Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2020

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl of mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is gebaseerd op volle auto’s (4 personen)
Bij een bezetting van 3 personen is de bijdrage ongeveer een derde meer


Za 4 juli
Amerongse Bovenpolder West


In 2016 is het westelijk deel van de bovenpolder na vergravingen opgeleverd. Het reliëf rond de oude stroomgeul is  onregelmatig vergraven en gedeeltelijk weer afgedekt met de oorspronkelijke kleilaag. Onregelmatige kleine hoogteverschillen in combinatie met de kwel vanuit de Heuvelrug hebben hier een moerassig broedgebied met ondiep water opgeleverd. Zolang de verruiging niet te ver doorschiet blijft het gebied zeer gevarieerd.
We gaan vanaf de veerweg een wandeling te maken in de naastliggende polder. De plasjes leveren watervogels zoals slobeend en wintertaling op met eventuele jongen, maar ook trekkende ruitertjes en kleine plevieren.  De kans is groot dat we ook kunnen genieten van bloemrijke weides waarop maaibeheer wordt toegepast. De weides zoals we die we van vroeger kennen of van oude platen.
Tijd: 8.00 uur ~ 13:00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein  Albert Heijn, Dorpsstraat 25 (N225)
Kostenindicatie: € 3,-  pp


Zo 6 september
Biesbosch Noordwaard
Op weg naar de Biesbosch rijden we langs Werkendam over de Bandijk, we stoppen op vogelrijke plaatsen zoals  Braspenning en Muggenwaard. Veel strandlopers zijn te ontdekken op slikjes langs het ondiepe water. Zeker nemen we de tijd voor de polder Noordwaard waar in deze tijd van het jaar de jonge visarenden hun vliegkunst oefenen. Misschien komt een volwassen vogel voorbij met een vis tussen de poten. In de meer bosrijke delen zoeken we naar de wespendief. In deze tijd van het jaar zijn vroege trekvogels te vinden zoals paapje en tapuit. Ook de vaste bewoners van de Biesbosch cetti’s zanger en ijsvogel laten zich horen.
Tijd: 8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek : Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 7, –  pp

 

Za 10 oktober / za 17 oktober IJmuiden Zuidpier
Aanvankelijk verkennen we het strand zuidelijk van de pier. Vanwege de trek letten we op de vogels die daar na hun nachtelijke reis invallen of doortrekken. Op de pier hopen we de nodige zeevogels te zien. Ook hier trekt afhankelijk van de weersomstandigheden van alles langs.
Wanneer bij te veel wind of te gevaarlijke deining de pier gesloten is voor vissers en vogelaars, gaat de excursie niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 17 oktober.
Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 9,-  pp Ook de kosten voor betaald parkeren worden gedeeld per auto (€ 10)

 

Do 22 oktober Oostvaardersplassen Oostzijde wandelend langs kijkhutten   
De Oostvaardersplassen bezitten mooie kijkhutten de Kluut, kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend kijken uit op plasjes ten zuiden van de Praamweg. De Zeearend heeft een wijds uitzicht. De grauwe gans geeft soms een verrassend vogelbeeld. Onze gids deze dag is Peter Hermelink (IVN Dronten), die het gebied goed kent en vogeltellingen doet op het Oostvaardersveld. We maken wandelingen naar kijkhutten die op dat moment de moeite waard zijn. Het is trektijd er kan van alles langskomen, vaak blijven roofvogels zoals de rode wouw nog  even rondhangen in dit mooie gebied.
Tijd: 8.00 uur ~ 16:00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein  Albert Heijn, Dorpsstraat 25 (N225)
Kostenindicatie: € 7,50   pp


