Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2020

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl of mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is gebaseerd op volle auto’s (4 personen)
Bij een bezetting van 3 personen is de bijdrage ongeveer een derde meer


EXCURSIES NAJAAR 2020  VWU  afdeling Driebergen -Doorn


Afhankelijk van de ontwikkelingen hopen we in 2021 wel weer onze auto/wandelexcursies te houden. We gaan in elk geval dat programma voorbereiden.

Toelichting
Zowel de educatieve uitleg als het benoemen van soorten tijdens excursies zijn in de praktijk van het veldwerk interacties die onmisbaar zijn. Het is in zo’ n setting lastig om de anderhalve meter persoonlijke afstand consequent in praktijk te brengen en vol te houden.De beperkte bescherming van mondkapjes in combinatie met besmettelijkheid zonder dat een deelnemer zich daarvan bewust is maken het nodig hier rekening mee te houden.
Als een deelnemer achteraf positief voor Covid19 getest wordt en de excursie binnen de besmettelijke periode plaatsvond, voelen wij ons als vrijwilligers mede verantwoordelijk voor eventuele overdracht van het virus. De GGD moet  dan bij ons langs voor een contactenonderzoek. Wij hebben de deelnemerslijst. 

Omdat onze excursies een open aanmelding hebben is dit een lastig in te schatten risico. Voorop staat voor ons dat we de gezondheid van excursiedeelnemers niet in gevaar willen brengen.
Op eigen gelegenheid het veld in gaan blijft te allen tijde mogelijk. Het annuleren van onze excursies staat de individuele vogelaar niet in de weg wat dit betreft.

De coördinatiegroep wenst iedere potentiële deelnemer ondanks het ontbreken van een animerend collectief toch een boeiend vogelnajaar.

 

2021

Ook na 1 januari doen wij geen auto-excursies totdat de omstandigheden weer veilig zijn.
Dus de excursies Brouwersdam, Haarrijnse plas en Lekoevers van januari, februari en maart zijn geschrapt. Wel kunnen we fiets- en wandelexcursies doen, maar dat gaat op adhoc basis en als er een goede kans is dat het weer geen spelbreker is. Een dergelijke excursie kondigen we dan aan op de site.
De bedoeling is dat iedereen dan met de auto naar het afgesproken beginpunt gaat. Vanaf daar gaan we fietsen. Deelnemers moeten wel hun eigen fiets kunnen vervoeren. Met elkaar in de auto is wat ons betreft geen optie.