web analytics

Excursies afd. De Bilt/Zeist

Zaterdag 1 december, Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer

De laatste maand van dit record-warme jaar 2018 gaan we serieus afkoelen op de grens van land en zee te IJmuiden en genieten van overwinterende vogels uit subarctische streken.
Als de zuidpier toegankelijk is, lopen we 3 kilometer de Noordzee in en hopen we  leuke futen, duikers, genten, zeeëenden, meeuwen en zeekoeten te treffen. Steenloper, oeverpieper en paarse strandloper zijn hier stamgasten en met geluk ontdekken we ook ijseend, grijze zeehond en bruinvis.
Als de pier gesloten is, gaan we bij de jachthaven zoeken naar kuifaalscholver, genieten van drieteenstrandlopers en hopelijk sneeuwgorzen op Noordzeestrand en in Kennemerduinen van winterse lijsters en vinkensoorten.

Tip: Neem waterdichte en warme kleding mee.
Opgave: tot uiterlijk 29 november via e-mailadres hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14.00 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

 

Zaterdag 26 januari, Camping “De Zeven Linden” / De Stulp

Onze eerste afdelingsexcursie in 2019 is opnieuw gericht op winterse zangvogels in de omgeving van Baarn en Lage Vuursche. We starten op de parkeerplaats van camping De Zeven Linden waar vooral veel vinkachtigen overwinteren en zich vaak uitstekend laten horen en zien. Te verwachten zijn hier ondermeer voedselzoekende kruisbek, sijs, appelvink, goudvink en keep. Via het Pijnenburgse bos –met kans op spechten, mezen en goudhanen – wandelen we op en rond het natuurgebied De Stulp. Op en rond dit heideterrein hopen we raaf, roodborsttapuit en mogelijk ook klapekster te treffen.

Meenemen: goed schoeisel (wandeling van ca. 3 uur), warme kleding en iets te eten/drinken
Opgave: mogelijk tot en met 24 januari bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 9.00 uur, terug ca. 13.00 uur
Waar: parkeerplaats bij de camping, Zevenlindenweg 4, 3744 BC Baarn
De camping wordt op de N415 Hilversumse Straatweg (tussen Hilversum en Baarn) met borden aangegeven.
Benzinekosten: eigen vervoer

Zaterdag 23 februari, Nuldernauw/Delta Schuitenbeek

In deze korte, donkere maand gaan we volop genieten van heel veel (water) vogels die vanaf de oude Zuiderzeedijk nabij Nijkerk waarneembaar zijn. Op het Nuldernauw-randmeer overwinteren veel eendensoorten waaronder brilduiker, grote zaagbek en non. In de prachtige polder Arkemheen pleisteren veel ganzen, smienten, kieviten en goudplevieren en in de Delta Schuitenbeek verblijven gewoonlijk flinke aantallen kemphanen, wulpen en watersnippen. Kleine zwaan, waterral, waterpieper en ijsvogel, maar ook een scala aan roofvogels (slechtvalk, havik, zeearend) kunnen hier worden opgemerkt!

Meenemen: iets te eten/drinken en warme kleding!
Opgave: mogelijk tot en met 21 februari bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug 2e helft middag
Waar: Parkeerplaats bij de Restaurant Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur

Zaterdag 30 maart, Lekuiterwaarden bij Everdingen

Op deze prille lentedag gaan we op zoek naar net gearriveerde zomervogels en nagenieten van onze wintergasten in de Lekuiterwaarden bij Everdingen. We wandelen over de dijk en door de uiterwaarden en hopen op de eerste zingende blauwborsten, rietzangers en fitissen. Kans op de jaarrond aanwezige Cetti’s zanger, maar ook op net aangekomen zomertaling, bruine kiekendief en steltlopers (grutto, tureluur, kemphaan, plevieren). Ook gelegenheid om tijdelijk afscheid te nemen van smient, kolgans, waterpieper en andere wintervogels.

Meenemen: iets te eten/drinken en waterdicht schoeisel (wandelpad/vegetatie kan vochtig zijn)
Opgave: mogelijk tot en met 28 maart bij Hanneke Lankhof via e-mailadres: hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl  of via 030-2280159 (na 19.00 uur)
Vertrek: 8.00 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Restaurant Biltse Hoek, De Bilt
Benzinekosten: verrekenen met chauffeur