Excursies afd. Amersfoort

Voor alle excursies kunt u zich opgeven bij Frank Pierik, bij voorkeur via frankpierik@vogelwacht-utrecht (of 06 5172 4647; na 19.00u).
Benzinekosten worden per excursie als volgt berekend: 15 cent per km per auto. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers en verdeeld over de chauffeurs.

Afdelingsweekend Lauwersmeergebied

Van 8 tot 10 oktober organiseert de afdeling Amersfoort weer haar jaarlijkse afdelingsweekend. Dit keer naar het vogelrijke Lauwersmeergebied. Na vorig jaar door COVID-19 te hebben moeten overslaan hopen we dat het dit jaar kan, maar uiteraard houden we rekening met de ontwikkelingen. We verzamelen vrijdag rond 17u in onze accommodatie in Engwierum (Friesland), onder het genot van een hapje en een drankje. Na de maaltijd verwachten we dat een plaatselijk bekende vogelaar weer een lezing voor ons verzorgt. Zaterdag en zondag staan in het teken van vogelen. Plekken als Jaap Deensgat, Roodkeelplasje en Ezumakeeg staan garant voor het zien van mooie vogelsoorten. Bijna dagelijks worden in deze periode zeldzaamheden in het Lauwersmeergebied gezien, zoals bijvoorbeeld de grauwe franjepoot, maar ook ‘gewone’ soorten, zoals kleine strandloper, zeearend, slechtvalk en baardman zijn zeer de moeite waard. In de polders pleisteren vele ganzen, en ook blauwe kiekendieven overwinteren er. In de haven van Lauwersoog worden regelmatig kuifduiker en ijseend gezien. In buitendijkse gebied bij Paesens-Moddergat zijn sneeuwgors, strandleeuwerik en frater mogelijk.

De kosten voor het weekend bedragen €125 p.p. (voorlopig) inclusief eten en drinken, exclusief benzinekosten. Annemiek en Anneke zijn weer zo goed om net als vorige keren de accommodatie en inwendige mens te verzorgen. Deze accommodatie is gereserveerd: ommeromte.nl.
Heb je interesse, meld je dan snel aan, en laat ons weten of je vegetariër bent. Wegens de beperkte capaciteit van de accommodatie hebben leden van afdeling Amersfoort voorrang. Is er plaats over, dan zijn ook leden van andere afdelingen welkom. Voor informatie en aanmelden: frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl.