Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij René de Waal via het
e-mailadres renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl of via 06-49121619 (na 18.00 uur).

Benzinekosten: per auto en gereden kilometer wordt 15 cent gerekend. Het totaalbedrag wordt dan gedeeld door het aantal deelnemers van de excursie, en verdeeld over de chauffeurs. Zo betaalt iedereen evenveel.

 

 

 

Zaterdag 13 juni – Vreugderijkerwaard

We bezoeken de Vreugderijkerwaard bij Zwolle, waar we vanuit de vogelkijkhut diverse steltlopers en eenden kunnen waarnemen. We maken een wandeling door de uiterwaard, waar vooral de vele gele kwikstaarten opvallen. Ook zangers als kneu en bosrietzanger geven acte de préséance. Als er tijd over is kunnen we nog een bezoek brengen aan het gebiedje bij Windesheim, aan de andere kant van Zwolle. Hier kunnen zangers zoals tuinfluiter, zwartkop en spotvogel gevonden worden.

Vertrek: 06.30 uur, terug in de middag
Waar: Groene Huis, Schothorsterlaan
Benzinekosten: zie hierboven

 

Zondag 13 september – Biesbosch

Vanaf Werkendam zoeken we in de Brabantse Biesbosch naar de nog aanwezige broedvogels als Cetti’s zanger, zeearend en visarend, maar ook naar alles wat er aan doortrekkers en vroege wintergasten te zien is. We laten ons graag verrassen.

Vertrek: 07.00 uur, terug einde middag
Waar: parkeerterrein restaurant Oud-Leusden, hoek Dodeweg/Doornseweg
Benzinekosten: zie hierboven

 

Vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober – afdelingsweekend Lauwersmeergebied

De vogelkijkplekken Jaap Deensgat, Roodkeelplasje en Ezumakeeg staan garant voor het zien van bijzondere vogelsoorten. Bijna dagelijks worden zeldzaamheden als grauwe franjepoot in het Lauwersmeergebied gezien, maar ook ‘gewone’ soorten, zoals kleine strandloper, zeearend, slechtvalk en baardman zijn zeer de moeite waard. In de polders ten westen pleisteren vele ganzen, misschien zelfs een sneeuwgans, en ook blauwe kiekendieven overwinteren er. In de haven van Lauwersoog worden regelmatig kuifduiker en ijseend gezien. In buitendijkse gebied bij Paesens-Moddergat zijn sneeuwgors, strandleeuwerik en frater mogelijk.

De kosten voor het weekend bedragen €125 p.p. (voorlopig), exclusief benzinekosten. Wegens de beperkte capaciteit van de accommodatie hebben leden van afdeling Amersfoort voorrang. Is er plaats over, dan zijn ….. etc.