis en brug van Nijkerk naar Flevoland en is vanuit Amersfoort zowel per auto als per fiets te bereiken.
Marlies Hoefkens gaat ons deze dag begeleiden. Marlies is een kenner van de natuur in de breedte, dus niet alleen van vogels. Zij zal speciale aandacht besteden aan het ontdekken van wielewalen. Deze vogels broeden in het gebied, maar zijn moeilijk te spotten omdat ze zich bijzonder goed verschuilen in hoge bomen.
Toch is juist voor deze locatie gekozen omdat de wielewalen hier aanwezig zijn en we gaan onze best doen om ze te vinden. Daarnaast verwachten we o.m. (de zang van) veel zangertjes; als de weersomstandigheden gunstig zijn wordt het vast een prachtig vogelconcert.
Dus deze excursie is daarom ook interessant voor hen die vogelzang willen oefenen. Langs de dijk aan het Veluwemeer zijn meestal nachtegalen te horen, ook deze vogels willen we gaan beluisteren en met wat geduld kunnen we misschien een glimp van ze opvangen.
Andere vogelsoorten waar we op hopen zijn blauwborstjes, rietzangers, karekieten, cetti’s zangers, vinkachtigen, spechten, verschillende soorten eenden en ganzen, roofvogels, enz.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 mei 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker. Een telescoop heeft weinig toegevoegde waarde.
Zorg voor geschikte kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Neem eten en drinken mee.
Vertrek: 8.00 uur. De vertrek- en/of verzamellocatie wordt kort tevoren bekend gemaakt.
Naar verwachting weer thuis halverwege de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Eventuele reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.
Bij aanmelding graag vermelden of je een auto beschikbaar hebt en of je wilt rijden. Het kan ook zijn dat je wilt gaan fietsen, laat dat ook even weten s.v.p.

 

Juni 2024
Week 22 of 23 op een avond van een weekdag (ma, di, wo of do) in juni.
Nachtzwaluwen omgeving Leusderheide
Wandel excursie o.l.v. Leonoor van Muijden

In het gebied grenzend aan Amersfoort en Leusden zijn plaatsen waar nachtzwaluwen voorkomen. Deze excursie is vooral bedoeld om deze vogels waar te nemen.  De rustplekken van nachtzwaluwen zijn moeilijk te ontdekken, maar in de baltstijd vliegen ze elke avond wel en het is fijn als het droog weer is omdat ze dan beter te zien zijn. Met een beetje geluk kunnen we ook houtsnippen zien en/of horen omdat zij in hetzelfde gebied voorkomen en hun baltsvlucht uitvoeren tegen het vallen van de avond.
Leonoor van Muijden gaat ons begeleiden op een avond wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Zij is betrokken geweest bij het inventariseren van broedgebieden van nachtzwaluwen.

De excursie zal plaatsvinden in week 22 of week 23, op één avond.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 mei 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Als je belangstelling hebt geef je dan op.

Kort tevoren zullen we de avond van de excursie bekend maken.
Het heeft geen zin vooraf door te geven welke avonden je wel of niet kunt. Geef alleen op of je belangstelling hebt. Je kunt als de exacte datum bekend wordt gemaakt aan ons doorgeven of je wel of niet mee gaat.

Max. aantal deelnemers: 15. Deze excursie is nadrukkelijk uitsluitend open voor leden van de Vogelwacht.
Zorg voor een goede kijker. Een telescoop heeft weinig toegevoegde waarde.
De verzamellocatie en vertrektijd wordt bekend gemaakt aan de deelnemers als we weten welke avond het wordt. Naar verwachting weer thuis laat in de avond.

 

Zaterdag 28 september 2024 – Texel
In Nederland is Texel een van de beroemdste plaatsen om vogels te zien en te horen. Het Texelse kustgebied is een buitengewoon vogelrijke fourageer- en pleisterplaats voor zeer grote aantallen vogels. De trektijd is in september aangebroken, op waarneming.nl is te zien dat er op het eiland in deze periode veel bijzondere soorten zijn aan te treffen. We bezoeken verschillende gebieden al naar gelang wat er wordt verwacht. Zie ook: https://www.vogelinformatiecentrum.nl/texel-vogelkijktips/
Aanmelden: uiterlijk zaterdag 21 september 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: 20. Zorg voor een goede kijker en als je die bezit, neem een telescoop mee. Warme en vochtbestendige kleding kan belangrijk zijn; het is een lange dag en in deze omgeving is het vaak winderig en koud. Neem ook eten en drinken mee. Op het eiland zijn restaurants, waar we een kop koffie kunnen drinken en een sanitaire stop maken.
Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Weer thuis begin van de avond. Houd er rekening mee dat het een lange dag wordt. Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, plus reiskosten voor de overtocht met de boot, € 39,- per auto (max. 9 personen per auto), te verrekenen met de chauffeur. Bij aanmelding s.v.p. vermelden of je een auto beschikbaar hebt en of je wilt rijden.
Oktober 2024 – Afdelingsweekend Vogelwacht Amersfoort
Vanaf vrijdag 11 tot zondag 13 oktober 2024 organiseert de Vogelwacht Amersfoort het jaarlijkse afdeling weekend. Deze keer bezoeken we provincie Zeeland met haar indrukwekkende reputatie op vogelgebied.
We slapen 2 nachten in een accommodatie in recreatiepark Klaverweide in Ellemeet, vlakbij de Brouwersdam. Deze keuze voor de provincie Zeeland is ingegeven doordat deze provincie zeker ook in de trektijd, een mekka is voor vogelaars. Dus we mogen verwachten dat we grote aantallen vogels zullen zien, zoals steltlopers, plevieren, strandlopers, allerlei eenden soorten, reigers, kleine zangers en veel trekvogels over zee. Mogelijke locaties: Brouwersdam, Prunjepolder, Plan Tureluur, en Westkapelle.
Max. aantal deelnemers: 20.
Kosten voor deelname: € 175,- p.p., inclusief eten en drinken, exclusief reiskosten en eventuele drankjes e.d. “buitenshuis”.
Reiskosten: worden gedeeld met de chauffeurs á € 0,20 per kilometer.
Aankomst: vrijdag 11 oktober om 16.00 uur in Ellemeet;
Vertrek: zondag 13 oktober aan het einde van de dag.
Kort voor de aanvangsdatum wordt aan alle deelnemers meer gedetailleerde informatie gestuurd, zoals het adres.
Het inschrijfgeld kun je overmaken op: rekeningnummer NL30 ASNB 8833 2077 49 t.n.v. A.E. Saat.
Let op: Je inschrijving is pas definitief als je het inschrijfgeld hebt voldaan. De inschrijvingen behandelen we op volgorde van binnenkomst van de betalingen.