Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij René de Waal via het
e-mailadres renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 06-49121619 (na 18.00 uur).

Benzinekosten: per auto en gereden kilometer wordt 15 cent gerekend. Het totaalbedrag wordt dan gedeeld door het aantal deelnemers van de excursie, en verdeeld over de chauffeurs. Zo betaalt iedereen evenveel.

 

Zondag 13 september – Biesbosch

Vanaf Werkendam zoeken we in de Brabantse Biesbosch naar de nog aanwezige broedvogels als Cetti’s zanger, zeearend en visarend, maar ook naar alles wat er aan doortrekkers en vroege wintergasten te zien is. We laten ons graag verrassen.

Vertrek: 07.00 uur, terug einde middag
Waar: parkeerterrein restaurant Oud-Leusden, hoek Dodeweg/Doornseweg
Benzinekosten: zie hierboven