Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 26 januari, Camping “De Zeven Linden” / De Stulp

Onze eerste afdelingsexcursie in 2019 is opnieuw gericht op winterse zangvogels in de omgeving van Baarn en Lage Vuursche. We starten op de parkeerplaats van camping De Zeven Linden waar vooral veel vinkachtigen overwinteren en zich vaak uitstekend laten horen en zien. Te verwachten zijn hier ondermeer voedselzoekende kruisbek, sijs, appelvink, goudvink en keep. Via het Pijnenburgse bos –met kans op spechten, mezen en goudhanen – wandelen we op en rond het natuurgebied De Stulp. Op en rond dit heideterrein hopen we raaf, roodborsttapuit en mogelijk ook klapekster te treffen.

Meenemen: goed schoeisel (wandeling van ca. 3 uur), warme kleding en iets te eten/drinken
Opgave: mogelijk tot en met 24 januari bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 9.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de camping, Zevenlindenweg 4, 3744 BC Baarn
De camping wordt op de N415 Hilversumse Straatweg (tussen Hilversum en Baarn) met borden aangegeven.
Benzinekosten: eigen vervoer


Zaterdag 23 februari, Nuldernauw/Delta Schuitenbeek

In deze korte, donkere maand gaan we volop genieten van heel veel (water) vogels die vanaf de oude Zuiderzeedijk nabij Nijkerk waarneembaar zijn. Op het Nuldernauw-randmeer overwinteren veel eendensoorten waaronder brilduiker, grote zaagbek en non. In de prachtige polder Arkemheen pleisteren veel ganzen, smienten, kieviten en goudplevieren en in de Delta Schuitenbeek verblijven gewoonlijk flinke aantallen kemphanen, wulpen en watersnippen. Kleine zwaan, waterral, waterpieper en ijsvogel, maar ook een scala aan roofvogels (slechtvalk, havik, zeearend) kunnen hier worden opgemerkt!

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding!
Opgave: mogelijk tot en met 21 februari bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug 2e helft middag
Waar: Parkeerplaats bij de Restaurant Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur


Zaterdag 30 maart, Lekuiterwaarden bij Everdingen

Op deze prille lentedag gaan we op zoek naar net gearriveerde zomervogels en nagenieten van onze wintergasten in de Lekuiterwaarden bij Everdingen. We wandelen over de dijk en door de uiterwaarden en hopen op de eerste zingende blauwborsten, rietzangers en fitissen. Kans op de jaarrond aanwezige Cetti’s zanger, maar ook op net aangekomen zomertaling, bruine kiekendief en steltlopers (grutto, tureluur, kemphaan, plevieren). Ook gelegenheid om tijdelijk afscheid te nemen van smient, kolgans, waterpieper en andere wintervogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 28 maart bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Restaurant Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zondag 14 april, Vroege wandelexcursie Sandwijck i.s.m. IVN De Bilt

Doel: zangvogels tijdens ochtendconcert

De jaarlijkse combi-excursie van onze Vogelwachtafdeling en de lokale IVN –gericht op de herkenning van zangvogels- wordt ook dit jaar in april georganiseerd op landgoed Sandwijck. Met toestemming van Het Utrechts Landschap mogen we ook het afgesloten deel van dit natuurgebied betreden. We verwachten de eerste doortrekkende of zich vestigende zomerzangers (tjiftjaf, zwartkop, fitis), hopen op vroege koekoek en sprinkhaanzanger en zoeken naar –jaarrond aanwezige- slechtvalk, havik, ijsvogel, glanskop en boomklever.

Tip: waterdicht schoeisel/laarzen is gewenst; na afloop is er thee/koffie in de schuur van Werkgroep Sandwijck
Opgave: mogelijk tot en met 12 april bij Wigle Braaksma: bwigle@hotmail.com
NB: Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en het excursiedoel kunnen maximaal 30 deelnemers mee. Verzameltijd/start: 6.00 – 8.00 uur
Waar: P-plaats Utrechts Landschap/Sandwijck, Utrechtseweg 301, De Bilt