Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl tenzij anders vermeld. 


Zondag 26 februari 2023
Fietsexcursie Amersfoort/Hoogland/Eemdijk/Arkemheen/Schuitenbeek.

Deze excursie wordt geleid door Bert Geelmuijden; hij is dagelijks op zijn fiets te vinden in de wijde omgeving van Amersfoort, op zoek naar vogels. Bert heeft een enorme kennis van het gebied rond Amersfoort. Op korte afstand van de stad Amersfoort bevinden zich in de winter grote aantallen ganzen, eenden, zwanen, steltlopers en roofvogels. Als bijzonderheden kunnen worden genoemd de slechtvalk, zeearend, grote, en misschien, middelste zaagbekken, brilduikers, en wellicht soorten futen en duikers. Ook diverse steltlopers, zoals grutto’s, kieviten en goudplevieren zijn te verwachten. En misschien zijn er al andere soorten te vinden, zoals verschillende soorten strandlopers en, hopelijk baardmannetjes. 

De excursie begint bij Het Groene Huis, daar begint de fietstocht.
Zorg voor een goede kijker, warme kleding en voldoende proviand om de dag door te komen. Indien mogelijk neem je telescoop mee.

Aanmelden: uiterlijk donderdag 23 februari 2023 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl. Max. aantal deelnemers 16

Vertrek: 8.00 uur vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort, einde rond 15u. Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.

 

Zaterdag 25 maart 2023
Brouwersdam en Prunjepolder en omgeving | auto-excursie.

Deze excursie heeft plaats o.l.v. Annelies Saat en Hayo Nijenhuis. Hayo is goed bekend bij de Brouwersdam en de Prunjepolder.
In het voorjaar is het Zeeuwse kustgebied een vogelrijke fourageerplaats van grote aantallen ganzen, eenden, zwanen, reigers, steltlopers, duikers en meeuwen. De reis voert ons over de Brouwersdam, waar meestal ook twee soorten robben gemakkelijk zijn waar te nemen. Hier zijn in het vroege voorjaar vaak leuke vogels zoals de kuifduiker, geoorde fuut, roodkeelduiker, steenlopers, paarse strandlopers te zien.
Vaak ook zijn zee-eenden te spotten. We bezoeken vervolgens de dijk door de Prunjepolder. Omdat je vanaf de hoge dijk een schitterend uitzicht hebt over het natuurgebied, is het te verwachten dat grote aantallen vogels, w.o. verschillende soorten steltlopers gemakkelijk te zien zullen zijn. Kleine zilverreigers en middelste zaagbekken zijn vaak te zien, evenals allerlei plevieren.
In de directe omgeving zijn nog enkele interessante locaties waar vaak veel kleine steltlopers te zien zijn; als we tijd genoeg hebben kunnen we die ook bezoeken, voor we huiswaarts gaan.

Aanmelden:
 uiterlijk zondag 19 maart 2023 bij Hayo Nijenhuis,
hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers 24.
Zorg voor een goede kijker, warme kleding en voldoende proviand om de dag door te komen. Indien mogelijk neem je een telescoop mee. Op de dijk in de Prunjepolder is een restaurant ‘De Heerenkeet’, hier kunnen we een kop koffie halen en een sanitaire stop maken.

Vertrek: 
7.00 uur vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Houdt er rekening mee dat het een lange dag kan zijn en dat we pas in de avond thuis zouden kunnen zijn.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.

 

Zaterdag 29 april 2023
Amersfoort – den Treek en omgeving | wandelexcursie.

Voor deze excursie is Hans van Zummeren bereid gevonden ons wegwijs te maken. Hans is kind aan huis in deze omstreken en hij kent bijzondere vogellocaties.
In het voorjaar is den Treek een vogelrijk bos- en heidegebied met o.m. vele soorten zangvogels en roofvogels. We gaan wandelen, waardoor we alle tijd hebben de omgeving in ons op te nemen en te kijken en te luisteren naar wat het voorjaar te bieden heeft.
We hopen op de zwarte specht, de grote bonte specht, de kleine bonte specht (kleine kans), de groene specht, goudvinken, appelvinken, bonte vliegenvangers, roodborsttapuiten, gekraagde roodstaarten, kruisbekken, goudhaantjes, vuurgoudhaantjes, zwarte mezen, glanskoppen, grote lijsters, de havik, de sperwer, de buizerd en last but not least de raaf.

Aanmelden:
 uiterlijk zondag 23 april 2023 bij Hayo Nijenhuis,
hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers 24.
Zorg voor een goede kijker en voldoende warme kleding. Indien mogelijk neem je een telescoop mee.

Vertrek:
 8.00 uur vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Weer thuis: halverwege de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: n.v.t.

 

Zaterdag 20 mei 2023
Kop van Overijssel | auto-excursie.

René de Waal gaat tijdens deze excursie ons begeleiden. René is een uitstekend vogelaar en hij was jarenlang coördinator van de Vogelwacht Amersfoort en enkele jaren geleden is hij verhuisd naar het doelgebied van deze excursie. Het gebied is waterrijk en kent naast uitgestrekte moerassen en rietvelden ook bosachtige locaties.
We gaan verzamelen om 9.30 uur op een parkeerplaats bij Wetering in de Weerribben, nadere informatie ontvangen de deelnemers bij vertrek.
Mei is de toptijd voor de meeste broedvogels en we hopen hier bijzondere soorten aan te treffen als de zwarte stern, roerdomp, bruine kiekendief, snor, lepelaar en purperreiger. En niet te vergeten de blauwborst en verschillende zangers in ’t riet.
Later die dag gaan we naar de Auken, daar is een reigerkolonie en we hopen er de blauwe reiger, de grote zilverreiger, de purperreiger en de koereiger te vinden.

Aanmelden: uiterlijk zondag 14 mei 2023 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers 20.
Zorg voor een goede kijker en neem, indien mogelijk, een telescoop mee.

Vertrek: 8.00 uur vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Weer thuis: einde van de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Benzinekosten: onderling per auto te verrekenen, richtprijs 20 cent per km per auto.