Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 28 september: Brabantse Biesbosch

Ditmaal iets verder weg en langer van huis naar een vogelrijk gebied in een vogelrijke periode. Vanaf Werkendam gaan we in de Brabantse Biesbosch zoeken naar nog aanwezige lokale broedvogels (zee- en visarend, cetti’s zanger en ijsvogel), doortrekkers (late zwaluwen, tapuiten, gele kwikken, steltlopers) en de eerste wintergasten (kolganzen, smienten, pijlstaarten). Kans op scala aan leuke vogelsoorten: o.a.  kleine zilverreiger, smelleken en baardman zijn mogelijk waarneembaar.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave: mogelijk tot en met 26 september bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur


Zaterdag 5 oktober: deelname EuroBirdWatch 2019 afd De Bilt/Zeist op nieuwe telpost!

Vogelbescherming Nederland organiseert en coördineert (sinds ca. 1997) de jaarlijkse bijdrage aan de EuroBirdWatch, meestal de eerste zaterdag van oktober. Tijdens deze herfstvogeltelling worden in veel Europese landen door vele duizenden vrijwilligers miljoenen trekvogels geteld vanaf vaste of eenmalige trektelpunten. Via -online en offline-  media wordt door dit spektakel een breed publiek indringend geïnformeerd over vogeltrek en vogelbescherming.
Binnen het werkgebied van onze afdeling zijn er zowel op de Jacobssteeg als bij de Hoogekampse Plas al enkele jaren deskundige trektellers actief (waarvan de telresultaten te zien zijn op trektellen.nl).
In 2019 is in de Oostelijke Binnenpolder bij Tienhoven een uitkijkpunt (hoogte ca. 3 m) aangelegd met een magnifiek overzicht op dit fraaie Natura2000-gebied. Omdat dit een nog niet gebruikte locatie is voor de EuroBirdWatch en we hier veel leuke en waarneembare trekvogels verwachten, gaan we hier een eerste trekvogeltelling starten! We hopen ondermeer purperreiger, visarend plus leuke steltlopers en zangvogels waar te nemen. 

Tijd: van 8:00 tot 12:00 uur staan vogelaars op de telpost in de Oostelijke Binnenpolder
Opgave: tot uiterlijk 3 oktober bij Wigle Braaksma via e-mail: bwigle@hotmail.com
Aantal deelnemers: maximaal  20
Verzamelplek 7.20 uur: Molen De Trouwe Wachter, Dwarsdijk 12, 3612 AP Tienhoven
Vertrek 7.30 uur: we lopen gezamenlijk naar de telpost


Zaterdag 26 oktober: Maasvlakte

Nog wat verder van huis: na een forse rit langs Rotterdam en aangrenzende Botlekgebied (met extreem petrochemisch/futuristisch landschap) arriveren we bij de legendarische Maasvlakte. Op de grond van het voormalige natuurgebied De Beer (zeer fraaie kwelders/duinen met o.a. broedkolonie van grote stern en lachstern) is vorige eeuw Maasvlakte I aangelegd. Door de groei van de havenactiviteiten (= voornamelijk overslag van goederen voor Nederland en andere Europese landen) wordt besloten om een tweede Maasvlakte aan te leggen, een project wat nu bijna is voltooid. Op beide Maasvlaktes zijn vooral tijdens voor- en najaarstrek veel vogelaars actief en worden vaak bijzondere zeevogels en zangvogels ontdekt.
We starten met een korte blik op Brielse en Oostvoornse Meer en gaan vervolgens via de Prinses Maximaweg en Maasvlakteweg naar de Brandweerkazerne. Daarbij zullen we op enkele plaatsen vanaf duinen naar zeevogels en zangvogels zoeken zoals roodkeelduiker, jan-van-gent, zeeëenden, drieteenmeeuw, tal van steltlopers, roofvogels maar ook bijzondere zangvogels als strandleeuwerik, bladkoning en vuurgoudhaan.

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding
Opgave: mogelijk tot en met 24 oktober bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 16 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur