Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2021

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl of mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is gebaseerd op volle auto’s (4 personen)
Bij een bezetting van 3 personen is de bijdrage ongeveer een derde meer

Vooraf

De excursies voor het najaar van 2021 worden met voorbehoud aangekondigd. Als  landelijke of regionale overheidsmaatregelen de sociale afstanden gaan bepalen moeten we voor de uitvoering van de excursies speciale maatregelen laten gelden of moeten we in het uiterste geval de excursie afgelasten.
We stellen ons wel voor om ongeacht de overheidsmaatregelen, bij het gemeenschappelijk reizen de toestemming van de chauffeur en daarna van de medepassagiers te hebben. Een mondkapje dragen in deze situaties raden wij aan.
Communicatie over de inrichting van de excursie en het wel of niet gemeenschappelijk reizen gebeurt via de site, in de nieuwsbrief of in rechtstreekse berichten.

De excursies  (½ dag)

Zo 5 september Biesbosch Noordwaard
Op weg naar de Biesbosch rijden we langs Werkendam over de Bandijk, we stoppen op vogelrijke plaatsen zoals  Braspenning en Muggenwaard. Veel strandlopers zijn te ontdekken op slikjes langs het ondiepe water. Zeker nemen we de tijd voor de polder Noordwaard waar in deze tijd van het jaar de jonge visarenden hun vliegkunst oefenen. Misschien komt een volwassen vogel voorbij met een vis tussen de poten. In de meer bosrijke delen zoeken we naar de wespendief. In deze tijd van het jaar zijn vroege trekvogels te vinden zoals paapje en tapuit. Ook de vaste bewoners van de Biesbosch cetti’s zanger en ijsvogel laten zich horen.

Tijd:
8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1. Let op wijzigingen.
Kostenindicatie: € 7, –  pp


Za 9 oktober / za 16 oktober IJmuiden Zuidpier
Aanvankelijk verkennen we het strand zuidelijk van de pier. Vanwege de trek letten we op de vogels die daar na hun nachtelijke reis invallen of doortrekken. Op de pier hopen we de nodige zeevogels te zien. Ook hier trekt afhankelijk van de weersomstandigheden van alles langs. Wanneer bij te veel wind of te gevaarlijke deining de pier gesloten is voor vissers en vogelaars, gaat de excursie niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 16 oktober.

Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1. Let op wijzigingen
Kostenindicatie: € 9,-  pp  Ook de kosten voor betaald parkeren worden gedeeld per auto (€ 10)

 

Zo 14 november Arkemheen / Schuitenbeek
De polder is al volgelopen met wintergasten, goudplevieren, kemphanen en watersnippen. Tussen de ganzen zoeken we naar de slechtvalk op een paaltje. Op het water aan het randmeer zien we de eerste nonnetjes, misschien een kleine zwaan, een zwarte zwaan of wilde zwaan.  In de rietkragen kunnen baardmannetjes verscholen zijn.
Bij het gemaal van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogel en de dodaars. Vanaf hier speuren we de polder af naar de zeearend, die zit vaak op de grond te rusten.  

Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein  Albert Heijn, Dorpsstraat 25 (N225)
Kostenindicatie: € 4,-  pp

 

Dagexcursie

Do 21 oktober  Oostvaardersplassen Oostzijde wandelend langs kijkhutten    
De Oostvaardersplassen bezitten mooie kijkhutten de Kluut, kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend kijken uit op plasjes ten zuiden van de Praamweg. De Zeearend heeft een wijds uitzicht. De grauwe gans geeft soms een verrassend vogelbeeld. Onze gids deze dag is Peter Hermelink (IVN Dronten), die het gebied goed kent en vogeltellingen doet op het Oostvaardersveld. We maken wandelingen naar kijkhutten die op dat moment de moeite waard zijn. Het is trektijd er kan van alles langskomen, vaak blijven roofvogels zoals de rode wouw nog  even rondhangen in dit mooie gebied. 

Tijd: 8.00 uur ~ 16:00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein  Albert Heijn, Dorpsstraat 25 (N225)
Kostenindicatie: € 7,50   pp