Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Frank Pierik: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl. De excursies zijn onder voorbehoud van de coronasituatie, mogelijk wordt een maximaal aantal deelnemers gehanteerd.

 

Zaterdag 29 januari 2022
Brouwersdam en inlagen | dagexcursie

We rijden naar de Brouwersdam, waar we op zoek gaan naar duikers, middelste zaagbek, ijseend en wellicht net als bij vorige editie de zwarte zeekoet. Na het bezoek aan de Brouwersdam zullen we andere interessante plekken bezoeken, zoals bijvoorbeeld de Prunjepolder en de inlagen langs de Oosterschelde, waar zich verschillende soorten eenden en ganzen ophouden en wie weet stuiten we op een slechtvalk of smelleken.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 27 januari via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 7.30 uur, terug einde middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: 18 cent per km per auto, onderling te verrekenen

 

Zaterdag 19 februari 2022
Het rondje van Bert Geelmuijden | fietsexcursie

Bijna dagelijks fietst Bert Geelmuijden zijn ronde vanaf Amersfoort richting De Slaag, de Eempolder, Arkemheen en de Delta Schuitenbeek. In de Kruisbek heeft hij al eens verslag gedaan van deze mooie route door één van de vogelrijkste gebieden van ons land. Deze polders zijn een geliefde excursie, maar deze keer wordt de excursie te fiets afgelegd onder leiding van Bert. Enige fietsconditie is wel een vereiste, het is een tour circa 6-7 uur, van circa 40 km.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 17 februari via frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8u
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan

 

Donderdag 24 maart 2022
Minicursus trektellen

De vogeltrek is een fascinerend fenomeen. Ieder voorjaar trekken miljoenen vogels over ons land.  vanuit warmere wintergebieden naar hun broedgebieden. Op 26 maart geeft Marc Dijksterhuis een lezing over dit fenomeen. Hij zal ingaan op vragen als: Wat is vogeltrek, waarom vliegen vogels die vaak lange reis, in voorjaar en najaar, jaar in jaar uit? Hoe weten ze de weg? Wat is ‘trektellen’, en hoe herken je vogels aan hun vlucht of hun roep? Deze minicursus is ook een goede voorbereiding voor wie meegaat met de excursie ‘trektellen’ op 26 maart.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 22 maart
Wanneer en waar: Donderdag 24 maart, 20-22u, Het Groene Huis, Amersfoort (of Zoom)

 

Zaterdag 26 maart 2022
Trektellen op het Hazewater | ochtendexcursie

Tijdens deze excursie maken we kennis met ‘trektellen’, waarover Marc Dijksterhuis eerder die week een minicursus verzorgt. Vanaf een vast punt wordt geteld wat er allemaal voorbij komt vliegen. Trektelpost Hazewater ligt vlakbij Leusden, het is een open plek in het bos waar we ons concentreren op alles wat vliegend doortrekt. De vogeltrek is een grillig fenomeen, met soms bizarre aantallen afgewisseld met hele stille uurtjes. Eind maart maken we goede kans op een vroege boerenzwaluw of beflijster. Natuurlijk hebben we ook oog en oor voor de leuke soorten die hier vaak ter plaatse voorkomen, zoals dodaars, kruisbek, en de groene en zwarte specht. Het wordt sterk aangeraden om voorafgaand aan de excursie de minicursus te volgen op 26 maart.

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 22 maart, maximaal 12 deelnemers
Wanneer: zaterdag 26 maart
Waar: de telpost is goed per fiets te bereiken, of op 10 lopen vanaf een parkeerplaats, een routebeschrijving volgt na aanmelding.

 

Zaterdag 23 april 2022
Marker Wadden | wandelexcursie

Het idee is dat we een rondwandeling doen onder leiding van Roel Oost, één van onze actieve leden die namens Natuurmonumenten excursies leidt op de Marker Wadden. Deze excursie is nog onder voorbehoud en wordt in overleg met Natuurmonumenten verder vastgesteld. De datum kan mogelijk nog wijzigen, en qua deelnemers zal een maximum aantal worden vastgesteld. Het tijdstip is afhankelijk van het vaarschema van de boot. Aan de excursie zijn aanvullende kosten verbonden. Verdere informatie volgt.

 

Zaterdag 28 mei 2022
Horsterwold | ochtendexcursie

Het Horsterwold, vlakbij Zeewolde, biedt een mooie afwisseling van landschappen waarin het heerlijk struinen is. We beginnen in De Stille Kern, waar een grote kudde konikspaarden helpt om de fraaie afwisseling van loofbos, struweel, grasland, vennen en moeras te onderhouden. En die afwisseling is interessant voor een brede variatie aan vogelsoorten. Vanaf de kijkheuvel hebben we goed overzicht over de omgeving en sta je vaak op ooghoogte met de vogels in de begroeiing. Eind mei is een goed moment omdat dan met enig geluk zowel de koekoek, wielewaal en zomertortel hier te horen zijn. Naast vele andere soorten van water, bos en riet. We wandelen een route van ca 5 km.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 26 mei
Vertrek: 7.30 uur, terug begin van de middag
Waar: Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: 18 cent per km per auto, onderling te verrekenen

 

Zaterdag 25 juni 2022
Bethunepolder – Tienhoven | ochtendexcursie

De Bethunepolder, ingeklemd tussen Utrecht stad, de Vecht en de Loosdrechtse, Tienhovense en Maarsseveense plassen, combineert oude natuur zoals de rietvelden langs de Veenkade, met enkele nieuw aangelegde plasdrasjes. Een interessant gebied waar onder andere nog aardige aantallen grutto’s en tureluurs huizen en waar de afgelopen jaren ook interessante soorten als kleinst waterhoen en poelruiter zijn aangetroffen. Dat garandeert uiteraard niets maar als we ook het gebied achter Tienhoven meenemen, hoewel formeel geen Bethunepolder meer, zullen purperreiger en zwarte stern bijna zeker tot de dagsoorten behoren.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 23 juni
Vertrek: 7.30 uur, terug in de middag
Waar: Parkeerplaats aan overzijde van de Bosweg nr 81, Amersfoort
Benzinekosten: 18 cent per km per auto, onderling te verrekenen