Excursies afd. Amersfoort

Aanmelden voor excursies bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl tenzij anders vermeld. 

 

Wandelexcursie bosuilen den Treek, 15 december 2023, 19.00 uur – ca. 22.00 uur.


Op deze datum gaan we weer in het donker wandelen om bosuilen te horen en te zien.
In vorige jaren lukte het steeds om de uilen te vinden en dat is fantastisch om mee te maken.
Dus als je een liefhebber bent, doe mee!
We lopen een afstand van ongeveer 3 kilometer heen en dezelfde afstand terug.
Zorg voor goede schoenen, eventueel regenkleding en, als je die hebt, een goed zoeklicht.

Aanmelden: uiterlijk woensdag 13 december 2023 bij hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers 20.
Vertrek: 19.00 uur. Einde: ca. 22.00 uur.
Vertrekplaats: parkeerplaats restaurant Bavoort, Treekerweg 28, Leusden.

 

Zondag 28 januari 2024 – Harderbroek e.o. | auto excursie

Het Harderbroek is een groot en waterrijk natuurgebied, in Flevoland, vlak bij Harderwijk en het is bekend om zijn grote aantallen eenden die er zich in de winter ophouden.
Vogelsoorten die we hopen aan te treffen zijn krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, wintertaling, krooneend en hopelijk de geoorde fuut of kuifduiker. Er is kans op de zeearend, baardmannetjes, de cetti’s zanger en andere kleine overwinteraars.

Aanmelden: uiterlijk woensdag 19 januari 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: 15.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Omdat het midden in de winter is, kan het koud en vochtig zijn: zorg dat je goed gekleed bent.
Laarzen zijn belangrijk; er is veel vochtige en zachte grond.
Vertrek: 9.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Weer thuis aan in de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 24 februari 2024 – Brouwersdam en Prunjepolder e.o. | auto excursie

In de winter is het Zeeuwse kustgebied een vogelrijke foerageerplaats van ganzen, eenden, zwanen, reigers, steltlopers, duikers en meeuwen. De reis voert ons over de volle lengte van de Brouwerdam, waar ook robben meestal makkelijk van dichtbij te zien zijn. Op of bij de dam zijn ’s winters vaak leuke vogelsoorten als kuifduiker, geoorde fuut, roodkeelduiker, parelduiker, zwarte zee-eend, steenloper en paarse strandloper te zien.
We bezoeken de dijk door de Prunjepolder. Omdat je vanaf de hoge dijk een schitterend uitzicht hebt op de polder, is te verwachten dat er veel watervogels en steltlopers, als verschillende soorten strandlopers, vroege grutto’s, kemphanen, krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, wintertaling, middelste zaagbek, kleine zilverreiger en weer de geoorde fuut en/of kuifduiker te zien zijn.
In de omgeving zijn nog enkele interessante locaties waar vaak veel kleine steltlopers te zien zijn. Als we tijd genoeg hebben kunnen we die locaties ook bezoeken.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 16 februari 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Ook zijn warme en vochtbestendige kleding belangrijk; het is een lange dag en in deze omgeving is het ’s winters meestal winderig en koud. Neem ook eten en drinken mee. Bij de Prunjepolder is een restaurant ‘de Heerenkeet’’, waar we een kop koffie halen en een sanitaire stop maken. Indien gewenst kan dat ook al eerder op de Brouwersdam in een van de daar aanwezige restaurants.

Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Weer thuis begin van de avond. Houd er rekening mee dat het een lange dag wordt.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt de avond tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.

 

Zaterdag 30 maart 2024 – Winterswijk e.o. | auto excursie

Deze excursie wordt bijzonder, omdat we heel gericht op zoek gaan naar zeldzame vogelsoorten. In de omgeving van Winterswijk zijn verschillende locaties waar je één bijzondere vogelsoort kunt zien.
We gaan naar de steengroeve waar al jarenlang een paar oehoes broedt. Van achter een kijkscherm is deze uilensoort meestal goed te zien.
We bezoeken de Bekendelle, hier is een restaurant gemaakt in een oude watermolen. Deze molen wordt aangedreven door de rivier de Boven Slinge. Op deze locatie broedt al ieder jaar een paartje grote gele kwikstaarten en als ze er weer zijn, zijn ze prachtig waar te nemen. Vlakbij, op loopafstand, is een bos waar grote en middelste bonte spechten door elkaar voorkomen. Het zal wat geduld vragen, maar de kans dat we ze gaan ontdekken is reëel.
Een volgende bijzondere bestemming is het Zwilbroek (duits: Zwillbrock), een moerasgebied dat bekend staat om zijn rijkdom aan watervogels, én er broeden jaarlijks flamingo’s. Als we tijd over hebben kunnen we het Vragenderveen bezoeken. Daar broeden sinds een paar jaar kraanvogels. Met wat geluk kunnen we die ook waarnemen. Het is met alle vogelsoorten zo dat er nooit een garantie is dat we ze echt zien, maar het belooft een mooie en bijzondere dag te worden, temeer omdat er dat allerlei ‘bijvangst’ is te verwachten.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 22 maart 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Zorg voor warme en vochtbestendige kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden. Neem ook eten en drinken mee.
In de Bekendelle is een restaurant, waar we een kop koffie kunnen halen en een sanitaire stop maken.
Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Naar verwachting weer thuis begin van de avond. Houd er rekening mee dat het een lange dag wordt.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.

