Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl tenzij anders vermeld. 

 

Zondag 18 juni 2023
Bargerveen e.o. | auto excursie

Voor deze excursie is Hans van Zummeren bereid gevonden om ons wegwijs te maken in deze Drentse natuur. Hans is goed bekend in deze omstreken en hij kent bijzondere vogellocaties.
Het Bargerveen is een onderdeel van natuurgebied Veenland en het is beroemd om zijn schoonheid; het is een restant van een ooit veel groter hoogveengebied, het Bourtangermoeras, en het kent een heel bijzondere flora en fauna.
Vogelsoorten die we hopen aan te treffen zijn grauwe klauwier, wielewaal, spotvogel, grauwe vliegenvanger, blauwborst, kraanvogel, boomvalk en geoorde fuut. Er is kans op de slangenarend en ook andere dieren zoals veel libellen, vlinders, de adder een vleesetende planten.

Aanmelden: uiterlijk woensdag 7 juni 2023 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Ook zijn laarzen belangrijk; het hoogveen is vochtige en zachte grond.

Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Weer thuis aan het einde van de middag of vroeg in de avond.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.

 

Excursie Vliegbasis Soesterberg o.l.v. Guus Peterse
zaterdag 2 september 2023, vertrek om 9.00 uur.

Vliegbasis Soesterberg heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een heel bijzonder natuurgebied.

Op de website https://www.utrechtslandschap.nl/gebied/natuur/park-vliegbasis-soesterberg staat het volgende geschreven: Park Vliegbasis Soesterberg is met 375 hectare een walhalla voor natuurliefhebbers: de rijkdom aan planten en dieren is ongekend. Natuurlijk is een bezoek ook een boeiende duik terug in de tijd. De geschiedenis voel je overal. Ondertussen zul je zien dat de natuur daartussen steeds meer haar plaats opeist: over het asfalt, op daken van resterende gebouwen en tussen scheuren en kieren.
Omdat het gebied dicht bij Amersfoort ligt, is deze bestemming met de fiets te bereiken en we doen deze excursie dan ook op de fiets.

Eind augustus en begin september zijn er altijd wel doortrekkers als paapje en tapuit te vinden, is er nog goede kans op zomergasten als grauwe klauwier en wespendief en kunnen we met wat geluk hopen op zeldzame soorten als duinpieper en draaihals. Doortrek van roofvogels (bruine kiekendief, visarend, boomvalk) en van zangvogels (gele kwikstaart, boompieper), veel is mogelijk. Omdat de trektijd al op gang komt, kunnen we voor leuke verrassingen komen te staan.

Guus Peterse is goed bekend in deze omgeving en hij zal ons de weg wijzen. Hij is een zeer ervaren vogelaar; hij zal ons veel vertellen over het gebied en de daar voorkomende vogels.

Aanmelden uiterlijk woensdag 30 augustus bij Hayo Nijenhuis via hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl. Aantal deelnemers maximaal 20.
Vertrek: 9.00 uur vanaf het begin van de oude startbaan van voormalig vliegveld Soesterberg, aan de westzijde.

Neem een goede kijker mee, en als je die bezit een telescoop. Deelnemers zonder telescoop kunnen meekijken met de wel aanwezige telescopen.
Vertrek uitsluitend bij goed weer: Kort voor de vertrekdatum wordt gecommuniceerd of de excursie definitief door gaat.
Terugkomst: begin van de middag.
Benzinekosten n.v.t.