Excursies afd. De Bilt/Zeist

Let op gewijzigde excursiebestemming:

 

Zaterdag 2 maart, Plantage Willem III/Elsterwaard/Amerongse Bovenpolder

Een late winterexcursie in onze provincie, waarbij we op zoek gaan naar een breed scala aan vogelsoorten. We starten met een rondwandeling (ca 3 uur, 4 km) over de Plantage Willem III, een boomarm terrein aan de zuidzijde van de Utrechtse heuvelrug. Geschikte habitat voor raaf, havik, boomleeuwerik plus een scala aan zangvogels (lijsters, mezen, vinken), maar ook voor –late-klapekster en –vroege- roodborsttapuit.

Vervolgens steken we de provinciale weg over om (met verrekijkers en telescopen) te genieten van andere vogelsoorten in en rond de Elsterwaard, een natuurontwikkelingsgebied in de noordelijke Rijn-uiterwaard. Hier verwachten we veel eenden, ganzen, steltlopers en meeuwen te treffen en roof- en zangvogels.

Tot slot nemen we nog een kijkje in de Amerongse Bovenpolder vanaf het vogelkijkplatform ten oosten van Amerongen, om nog meer watervogels, ooievaars en zangvogels te genieten.
Tip: waterdicht schoeisel, denk aan warme kleding & eten/drinken.

Aanmelden: t/m 28 februari bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 16
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 15 uur
Verzamelplek: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: € 4,- p.p. bij volle auto te verrekenen met de chauffeur

 

Zaterdag 20 april, Vroege Vogelexcursie in Beukenburg eo + Hoogekampse Plas (i.s.m. IVN)

Continuïteit en innovatie. Al decennia organiseren Vogelwacht en IVN (afdelingen De Bilt) in april een gezamenlijke Vroege Vogelexcursie, vrijwel altijd op landgoed Sandwijck. Op 20 april gaat dit opnieuw gebeuren (continuïteit), maar gaan we naar een nieuw terrein: natuurgebied Beukenburg (innovatie). We gaan vanaf 06-08 uur lopen over de Beukenburgerlaan om –vooral luisterend- te genieten van een vogel-voorjaarsconcert. Spechten, boompieper, lijsters, zwartkop, tjiftjaf, mezen en vinken zijn aanwezig en met wat geluk treffen we ook nog koekoek, bonte vliegenvanger, fluiter en raaf.

Voor liefhebbers is er een aansluitende afterparty (08:30-10:00 uur) bij nabijgelegen Hoogekampse
plas. Hier zijn vooral veel watervogels, maar is ook kans op leuke zomervogels (vroege kleine
karekiet, oeverzwaluw, roodborsttapuit).

Aanmelden: t/m 18 april bij Wigle Braaksma via wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 15 (= exclusief max. 15 leden van IVN)
Vertrek: 6.00 uur, einde 10.00 uur
Verzamelplek: T-splitsing Beukenburgerlaan (400 mtr ten westen van Dierenpension Beukenhove)
Vervoermiddel: vanwege beperkte parkeergelegenheid is het advies om met de fiets te komen.

 

 

Zaterdag 25 mei, Stille Kern/Horsterwold Zeewolde

Op zoek naar bijzondere zomervogels (zomertortel, grauwe vliegenvanger en wielewaal) gaan we deze lentemaand naar Zuidelijk-Flevoland. In het enorm grote, relatief jonge loofbos Horsterwold en  en vooral in de Stille Kern (centrale deel met 1100 ha bos en plassen) zijn ook veel watervogels, roofvogels en zangvogels aanwezig. We gaan gedurende 5 uur ca. 7 km wandelen, met diverse rustpauzes op strategische plekken en kans op wespendief en boomvalk.

Tip: neem voldoende eten en drinken mee (er is geen horeca en/of sanitaire voorziening in het excursiegebied).

Aanmelden: t/m 23 mei bij Peter Dral via peterdral@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 16
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 15.00 uur
Verzamelplek: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoermiddel: € 5,- p.p. bij volle auto te verrekenen met de chauffeur

 

 

Zaterdag 22 juni, Groene Jonker

Onze laatste afdelingsexcursie voor de zomervakantie gaan we naar de Groene Jonker in Zuid-Holland. Dit is een vogelrijk moerasgebied van ruim 100 ha aangelegd in 2007/2008. Natuurmonumenten beheert het terrein en heeft dit gebied met enkele wandelpaden en uitkijkpunten ontsloten voor vogelaars. Dankzij deze paden en punten zijn veel riet-, moeras-  en watervogels goed te bekijken en/of te beluisteren. Geoorde fuut, lepelaar, veel eenden- en ganzensoorten, steltlopers, waterral, snor, (bos)rietzangers en blauwborst, maar hopelijk ook purperreiger en zwartkopmeeuw staan op ons verlanglijstje…. Korte wandeling (ca. 3 km met diverse strategische rustpauzes).

Tip: waterdicht schoeisel en voldoende textiel-bescherming voor mogelijke felle zon, regenbui en/of –bloeddorstige- muggen plus voldoende eten/drinken meenemen.

Aanmelden: t/m 20 juni bij Wigle Braaksma via wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 16
Vertrek: 7.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Verzamelplek: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoermiddel: € 5,- p.p. bij volle auto te verrekenen met de chauffeur