Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nltenzij anders vermeld. 

 

Zaterdag 25 juni 2022
Bethunepolder – Tienhoven | ochtendexcursie

De Bethunepolder, ingeklemd tussen Utrecht stad, de Vecht en de Loosdrechtse, Tienhovense en Maarsseveense plassen, combineert oude natuur zoals de rietvelden langs de Veenkade, met enkele nieuw aangelegde plasdrasjes. Een interessant gebied waar onder andere nog aardige aantallen grutto’s en tureluurs huizen en waar de afgelopen jaren ook interessante soorten als kleinst waterhoen en poelruiter zijn aangetroffen. Dat garandeert uiteraard niets maar als we ook het gebied achter Tienhoven meenemen, hoewel formeel geen Bethunepolder meer, zullen purperreiger en zwarte stern bijna zeker tot de dagsoorten behoren.
Aanmelden: uiterlijk donderdag 23 juni bij frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 7.30 uur, terug in de middag
Waar: Parkeerplaats aan overzijde van de Bosweg nr 81, Amersfoort
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.

 

Zaterdag 20 augustus 2022
Marker Wadden | wandelexcursie 

Kon je er in april niet bij zijn? Wegens succes wordt de excursie herhaald! De Marker Wadden is een groep eilanden die in het Markermeer wordt aangelegd om nieuwe natuur te stimuleren. De eerste eilanden zijn in 2016 aangelegd, en vanaf 2018 is één van de eilanden voor bezoekers geopend. In de afgelopen jaren hebben zich al heel wat vogels gemeld op de Marker Wadden. Zoals voor Nederland unieke broedgevallen van ijseend en lachstern, enkele jaren geleden. We maken de oversteek met een boot van Natuurmonumenten. Vervolgens kunnen we ongeveer 4 uur rondlopen op het Eerste Eiland, om de ontwikkeling van de nieuwe natuur te aanschouwen. Vanaf de paden, vlonders en kijkhutten zullen we ongetwijfeld leuke vogels en in ieder geval baardmannetjes gaan zien. We gokken dat de reuzenstern er net als afgelopen jaren te gast is. We doen de rondwandeling onder leiding van Roel Oost, één van onze leden die namens Natuurmonumenten excursies leidt op de Marker Wadden.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 augustus bij frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Bootticket: beperkt beschikbaar, deze dien je zelf te boeken, de 9.30u boot, op deze site van Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden
Vertrek: 8:00u vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort (vertrek boot Batavia Haven 9:30u, terug in Amersfoort rond 15.45u)
Kosten: boot €25,50 (€20,50 voor leden Natuurmonumenten), benzinekosten onderling per auto te verdelen, richtprijs 20 cent per kilometer per auto. 

 

Zaterdag 24 september 2022
Brabantse Biesbosch – Noordwaard | dagexcursie per auto

In dit gebied is een rijkdom aan vogels te verwachten, zoals de visarend, zeearend, bruine kiekendief en slechtvalk. Van de reigers zijn kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger en roerdomp aanwezig. Eenden komen voor in allerlei soorten, het is alleen jammer dat er veel in hun overgangskleed zijn maar dat is ook een uitdaging. Deelnemers die geïnteresseerd zijn in steltlopers zoals zwarte en groenpootruiter en diverse soorten komen ook aan hun trekken. De lepelaar kan er in grote aantallen voorkomen. Omdat het in september inmiddels volop trektijd is en deze gebieden in de bekende trekroutes liggen, zou het goed kunnen dat we voor leuke verrassingen komen te staan.
De Noordwaard Polder is een recent aangelegd gebied. Hier gaan hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie hand in hand. Wij hebben een plaatselijke gids bereid gevonden ons de weg te wijzen, in de persoon van René Jongmans. Hij is een doorgewinterde vogelaar en zeer goed bekend in deze omgeving; hij zal ons veel vertellen over de gebieden en de daar voorkomende vogels.
Aanmelden: uiterlijk woensdag 21 september bij hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Vertrek: 8.00 uur vanaf het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort, einde middag terug
Verzamelplaats Noordwaard: Parkeerplaats Galeiweg, 4251 NG Werkendam
We maken een (sanitaire) tussenstop in het Biesbosch Museum
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.