Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 4 september, Eempolder

Na een erg lange coronapauze (laatste afdelingsexcursie was op 25 januari 2020 in Amsterdamse Waterleidingduinen met o.a. roerdomp, krooneend en baardman) gaan we op 4 september weer van start met een bezoek aan de westelijke Eempolder. 

Begin september zijn in en rond de Eempolders leuke vogelsoorten te verwachten. Denk aan doortrekkende zangers (gele kwikstaart, paap, tapuit, zwaluwen), passerende/arriverende steltlopers (watersnip, kemphaan, goudplevier, wulp), eenden (krooneend, smient, casarca) en overvliegende/jagende roofvogels (bruine kiekendief, boomvalk, visarend). En … zoeken naar zeearend, late gierzwaluw of reuzenstern!

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk t/m 1 september bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Max. 12 deelnemers: op volgorde van aanmelding
Vertrek: 8.30 uur vanaf Parkeerplaats bij de Biltsche Hoek, De Bilt
Start wandeling: 9.00 uur Parkeerplaats Theetuin Eemnes
Terug: circa 15 uur in De Bilt
Vervoerskosten: verrekenen met chauffeur, € 12/auto vanaf De Bilt
Ivm de Coronamaatregelen adviseren we mondkapjes in de auto tenzij de chauffeur anders besluit.


Zaterdag 23 oktober, Brabantse Biesbosch

Na 4 achtereenvolgende september-bezoeken (2016/17/18/19) en 1 jaar afwezigheid gaat onze afdeling opnieuw naar de Brabantse Biesbosch, ditmaal eind oktober. Hoewel kans op insectivore zangers (zwaluwen, kwikstaarten, tapuitachtigen, “bos”- & rietzangers) en veel soorten steltlopers (plevieren, ruiters, strandlopers) beperkt is, hopen we waterpieper, grote gele kwikstaart, Cetti’s zanger, matkop, watersnip, witgat en wulp te treffen. Naast zoeken naar leuke roofvogels (zeearend, slechtvalk, late bruine kiek & visarend, vroege blauwe kiek, smelleken-krentje…) gaan we ook aandacht besteden aan reigers, eenden, ganzen en meeuwen. We denken aan onder meer kleine zilverreiger, pijlstaart, grote zaagbek, non, kolgans, pontische – en geelpootmeeuw.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave:  t/m 20 oktober bij Hanneke Lankhof via: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8 uur, terug ca. 16 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: € 24/auto te verrekenen met chauffeur

We volgen de overheidsmaatregelen die op dat moment van kracht zijn.