Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 22 januari, Nekkeveld/Arkemheen



Zaterdag 26 februari, Amsterdamse Waterleidingduinen

Onze laatste pré-corona afdelingsexcursie vond plaats op 25 januari 2020 in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens deze post-corona excursie gaan we in dit fraaie en watervogelrijke duingebied opnieuw een wandelexcursie genieten. We verwachten grote zaagbek, brilduiker, dodaars, ijsvogel en grote gele kwikstaart te treffen, maar gaan ook speuren naar krooneend, wilde zwaan, klapekster en baardman…..

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding!
Opgave: mogelijk t/m 23 februari bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 17 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: 32 euro/auto, te verrekenen met chauffeur 

We volgen de overheidsmaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

 

Zaterdag 26 maart, Eempolders

In de eerste lenteweek van 2022 gaan we genieten in een uiterst vogelrijk gebied nabij Eemnes.
Terwijl nog steeds veel brandganzen plus snel afnemende aantallen kolganzen en smienten aanwezig zijn, mogen we tevens zingende graspiepers, veldleeuweriken en baltsende weidevogels (grutto, tureluur, kievit) verwachten. Maar ook zeearend, slechtvalk, bruine kiekendief, rietzanger, baardman, blauwborst, watersnip, goudplevier en raaf kunnen hier eind maart worden waargenomen.
We wandelen vanaf de parkeerplaats bij de Theetuin naar de vogelkijkhut bij het Eemmeer en over een slaperdijkje in Noordpolder te Veld. Wandeling (met enkele korte pauzes) duurt ca. 6 uur en helaas ontbreken sanitaire voorzieningen.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad kan vochtig zijn)!
Opgave: mogelijk t/m 23 maart bij Hanneke Lankhof via hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 15 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: 12 euro/auto, te verrekenen met de chauffeur 

N.B.: Vanwege nu nog niet bekende -op 26 maart vigerende- corona-regelgeving kan deze excursie komen te vervallen of kan startlocatie/vertrek worden aangepast (08:30 uur Theetuin Eemnes).  Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de website en per mail naar de deelnemers.