Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nltenzij anders vermeld. 

 

Vrijdag 7 – zondag 9 oktober
Afdelingsweekend Dollardgebied
De weekendexcursie is al volgeboekt, na een aankondiging onder leden van de afdeling.

 

Zaterdag 22 oktober 2022
Brabantse Biesbosch – Noordwaard | dagexcursie per auto

In dit gebied is een rijkdom aan vogels te verwachten, zoals de visarend, zeearend, bruine kiekendief en slechtvalk. Van de reigers zijn kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger en roerdomp aanwezig. Eenden komen voor in allerlei soorten, het is alleen jammer dat er veel in hun overgangskleed zijn maar dat is ook een uitdaging. Deelnemers die geïnteresseerd zijn in steltlopers zoals zwarte en groenpootruiter en diverse soorten komen ook aan hun trekken. De lepelaar kan er in grote aantallen voorkomen. Omdat het in september inmiddels volop trektijd is en deze gebieden in de bekende trekroutes liggen, zou het goed kunnen dat we voor leuke verrassingen komen te staan.
De Noordwaard Polder is een recent aangelegd gebied. Hier gaan hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie hand in hand. Wij hebben een plaatselijke gids bereid gevonden ons de weg te wijzen, in de persoon van René Jongmans. Hij is een doorgewinterde vogelaar en zeer goed bekend in deze omgeving; hij zal ons veel vertellen over de gebieden en de daar voorkomende vogels.
Aanmelden: uiterlijk 15 oktober bij hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Vertrek: 8.00 uur vanaf het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort, einde middag terug
Verzamelplaats Noordwaard: Parkeerplaats Galeiweg, 4251 NG Werkendam
We maken een (sanitaire) tussenstop in het Biesbosch Museum
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.


Zondag 13 november
Zuidpier IJmuiden en omgeving | auto-/wandelexcursie

Deze tijd van het jaar is heel geschikt om zeevogels te kijken vanaf de pier. Denk aan soorten die in onze provincie ongebruikelijk zijn: jan-van-gent, duikers, eider, alk en zeekoet. We maken een wandeling langs het strand en de pier, met goede kans op bijv. paarse strandloper, drieteenstrandloper, steenloper en oeverpieper, en met wat geluk ook de sneeuwgors. Mocht de pier vanwege te harde wind gesloten zijn, dan wordt in overleg een alternatief gezocht om elders typische soorten van de kust te bekijken.  

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 11 november bij frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort, terug rond 15u
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.

 

Vrijdag 9 december
Bosuilen in Den Treek | avond wandelexcursie

Onze traditionele uilenexcursie naar landgoed Den Treek. We wandelen vanaf restaurant Bavoort naar Den Treek om te luisteren naar de bosuilen. Vrijwel ieder jaar krijgen we ze goed te horen, en met wat geluk zien we ze geruisloos overvliegen. 

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 6 december bij Frank Pierik via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Tijd: 21.00u tot circa 22.30
Verzamelen: parkeerterrein restaurant Bavoort, Treekerwerg, Leusden