 

Zondag 28 april 2024 – Waterloopbos e.o. | auto excursie o.l.v. Roel Oost

Het Waterloopbos is niet een heel bekend vogelgebied. Het is een gebied met voor Flevoland oude vegetatie en veel loofbomen. In het voorjaar werkt dit ooit door Rijkswaterstaat aangelegde bos als een magneet voor zangertjes en andere bos- en waterbewoners. In deze omgeving zijn verschillende locaties waar oude en verlaten waterstaatkundige werken zijn achtergelaten, nadat ze jarenlang hebben gefunctioneerd als proefprojecten. Dit geeft een extra dimensie aan deze vogelreis.
Roel Oost heeft deze dag de leiding; hij is een goede vogelaar, met een brede kennis van de natuur.
We verwachten o.a. veel zangertjes; het zal vast een luisterfeest worden. Dus deze excursie is ook interessant voor hen die vogelgezang willen leren kennen.
Afhankelijk van de tijd die we overhouden kunnen we volgende bestemmingen kiezen, die in de buurt liggen, zoals Schokland, de Vreugderijkerwaard en het Reevediep bij Zwolle. Al deze locaties zijn rijk aan vogels.
De vogelsoorten waar we op hopen zijn blauwborstjes, rietzangers, cetti’s zangers, vinkachtigen, spechten, verschillende soorten eenden en ganzen, ijsvogel, roofvogels, steltlopers, enz.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 19 april 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker en als je kunt, neem een telescoop mee.
Zorg voor voldoende kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden. Neem ook eten en drinken mee.
We zoeken een restaurant, waar we een kop koffie halen en een sanitaire stop maken.
Vertrek: 7.00 uur vanaf Het Groene huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.
Naar verwachting weer thuis eind van de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.
Bij aanmelding s.v.p. vermelden of je een auto beschikbaar hebt en of je wilt rijden.

 

Zaterdag 25 mei 2024 – Horsterwold en Stille Kern | auto en/of fiets excursie o.l.v. Marlies Hoefkens.

Het Horsterwold en de Stille Kern is een bekend vogelgebied in Zuidelijk Flevoland, ruwweg tussen Nijkerk en Zeewolde. Het is een gebied met veel groene vegetatie en veel loofbomen. In het voorjaar is dit ooit door mensen aangelegde bos een lusthof voor zangertjes en andere bosbewoners.
Het bos ligt dichtbij de sluis en brug van Nijkerk naar Flevoland en is vanuit Amersfoort zowel per auto als per fiets te bereiken.
Marlies Hoefkens gaat ons deze dag begeleiden. Marlies is een kenner van de natuur in de breedte, dus niet alleen van vogels. Zij zal speciale aandacht besteden aan het ontdekken van wielewalen. Deze vogels broeden in het gebied, maar zijn moeilijk te spotten omdat ze zich bijzonder goed verschuilen in hoge bomen.
Toch is juist voor deze locatie gekozen omdat de wielewalen hier aanwezig zijn en we gaan onze best doen om ze te vinden. Daarnaast verwachten we o.m. (de zang van) veel zangertjes; als de weersomstandigheden gunstig zijn wordt het vast een prachtig vogelconcert.
Dus deze excursie is daarom ook interessant voor hen die vogelzang willen oefenen. Langs de dijk aan het Veluwemeer zijn meestal nachtegalen te horen, ook deze vogels willen we gaan beluisteren en met wat geduld kunnen we misschien een glimp van ze opvangen.
Andere vogelsoorten waar we op hopen zijn blauwborstjes, rietzangers, karekieten, cetti’s zangers, vinkachtigen, spechten, verschillende soorten eenden en ganzen, roofvogels, enz.

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 17 mei 2024 bij Hayo Nijenhuis, hayonijenhuis@vogelwacht-utrecht.nl.
Max. aantal deelnemers: max. 20.
Zorg voor een goede kijker. Een telescoop heeft weinig toegevoegde waarde.
Zorg voor geschikte kleding, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Neem eten en drinken mee.
Vertrek: 8.00 uur. De vertrek- en/of verzamellocatie wordt kort tevoren bekend gemaakt.
Naar verwachting weer thuis halverwege de middag.
Vertrek uitsluitend bij goed weer, dit wordt kort tevoren aan de deelnemers gecommuniceerd.
Eventuele reiskosten: € 0,20 per km, af te rekenen met de chauffeur.
Bij aanmelding graag vermelden of je een auto beschikbaar hebt en of je wilt rijden. Het kan ook zijn dat je wilt gaan fietsen, laat dat ook even weten s.v.p.