Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 25 januari 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen

Onbekend is nu of er opnieuw een waterspreeuw in dit fraaie duingebied gaat overwinteren en of klapekster, wilde zwaan, krooneend en grote zaagbek zich deze dag laten zien. We hopen onder meer ijsvogel en grote gele kwikstaart te ontmoeten en gaan op zoek naar roodborsttapuit, kruisbek en blauwe kiekendief!

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: t/m 23 januari bij Hanneke Lankhof via: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 9.00 uur, terug einde middag
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 28 maart 2020 Polder Arkemheen/Schuitenbeek Delta

Toptijd om langs de flanken van de voormalige Zuiderzee te gaan vogelen! Vooral veel watervogel-soorten (eenden, ganzen, steltlopers), maar ook net gearriveerde zangvogels (blauwborst, rietzanger, boerenzwaluw) zijn -hopelijk- waarneembaar. Kans op laatste leuke wintergasten (grote zaagbek, non, brilduiker) en tevens fraaie voorjaarsconcerten van baltsende weidevogels (grutto, tureluur, kievit). Extra aandacht vandaag voor eerste zwartkopmeeuwen, gele kwikken, fitissen en tapuiten!

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave: t/m 26 maart bij Hanneke Lankhof via: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug einde middag
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur