Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.


Zaterdag 7 januari  Brouwersdam en Schouwen

Het vogelspectrum langs de grote zeearmen in het zuidwesten verschilt in de winter aanzienlijk van dat in de rest van Nederland. Bij gemiddelde winters vriest het daar minder. Dat biedt plevieren, strandlopers en andere voedselzoekers van de waterkant kansen om goed de winter door te komen. Ook sommige zangvogelsoorten blijven graag in kleine aantallen hangen. Daarnaast biedt het zoute deltawater sommige eenden en zeeduikers genoeg voedsel om de winter te trotseren. De Brouwersdam, de Prunjepolder en de inlagen van Schouwen zijn onze hoofddoelen.
Als we tijd overhebben komt de buitenhaven van Stellendam nog even in beeld.

Tijd: 8.00 uur – 18.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat: € 18


Zondag  19 februari  Biesbosch Noordwaard

Rond deze tijd van het jaar zijn we erg afhankelijk van de grillen van de winter. De Noordwaard van de Biesbosch is een aantrekkelijke pleisterplaats op de vogeltrekroute naar het noorden. We hopen de grutto, kemphaan en veel eendensoorten en fuutachtigen aan te treffen. Overwinterende zeearenden zijn in dit ganzengebied geen ongewoon verschijnsel. We hopen op onverwachte voorjaarsboodschappers.

Tijd: 8.00 uur – 14.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 6.50


Zaterdag 18 maart   Landje van Geijsel/ Waverhoek

Het landje van boer Geijsel heeft veel gedaantes, die per dag of zelfs per dagdeel wisselen. Een toevallige roofvogel, een arriverende wolk grutto’s of  half verscholen watersnippen maken het verblijf daar snel tot een zoekplaatje van wisselende moeilijkheidsgraad. De lentegeluiden van grutto en tureluur hebben zo dicht onder de rook van Amsterdam iets uitdagends. Als we tijd over hebben gaan we ook nog even bij Waverhoek langs. Wie weet komen we daar de voorhoede van het blauwborstenlegioen tegen. 

Tijd: 8.00 uur – 13.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 5.20

 

Dinsdag 28 maart 2023 – Hollands Diep – Grevelingen – Prunjepolder

Onze dagexcursie van het voorjaar zal dit jaar gaan naar de slikken,
hoogwatervluchtplaatsen en drassige weilanden in de omgeving van de Prunjepolder. Op weg daar naar toe zijn er ook langs het Hollands Diep veel vogelplaatsen, die de moeite van een stop waard zijn.
Kortom de eilanden Overflakkee en Duiveland zullen wat hun lentegebeuren betreft onze volle aandacht krijgen. In de middag maken we niet al te lange stop om te lunchen.

Tijd: 9.00 – 18.00 uur
Begin: Driebergen Bosstraat 3 P-terrein bij brandweercentrale.
Kosten: € 16 bij 4 personen per auto


Zondag 16 april   Everdingse waarden
(wandelexcursie)

Het natuurleven langs de Lek heeft in dit gedeelte een ongewone rijkdom. Dat krijgt nog eens een extra accent in de lente. De vergravingen van tien jaar geleden hebben hier een enthousiaste antwoord van vogel- en plantensoorten opgeleverd. Ook de vele meidoorns bieden een schuilplaats en zangpost voor ongewone soorten. Ook de bevers hebben dit stukje uiterwaard weten te vinden. 

Tijd: 8.00 uur – 13.00 uur
Afspraak over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 6.00