Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

 

Za 8 oktober / za 15 oktober IJmuiden Zuidpier ? Willeskop
Aanmeldingen voor deze excursie tot en met woensdag 5 oktober!!

Als ook op 15 oktober de pier afgesloten is gaan we wandelen op Willeskop.

Aanvankelijk verkennen we het strand zuidelijk van de pier. Vanwege de trek letten we op de vogels die daar na hun nachtelijke reis invallen of doortrekken. Op de pier hopen we de nodige zeevogels te zien. Ook hier trekt afhankelijk van de weersomstandigheden van alles langs. Wanneer bij te veel wind of te gevaarlijke deining de pier gesloten is voor vissers en vogelaars, gaat de excursie niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 15 oktober.

Tijd: 8.00 uur – 13.00 uur
Afspraken over de reis en de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding. Da aanmelding sluit per 1 oktober.
Kosten geschat: € 9 pp exclusief P-kosten € 2 pp

 

Zondag 6 november Arkemheen

De polder Arkemheen is door z’n rust, grootte en ligging aan de zuidkant van het Oostvaardersplassen gebied een aantrekkelijk winterverblijf voor tal van overwinterende steltlopers. De hoogbouw in de wijde omtrek biedt in dit open gebied de slechtvalk rustplaatsen en de overwinterende ganzen maken het gebied voor zeearenden interessant. De randmeren maken het overwinteren van vissende en schelpen etende watervogels mogelijk.

Tijd: 8.30 uur – 14.00 uur
Afspraken over de reis en startplaats worden na aanmelding gecommuniceerd.
Kosten geschat: € 4.= pp


Zaterdag 7 januari  Brouwersdam en Schouwen

Het vogelspectrum langs de grote zeearmen in het zuidwesten verschilt in de winter aanzienlijk van dat in de rest van Nederland. Bij gemiddelde winters vriest het daar minder. Dat biedt plevieren, strandlopers en andere voedselzoekers van de waterkant kansen om goed de winter door te komen. Ook sommige zangvogelsoorten blijven graag in kleine aantallen hangen. Daarnaast biedt het zoute deltawater sommige eenden en zeeduikers genoeg voedsel om de winter te trotseren. De Brouwersdam, de Prunjepolder en de inlagen van Schouwen zijn onze hoofddoelen.
Als we tijd overhebben komt de buitenhaven van Stellendam nog even in beeld.

Tijd: 8.00 uur ~ 18.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat: € 18


Zondag 9 februari  Biesbosch Noordwaard

Rond deze tijd van het jaar zijn we erg afhankelijk van de grillen van de winter. De Noordwaard van de Biesbosch is een aantrekkelijke pleisterplaats op de vogeltrekroute naar het noorden. We hopen de grutto, kemphaan en veel eendensoorten en fuutachtigen aan te treffen. Overwinterende zeearenden zijn in dit ganzengebied geen ongewoon verschijnsel. We hopen op onverwachte voorjaarsboodschappers.

Tijd: 8.00 uur ~ 1400 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 6.50


Zaterdag 18 maart   Landje van Geijsel/ Waverhoek

Het landje van boer Geijsel heeft veel gedaantes, die per dag of zelfs per dagdeel wisselen. Een toevallige roofvogel, een arriverende wolk grutto’s of  half verscholen watersnippen maken het verblijf daar snel tot een zoekplaatje van wisselende moeilijkheidsgraad. De lentegeluiden van grutto en tureluur hebben zo dicht onder de rook van Amsterdam iets uitdagends. Als we tijd over hebben gaan we ook nog even bij Waverhoek langs. Wie weet komen we daar de voorhoede van het blauwborstenlegioen tegen. 

Tijd: 8.00 uur ~ 1300 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 5.20


Zondag 16 april   Everdingse waarden
(wandelexcursie)

Het natuurleven langs de Lek heeft in dit gedeelte een ongewone rijkdom. Dat krijgt nog eens een extra accent in de lente. De vergravingen van tien jaar geleden hebben hier een enthousiaste antwoord van vogel- en plantensoorten opgeleverd. Ook de vele meidoorns bieden een schuilplaats en zangpost voor ongewone soorten. Ook de bevers hebben dit stukje uiterwaard weten te vinden. 

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 6.00