Excursies afd. De Bilt/Zeist

 

Vrijdag 23 juni, Midzomeravond wandeling Beerschoten i.s.m. IVN De Bilt

Twee dagen na midzomernacht wordt er ook dit jaar een avondwandeling georganiseerd
waarbij excursieleiders van lokale IVN en Vogelwacht samen met de deelnemers gaan
speuren naar schemeractieve vogels en zoogdieren. De laatste lijsterzang, hopelijk roepende
uilen en met gebruik van batdetectors veel kans op het waarnemen van diverse
vleermuissoorten.

Opgave: mogelijk t/m 21 juni bij bij Jaap Milius via info@ivndebilt.nl
Tip: neem warme/mugwerende kleding en zaklampje mee
NB: Vanwege het excursiedoel kunnen maximaal 20 deelnemers mee.
Verzameltijd/start en duur: 21.00 – 22.30 uur
Waar: P-plaats Utrechts Landschap/paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 2, De Bilt

 

Zaterdag 2 september, Eempolder

Na de zomerpauze opnieuw een vroege herfst-excursie in de noordwestelijke Eempolder
met kans op het waarnemen van heel veel leuke vogelsoorten. Nog aanwezige
(na)zomervogels (lepelaars, zwaluwen), doortrekkende zangers (kwikstaarten, tapuit, paap),
steltlopers (wulpen, vroege goudplevieren) en roofvogels (valken, bruine kiekendief en
buizerd) in de polders. Boven het Eemmeer zoeken naar (late) sterns en tussen de
duikeenden naar geoorde futen, krooneenden en casarca’s. In de lucht letten we op
mogelijk vliegende zeearend, visarend, wespendief en raaf.
We lopen vanaf de Theetuin in Eemnes over een schapendijk naar de vogelkijkhut bij het
Eemmeer en zelfde route terug (circa 5 kilometer). Telescopen zijn deze excursie aanwezig.

Opgave: t/m 31 augustus bij Peter Dral: peterdral@vogelwacht-utrecht.nl
Aantal deelnemers: max. 16
Vertrek: 8 uur, terug ca. 14 uur
Waar: Parkeerplaats bij de Biltse Hoek, De Bilt
Vervoerskosten: € 4,- p.p. bij volle auto te verrekenen met de chauffeur