Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 25 januari 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen

Onbekend is nu of er opnieuw een waterspreeuw in dit fraaie duingebied gaat overwinteren en of klapekster, wilde zwaan, krooneend en grote zaagbek zich deze dag laten zien. We hopen onder meer ijsvogel en grote gele kwikstaart te ontmoeten en gaan op zoek naar roodborsttapuit, kruisbek en blauwe kiekendief!

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: t/m 23 januari bij Hanneke Lankhof via: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 9.00 uur, terug einde middag
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

Let op: de toegangskaarten / dagkaarten voor het gebied kosten € 1,50 p.p. en dienen apart afgerekend te worden. Deze kaart is alleen met bankpas te koop bij de automaat bij de ingang.


Zaterdag 28 maart 2020 Polder Arkemheen/Schuitenbeek Delta

Toptijd om langs de flanken van de voormalige Zuiderzee te gaan vogelen! Vooral veel watervogel-soorten (eenden, ganzen, steltlopers), maar ook net gearriveerde zangvogels (blauwborst, rietzanger, boerenzwaluw) zijn -hopelijk- waarneembaar. Kans op laatste leuke wintergasten (grote zaagbek, non, brilduiker) en tevens fraaie voorjaarsconcerten van baltsende weidevogels (grutto, tureluur, kievit). Extra aandacht vandaag voor eerste zwartkopmeeuwen, gele kwikken, fitissen en tapuiten!

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel
Opgave: t/m 26 maart bij Hanneke Lankhof via: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug einde middag
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zondag 19 april 2020, Vroege wandelexcursie Beerschoten i.s.m. IVN De Bilt

Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert

Langdurige samenwerking tussen de lokale afdelingen (De Bilt e.o.) van Vogelwacht & IVN betreft een jaarlijkse combi-excursie, gericht op de zang van vroege vogels. Aandacht wordt daarbij gericht op herkenning van vogels op basis van zang & roep. Voor beginnende en meer ervaren vogelaars  goede gelegenheid om kennis van vogelgeluiden uit te breiden of op te frissen. Beerschoten is een  Bilts landgoed waar veel soorten spechten, lijsters, mezen en vinken als broedvogel aanwezig zijn. Naast jaarrond aanwezige vogels als buizerd, havik, groene specht, glanskop, goudhaan en boomklever hebben we kans om ook vers gearriveerde zomervogels als boompieper, fitis, zwartkop, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger te treffen. Met geluk laten zwarte specht en/of raaf zich horen of zien….

Verzameltijd/start: 6.00 uur; terug ca. 8.00 uur
Waar: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt
Opgave: mogelijk tot en met 17 april bij Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com

NB: Er is geen limiet op het aantal deelnemers en er zijn minimaal 3 excursieleiders (2 van Vogelwacht en 1 van IVN). Aanmelding wordt gevraagd om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers.