web analytics

Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2018

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weersomstandigheden afgezegd worden, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk staat daar – onder afdeling Driebergen/Doorn – een nieuwe datum voor die excursie vermeld.

 

Zaterdag 5 januari 2019
Stellendam Brouwersdam Schouwen
Dagexcursie auto 8.00 –  18.00 uur

Onze eerste stop is in de haven van Stellendam. Op het strand zien we veel soorten, die we de zomer in de rest van het land zagen. Verder verschillende kleine soorten die we altijd aan het strand vinden, zoals bonte strandlopers, steenlopers en kleine strandlopers.
Dan naar de Brouwersdam voor het grote werk. Afgelopen jaar vonden we er zelfs een groenpootruiter, grote stern en kuifaalscholver, om maar een greep te doen uit de vele andere mooie waarnemingen.
Op Schouwen bezoeken we de Prunjepolder. Een groot plasdras gebied met o.a. kleine zilverreiger, kluut en mogelijk duizenden goudplevieren die tegen de schemering massaal in wonderschone zwenkbewegingen op zoek gaan naar een veilige slaapplaats. De oogst was 81 soorten in 2018.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 19 pp (afrekenen met de chauffeur)

 

Zondag 10 februari 2019:
Excursie A: Hoekse Waard;
Excursie B: Zuidpier IJmuiden
Auto/wandelexcursie 8.00 – 14.00 uur

De Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam, kent twee interessante gebieden. Aan de oostelijke kant is dat het Oude land van Strijen, een ouderwets ganzenland, waar in principe alle regelmatig in Nederland verblijvende ganzen kunnen worden waargenomen. Specialiteit: de dwerggans. In het westelijk deel, bij Goudswaard, zijn er de Korendijkse slikken. Voor Utrechters niet direct onze achtertuintjes, die het waard zijn om verkend te worden.
In het geval dat de Zuidpier van IJmuiden op 11 november was afgesloten en deze vandaag wel open is gaan we naar IJmuiden.
De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor vogelaars geen toelichting. Dankzij de lengte steekt de pier zo ver in zee dat echte zeevogels, zoals bv Jan van Genten kunnen worden waargenomen. Drieteenmeeuwen of misschien een dwergmeeuw en echte zeevogels als zeekoet en roodkeelduiker zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt de pier bij harde wind of alleen de dreiging ervan (windkracht 5 of meer) afgesloten. We zullen zien.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: de coördinatiegroep.
Kosten: € 10 / € 9,50 p.p. (afrekenen met de chauffeur).

 

Zaterdag 9 maart 2019

A Leersumse Veld   Wandelexcursie 8.00 – 13.00 uur
B Willeskop       Auto/Wandelexcursie 8.00 – 13.00 uur

Afhankelijke van de weersomstandigheden beslissen we kort van te voren welke bestemming er gekozen wordt. Bestemming A dan wel B.

A  Leersumse Veld
Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of e-mail) P-terrein Ah tegenover het nieuwe gemeentekantoor.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 1.20 pp (afrekenen met de chauffeur)

Het vroege voor jaar is, als de elementen meezitten, een fijne tijd om de eerste boodschappers van het nieuwe seizoen in het veld te zien en te horen. Ruim vier jaar geleden hadden we voor het laatst het Veld op het programma staan. Zowel de plassen als de droge delen zijn interessant om bijzondere soorten aan te treffen. Enkele dagen later zullen er delen afgesloten worden in verband met het broedseizoen.
We hopen verschillende soorten vinkachtigen aan te treffen, maar daarnaast is de kans op roodborsttapuit niet gering. Als de winter mild is geweest zijn verrassingen onontkoombaar.

B Willeskop
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of e-mail)  P-terrein naast de brandweercentrale aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 3,50 pp (afrekenen met de chauffeur)

De lange dam en aangrenzend moeras ten zuiden van Oudewater tussen twee voormalige ontginningen in is in de vroege lente het toneel van soorten, die op trek naar het noorden even een time-out nemen in het weidelandschap of de veiligheid van het water opzoeken. Tussen land en water kan er in de ondiepten  veilig naar voedsel gezocht worden, want de rust is na de winter in het voordeel van de vogels.
Leuke steltlopers en de eerste zomergasten onder de zangvogels zijn te verwachten. Maar ook wintergasten hopen we nog aan te treffen.