Zo 15 november
Arkemheen / Schuitenbeek
De polder is al volgelopen met wintergasten, goudplevieren, kemphanen en watersnippen. Tussen de ganzen zoeken we naar de slechtvalk op een paaltje. Op het water aan het randmeer zien we de eerste nonnetjes, misschien een kleine zwaan, een zwarte zwaan of wilde zwaan.  In de rietkragen kunnen baardmannetjes verscholen zijn.
Bij het gemaal van Arkemheen zoeken we naar de ijsvogel en de dodaars. Vanaf hier speuren we de polder af naar de zeearend, die zit vaak op de grond te rusten.
Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Doorn P-terrein  Albert Heijn, Dorpsstraat 25 (N225)
Kostenindicatie: € 4,-  pp

 

2021

Za 9 januari Brouwersdam / Schouwen / Prunje
De eerste stop is Stellendam, de haven aan de Meester Snijdersweg. Als het eb is of de omstandigheden zijn winters dan is de haven en het strand een prima verblijfplaats voor allerlei strandlopers en zeevogels. De tweede stop is de Brouwersdam. Geoorde fuut, ijseend, eidereenden, roodhalsduikers staan op de wensenlijst. De laatste stop is de Prunjepolder, tureluur, wulp, zwarte ruiter maar ook eenden zoals nonnetjes, pijlstaart en zaagbekken.
Ieder jaar is deze excursie een succes.
Tijd:  8.00 ~ 18.00 uur
Vertrek: Driebergen  P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 15,-  pp


Zo 13 februari

plan A Haarrijnse plas & Haarzuilens kasteelbos
plan B Reeuwijkse plassen

  1. De Haarrijnse plas is tussen de A12 en Vleuten geklemd, bovendien grenzend aan bedrijventerreinen niet de meest rustige plek. Toch overwinteren hier veel watervogels smienten, ganzen, meeuwen. Ieder jaar zijn er geoorde futen of een fraaie duiker. Het noordelijke gebied is onder constructie de vraag is hoe lang dit voor vogels aantrekkelijk blijft. In het zuidelijke deel bezoeken we de vogelhut vanwaar we een fraai uitzicht hebben over de plas. Het nabij gelegen Haarzuilense kasteelbos maken we een korte wandeling en zoeken we naar spechten. De middelste bonte specht behoord tot de mogelijkheid.
  2. De ene winter is de andere niet zo was 2020 tot in januari niet echt een winter te noemen. Is de winterdrukte op de Haarrijnseplas beperkt dan rijden we door naar de Reeuwijkse Surfplas om daar de  grote groepen eenden, ganzen en futen te bewonderen. Brilduiker, geoorde fuut, kuifduiker worden ook elke winter hier gezien. In de bosschages langs het water zwerven groepjes staartmezen. In de weilanden rondom de plas treffen we reigers en ganzen ook de slechtvalk kan voorbij komen.

Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: plan A € 4,-  pp ; plan B € 6,- pp


Zo 14 maart
Landje van Geijsel / Waverhoek / Reservaat Hoofdweg
Een postzegel even onder Amsterdam die in het voorjaar van grote waarde is voor met name terugkerende weidevogels. Het gaat om een omdijkt stuk land waarvan de eigenaar in het voorjaar de waterstand zo regelt dat er een drassig landje ontstaat. Grutto’s met name kunnen hier met honderden tijdelijk verblijven maar ook allerlei eendensoorten vinden het goed toeven hier. Watersnippen en zelfs bokjes kunnen hier gezien worden. Natuurlijk weten de roofvogels deze plak te vinden. Een slechtvalk zou mooi zijn!
Tijd:  8.00 ~ 14.00uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 6,-  pp

Zo 11 april Lekoevers Tull / Willeskop Tekst
Ten zuiden van Montfoort en Oudewater strekt zich een dam langs een aangrenzend moeras. In de lente doen veel trekvogels dit gebied aan voor een time out op de weilanden of in het drasgebied. Steltlopers zoals grutto, kemphaan en regenwulp. In het riet zingt de rietgors en blauwborst en misschien horen we de roerdomp.
Het doortrekgebied zorgt regelmatig voor een leuke verrassing.
We verlaten Willeskop richting de Lek om langs de Lekoevers enkele vogelstops te maken.
Tijd : 8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 4,50-  pp