Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij Frank Pierik, bij voorkeur via frankpierik@vogelwacht-utrecht (of 06 5172 4647; na 19.00u).
Benzinekosten worden per excursie als volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers en verdeeld over de chauffeurs.