Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij René de Waal via het
e-mailadres renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 06-49121619 (na 18.00 uur).

 

Zaterdag 14 september – Oostvaardersplassen / auto-wandelexcursie

In deze tijd van het jaar valt er van alles te zien in de Oostvaardersplassen. De nadruk ligt op steltlopers: kluut, steltkluut, witgat, oeverloper, zwarte ruiter, groenpootruiter et cetera. Natuurlijk hopen we ook op bv. ijsvogel, bruine kiekendief en zeearend, alsmede diverse eendensoorten.

Vertrek: 07.00 uur, terug rond 15.00 uur
Waar: Het groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met de chauffeur

 

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober – afdelingsweekend Texel

Dit jaar is de keus voor ons traditionele oktober-afdelingsweekend gevallen op Texel, waar we op mooie soorten hopen.
We verblijven in  ‘Bloem en Bos’, waar (in tweepersoonskamers) plaats is voor maximaal 18 personen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. ‘s Avonds verzorgt Jos van den Berg, een bekende Texelse vogelaar en fotograaf, een interessante lezing over de vele (zeldzame) vogels, die in de loop der jaren op Texel zijn waargenomen.  We zorgen dat we met zo weinig mogelijk auto’s rijden, en houden contact via een ter plaatse gemaakte app-groep. Het is aan een ieder hoe fanatiek er wordt gevogeld.

Het weekend kost 125 p.p., inclusief maaltijden, over te maken naar rekening nr. NL13 INGB 0650 5298 98 t.n.v. R. de Waal.
De reiskosten zijn niet inbegrepen, maar we proberen zoveel mogelijk mensen met elkaar mee te laten rijden (ook heen en terug) om de kosten te reduceren.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Je kunt opgeven bij
René de Waal (renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl)  of telfonisch 06-49121619 (na 18.00 uur).

 

Zaterdag 9 november – dag/auto-excursie Waarneming.nl

We bepalen daags tevoren de bestemming(en) van de excursie. We laten ons leiden door de bijzonderheden, die op dat moment in den lande te zien zijn. In deze tijd van het jaar weet je maar nooit wat de vogelwereld voor ons in petto heeft. We zijn benieuwd!

Vertrek: 07.00 uur, terug einde middag
Waar: Het groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: afrekenen met de chauffeur

 

Vrijdag 13 december – bosuilen in Den Treek / wandelexcursie

Onze traditionele bosuilenexcursie was afgelopen jaar een wisselend succes; vanwege het grote aantal deelnemers was de groep gesplitst. De ene groep heeft meer geluk gehad dan de andere en meerdere bosuilen gehoord en zelfs gezien. Dit jaar hopen we op (meer) geluk voor alle deelnemers. We wandelen weer langs de Treekerweg, en zullen met name bij Huize Den Treek wat langer stilstaan om uilen te horen en misschien ook te zien. Ook voor kinderen een leuke ervaring!

Vertrek: 21.00 uur, terug rond 22.45 uur
Waar: parkeerterrein restaurant Bavoort, Treekerweg Leusden-Zuid

 

Zondag 12 januari 2020 – Brouwersdam en inlagen / auto-excusie

De Brouwersdam is in deze tijd van het jaar een goede bestemming om roodkeel- en misschien wel parel- of ijsduiker te zien. Ook kuifduiker, middelste zaagbek, zwarte zee-eend, zwarte zeekoet en kuifaalscholver zijn mogelijk. Onder aan de dam scharrelen diverse strandlopers, zoals drieteenstrandloper en steenloper, alsmede rotganzen.
In de inlagen langs de Oosterschelde zoeken we naar diverse eenden- en ganzensoorten, kleine zilverreiger en slechtvalk.

Vertrek: 07.30 uur, terug einde middag
Waar: parkeerterrein restaurant Oud-Leusden, hoek Dodeweg/Doornseweg
Benzinekosten: afrekenen met de chauffeur