Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT – AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2021

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531)
of per e-mail:
sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

VOORAF
De kostenindicatie is gebaseerd op 4 personen per auto.

Zaterdag 7 mei Fietsexcursie voormalige vliegbasis Soesterberg

Het terrein van vliegveld is grotendeels natuurterrein. Excursies in het broedseizoen zijn alleen mogelijk onder begeleiding van een gids. De veldleeuweriken op de droge dun begroeide grasvlaktes naast de baan zullen opvallen met hun langdurige zang vanuit de hoogte. Roodborsttapuit, tapuit en misschien de grauwe klauwier verblijven op het terrein. De vliegtuighallen vaak niet meer in gebruik bieden onderdak aan kleinere soorten. Ook vleermuizen hebben hier hun kraamkamers of winterverblijf.
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Excursieleiding: Geert kuitenbrouwer
Kosten geschat: €2.= pp


Zondag 12 juni Horsterwold wandelexcursie ( ~ 5,5 km)

Nabij Zeewolde ligt het Horsterwold een uniek natuurgebied om te struinen. Tijdens de wandeling komen we langs verscheidene landschappen. Vanaf de uitkijkheuvel kijken we over de Stille Kern, dat is het hart van het Horsterwold, Het is een waterrijk gebied, nabij de plas zijn eendensoorten en toevallige pleisteraars te verwachten. Het gebied is rijk aan vogels waaronder grasmus, koekoek, nachtegaal en zomertortel. Met geluk zien we een grauwe klauwier en horen we de wielewaal. De zeearend laat zich hier regelmatig zien.

Tijd: 8.00 uur ~ 14.00 uur
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten gechat: € 5.= pp


Zaterdag 2 juli Amerongse bovenpolder west/Zouweboezem???

Het reliëf rond een oude stroomgeul hier is onregelmatig vergraven en gedeeltelijk weer afgedekt met de oorspronkelijke kleilaag. Onregelmatige kleine hoogteverschillen in combinatie met de kwel vanuit de Heuvelrug hebben hier een moerassig broedgebied met ondiep water opgeleverd. Zolang de verruiging niet te ver doorschiet blijft het gebied zeer gevarieerd.
We gaan vanaf de veerweg een wandeling te maken in de naastliggende polder. De plasjes leveren watervogels zoals slobeend en wintertaling op met eventuele jongen, maar ook trekkende ruitertjes en kleine plevieren. De kans is groot dat we ook kunnen genieten van bloemrijke weides waarop maaibeheer wordt toegepast. De weides zoals die er in de eerste helft van de twintigste eeuw bij lagen.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Afspraken over de startplaats worden gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 3.= pp


Zondag 4 september Groene jonker

Deze vernatte polder in het moerassige Hollandse veengebied is een ideale stopplaats voor doortrekkende steltlopers en zangvogels. We maken over de kadepaden een rondwandeling en kunnen misschien nog een late rietzanger betrappen. Watersnippen opsporen geeft meestal onverwachte verrassende bijvangst.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Afspraken over de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding.
Kosten geschat:  € 6,50

 

DAGEXCURSIE Donderdag 22 september Oostvaardersplassen oostzijde wandelend langs de kijkhutten (met gids ter plaatse)

De Oostvaardersplassen bezitten mooie kijkhutten de Kluut, kijkt uit op de keersluisplas, de Poelruiter en de Krakeend kijken uit op plasjes ten zuiden van de Praamweg. De Zeearend heeft een wijds uitzicht. De grauwe gans geeft soms een verrassend vogelbeeld. Onze gids deze dag is Peter Hermelink (IVN Dronten), die het gebied goed kent en vogeltellingen doet op het Oostvaardersveld. We maken wandelingen naar kijkhutten die op dat moment de moeite waard zijn. Het is trektijd er kan van alles langskomen, vaak blijven roofvogels zoals de rode wouw nog even rondhangen in dit mooie gebied.

Tijd: 8.00 uur ~ 16:00 uur
Afspraken over de reis en de stratplaats in de polder worden gecommuniceerd na aanmelding.
Kostenindicatie: € 7,5 pp

 

Za 8 oktober / za 15 oktober IJmuiden Zuidpier ????????

Aanvankelijk verkennen we het strand zuidelijk van de pier. Vanwege de trek letten we op de vogels die daar na hun nachtelijke reis invallen of doortrekken. Op de pier hopen we de nodige zeevogels te zien. Ook hier trekt afhankelijk van de weersomstandigheden van alles langs. Wanneer bij te veel wind of te gevaarlijke deining de pier gesloten is voor vissers en vogelaars, gaat de excursie niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 15 oktober.

Tijd: 8.00 uur ~ 13.00 uur
Afspraken over de reis en de startplaats wordt gecommuniceerd na aanmelding. Da aanmelding sluit per 1 oktober.
Kosten geschat: € 9 pp exclusief P-kosten € 2 pp

 

Zondag 9 november Arkemheen

De polder Arkemheen is door z’n rust, grootte en ligging aan de zuidkant van het Oostvaardersplassen gebied een aantrekkelijk winterverblijf voor tal van overwinterende steltlopers. De hoogbouw in de wijde omtrek biedt in dit open gebied de slechtvalk rustplaatsen en de overwinterende ganzen maken het gebied voor zeearenden interessant. De randmeren maken het overwinteren van vissende en schelpenetende watervogels mogelijk.

Tijd: 8.30 uur ~ 14.00 uur
Afspraken over de reis en startplaats worden na aanmelding gecommuniceerd.
Kosten geschat: € 4.= pp