Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2021

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF

We rekenen er als excursieleiding op dat iedereen 2X gevaccineerd is, dan wel hersteld, dan wel negatief getest binnen 48 uur voorafgaand aan de excursie, 

De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.


Donderdag  21 oktober  Oostvaardersplassen Oostzijde wandelend langs  kijkhutten
                                                Dagexcursie
De Oostvaardersplassen bezitten mooie kijkhutten. De Kluut, kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend kijken uit op plasjes ten zuiden van de Praamweg.
De Zeearend heeft een wijds uitzicht. De grauwe gans geeft soms een verrassend vogelbeeld. Onze gids deze dag is Peter Hermelink (IVN Dronten), die het gebied goed kent en vogeltellingen doet op het Oostvaardersveld. We maken wandelingen naar kijkhutten die op dat moment de moeite waard zijn. Het is trektijd er kan van alles langskomen, vaak blijven roofvogels zoals de rode wouw nog  even rondhangen in dit mooie gebied. 
8.45 u Startpunt wordt gecommuniceerd (kaartje) na opgave van deelneming.


Zondag 14 november      Arkemheen / Schuitenbeek       

De polder is al volgelopen met wintergasten: goudplevieren, kemphanen en watersnippen. Tussen de ganzen zoeken we naar de slechtvalk op een paaltje.
Op het water aan het randmeer zien we de eerste nonnetjes, misschien een kleine zwaan, een zwarte zwaan of wilde zwaan.
In de rietkragen kunnen baardmannetjes verscholen zijn.
Bij het gemaal van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogel en de dodaars. Vanaf hier speuren we de polder af naar de zeearend, die zit vaak op de grond te rusten.
8.45 u Startpunt wordt gecommuniceerd (kaartje) na opgave van deelneming.

 

Zaterdag 8 januari   Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden DAGEXCURSIE
Onze traditie om het winterse vogellandschap van zuidwest Nederland mee te maken, gaat na één jaar onderbreking in 2020 dit jaar weer voort.

De AANMELDING hiervoor graag vóór 1 december. Toelichting volgt hieronder.
Bij Maria Veeken (0619404810) of Sjef ten Berge (0343414531 ) of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

De reis naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse bestemming willen we graag met een beperkt aantal auto’s uitvoeren. Omdat er deelnemers zijn die graag meerijden, uiteraard met een bijdrage in de kosten, doen we ons best om dat ook in coronatijd mogelijk te maken.
Ondanks de normale coronavereisten willen we dat chauffeurs ruim van te voren weten wie zij te gast hebben in hun auto en daarmee instemmen.
Het liefst zien wij aanmeldingen per tweetal per auto. Per drietal mag ook. Als er eenlingen zijn die per auto gaan, horen we graag of ze bereid zijn passagiers mee te nemen.
Degenen die zich aanmelden en op dat moment geen vervoer hebben, wordt verzocht tijdig contact op te nemen.
Vóór 1 december moeten de verzoeken binnen zijn. De excursieleiding kan dan hulp bieden bij de poolsamenstelling
Het maximum aantal deelnemers inclusief leiding is gesteld op 16.

Tijd: 8.00 – 16.00 uur
Vertrek: P-terrein naast de brandweercentrale Bosstraat Driebergen
Kostenindicatie: € 15 pp

½ DAG WEEKENDEXCURSIES
De AANMELDING hiervoor ook met inachtneming van onze Coronaregels.
Sjef ten Berge (0343414531 ) of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

 

Zo 20 februari   Eempolder en Gooyermeent
Als het voorjaar mild verloopt, zijn de buizerden uit noord Frankrijk al aan hun noordwaartse reis naar Scandinavië begonnen.
De Eempolder en de Gooyermeent zijn pleisterplaatsen waar nog wel eens een muis of mol te verschalken is. We hopen zeker op de Gooyermeent getuige van te zijn van hun aanwezigheid. Zangvogels zijn ook al in beweging en de uitgestrekte polder is een verzamelplaats voor ganzen, die ook noordwaarts willen.
Misschien nemen we nog een kijkje bij het Eemnesser gemaal.

Tijd: 8.30 – 13.00 uur op de vooraf gecommuniceerde plaats in de polder

Kostenindicatie: € 6 pp

 

Za 12 maart   Leersumse Veld
Hoewel de recreatiedruk het afgelopen jaar aanzienlijk was op het Veld, hopen we toch dat de vroege zomergasten standgehouden hebben en al met hun territoriale aanspraken bezig zijn. Het landschap van het Veld heeft een grote variatie en ook de aanwezigheid van de plassen maakt dat we misschien onverwachte waarnemingen gaan doen.

Tijd: 8.30 – circa 13.00 uur op de vooraf gecommuniceerde startplaats van de excursie
Kostenindicatie: niet van toepassing

 

Zondag 10 april   Landje van Geijsel en Waverhoek
De ongekende intensiteit van het vogelleven in het voorjaar op dit dras staande land is altijd weer een verrassing. Ook een havik schaamt zich soms niet om deze drukte even in vogelvlucht te komen bezien.
Ook het moeras van Waverhoek biedt met zijn rietvelden een groot aantal zangvogelsoorten een tehuis.
Daar maken we een wandeling van een kleine twee uur.

Tijd: 8.45 uur op de vooraf gecommuniceerde startplaats van de excursie
Duur: Tot circa 13.00 uur
Kostenindicatie: € 6 pp

 

Dinsdag 26 april   Everdingse Waarden wandelen
DAGEXCURSIE
De uiterwaarden van Everdingen zitten omstreeks eind april vol in hun lente. We gaan uitgebreid wandelen en rekenen niet alleen op bloeiende graslanden, maar ook op veel vogelleven ter plaatse.
Afhankelijk van de terreinomstandigheden komen we misschien ook nog wat steltlopers tegen.
Gepast schoeisel voor de paden en grasstukken, die we gaan lopen is aanbevolen.
Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar de startplaats van de excursie, die na aanmelding gecommuniceerd wordt.

Tijd: 10.00 uur op de vooraf gecommuniceerde startplaats
Duur: tot circa 16.00 uur
Kostenindicatie: ~ € 4 pp exclusief pontveer