Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

 

EXCURSIES 2024

Zondag 14 januari Brouwersdam  Schouwen Stellendam

Zelfs als het binnenland een milde winter heeft is het vogelbeeld op de verschillende locaties van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden verschillend. Futensoorten, plevieren en strandlopers van uiteen-lopende soort zijn op zich al een uitdaging. Afhankelijk van de wind kan de zee  op de voordelta ook leuke soorten binnen gezichtsafstand brengen. Ergens in de middag maken we een korte pauze.

Tijd: 8.00 – 18.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 11,50 -15

 

Zaterdag 24 februari / 2 maart  IJmuiden zuidpier

Ook laat in de winter zonder noemenswaardige vogeltrek is de zuidpier van IJmuiden door de rotsige habitat een populaire pleisterplaats en winterverblijfplaats van bijzondere soorten. Ook overwinterende meeuwen kunnen voor verrassingen zorgen en voor ons niet alledaagse zeeeenden kunnen zo maar op zee passeren.
Windkracht zes is een spelbreker. Dan wordt de pier gesloten. Daarom staan er twee datums gepland. De eerste datum heeft de voorkeur.

Tijd: 8.00 – 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 6,50 – 9

 

Zondag 10 maart Leersumse Veld

Plassen, verland moeras met pijpestrootjesgras en naaldbomen verlenen het landschap hier variatie. Het veilige water van de plassen herbergt altijd wel ergens een paar eendensoorten en als we geluk hebben, dodaarzen. De voorjaarszang van de boomleeuwerik is een welkome lenteboodschap en met enig geluk is de klapekster nog niet vertrokken van zijn winterverblijf hier. We hopen op onverwachte voorjaarswaarne-mingen.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten: geschat: € 1

 

Zaterdag 13 april  Landje van Geijsel

Het landje van Geijsel in Ouderkerk a/d Amstel onder de rook van Amsterdam, wordt elk jaar een beetje onder water gezet. In dit plasdras landschapje is het al vanaf eind januari een komen en gaan van trekvogels, die deze pleisterplaats in hun route opnemen om te rusten en eten. Roepende grutto’s, een jodelroep van de wulp of een parmerende watersnip, het kan allemaal voorbijkomen.
Vervolgens nemen we ook een kijkje in het moerasgebied Waverhoek 10 kilometer zuidelijker langs een zijrivier van de Amstel. Daar zijn de zangvogels van het riet al uitgebreid hun territotium aan het claimen.

Tijd: 8.00 – 14.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein bij de brandweercentrale (Bosstraat 3)
Kosten: € 6 – 8

 

Dinsdag 23 april Dagexcursie Fochteloërveen

Het Fochteloerveen is een 2500 hectare groot natuurgebied op de grens van Friesland en Drente en één van de weinige plaatsen waar nog hoogveen voorkomt en dat door vernatting veel kansen biedt aan zeldzame soorten flora en fauna. Zo zijn er jaarlijks succesvolle broedgevallen van kraanvogels en overzomeren er slangenarenden die  profiteren van de vele aanwezige slangen- en reptielensoorten. Ook wordt de bosruiter regelmatig gesignaleerd en leven er nog behoorlijke aantallen paapjes en is dit gebied dan ook de beste gelegenheid om deze soorten nog eens tegen te komen ?

Tijd: 9.00 ~ 18.00 uur
Begin: Doorn P-terrein van Ah (Dorpsstraat 25)
Kosten:  € 11,50 bij 4 personen per auto