Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij Frank Pierik, bij voorkeur via frankpierik@vogelwacht-utrecht (of 06 5172 4647; na 19.00u).
Benzinekosten worden per excursie als volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers en verdeeld over de chauffeurs.

Uiteraard letten we goed op de maatregelen om verantwoord met het corona virus om te gaan, wat kan betekenen dat we de plannen nog moeten wijzigen.

Zaterdag 10 oktober Lauwersmeer (autoexcursie

Het Lauwersmeergebied, het Nationale Park op de grens van Groningen en Friesland, is één van de meest vogelrijke gebieden van ons land. Binnen dit gebied bevinden zich verschillende parels, zoals de Esumakeeg. We zitten nog midden in de trektijd wat betekent dat we van alles kunnen verwachten zoals leuke steltlopers die komen opvetten voordat ze verder naar het zuiden vliegen, of die hier juist komen overwinteren. Esumakeeg Zuid is bij uitstek een plek om strandlopers en plevieren te zien. Net als watersnippen en de zee arend. Esumakeeg Noord biedt goede kansen op baardmannetjes, verschillende reigers, pijlstaarten, en kiekendieven. In dit gebied duiken vaak zeldzame soorten op, dus we laten ons vooral graag verrassen. En er zijn genoeg andere mooie tussenstop, zoals het Jaap Deensgat (veel eenden en casarca’s). 

Dit wordt een lange dag, zorg dat je eten en drinken meeneemt.
Tijd: 6.30u tot eind van de middag.
Verzamelen: parkeerplaats bij Het Groene Huis, Amersfoort

Zaterdag 14 november Arkemheen – Delta Schuitenbeek (auto- / wandelexcursie)

Dit welbekende gebied staat vaak op de excursielijst, omdat het nooit verveelt. En met de winter in aantocht kunnen we overwinteraars zoals de brilduiker, het nonnetje, de kleine zwaan, en de grote zaagbek weer ontmoeten. We rijden en wandelen langs verschillende landschappen: de weilanden met de vele natte gedeelten, het open water, en ondiep water met slikken, wat zorgt voor heel veel verscheidenheid aan soorten. De combinatie van biotopen heeft een grote aantrekkingskracht op vele soorten. We maken goede kansen op onder meer de ijsvogel, witgat, kemphaan, watersnip, en pijlstaart. De afgelopen jaren liet het smelleken zich zien, net als de slechtvalk en zee aarend. 

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur
Verzamelen: op de parkeerplaats bij het Stoomgemaal Arkemheen

Vrijdag 18 december Bosuilen in Den Treek / wandelexcursie

Onze traditionele uilenexcursie naar landgoed Den Treek. We wandelen vanaf restaurant Bavoort naar Den Treek om te luisteren naar de bosuilen. Vrijwel ieder jaar krijgen we ze goed te horen, en met wat geluk zien we ze geluidroos langsvliegen. 

Tijd: 21.00u tot circa 22.30
Verzamelen: parkeerterrein restaurant Bavoort, Treekerwerg, Leusden