Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2018

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl

Mocht een excursie wegens slechte weersomstandigheden afgezegd worden, kijk dan op www.vogelwachtutrecht.nl: mogelijk staat daar – onder afdeling Driebergen/Doorn – een nieuwe datum voor die excursie vermeld.


Zondag 10 februari 2019:

Excursie A: Hoekse Waard;
Excursie B: Zuidpier IJmuiden
Auto/wandelexcursie 8.00 – 14.00 uur

De Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam, kent twee interessante gebieden. Aan de oostelijke kant is dat het Oude land van Strijen, een ouderwets ganzenland, waar in principe alle regelmatig in Nederland verblijvende ganzen kunnen worden waargenomen. Specialiteit: de dwerggans. In het westelijk deel, bij Goudswaard, zijn er de Korendijkse slikken. Voor Utrechters niet direct onze achtertuintjes, die het waard zijn om verkend te worden.
In het geval dat de Zuidpier van IJmuiden op 11 november was afgesloten en deze vandaag wel open is gaan we naar IJmuiden.
De Zuidpier van IJmuiden behoeft voor vogelaars geen toelichting. Dankzij de lengte steekt de pier zo ver in zee dat echte zeevogels, zoals bv Jan van Genten kunnen worden waargenomen. Drieteenmeeuwen of misschien een dwergmeeuw en echte zeevogels als zeekoet en roodkeelduiker zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt de pier bij harde wind of alleen de dreiging ervan (windkracht 5 of meer) afgesloten. We zullen zien.

Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of per e-mail) P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: de coördinatiegroep.
Kosten: € 10 / € 9,50 p.p. (afrekenen met de chauffeur).

 

Zaterdag 9 maart 2019

A Leersumse Veld   Wandelexcursie 8.00 – 13.00 uur
B Willeskop       Auto/Wandelexcursie 8.00 – 13.00 uur

Afhankelijke van de weersomstandigheden beslissen we kort van te voren welke bestemming er gekozen wordt. Bestemming A dan wel B.

A  Leersumse Veld
Vertrek: 8.00 uur Doorn (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of e-mail) P-terrein Ah tegenover het nieuwe gemeentekantoor.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 1.20 pp (afrekenen met de chauffeur)

Het vroege voor jaar is, als de elementen meezitten, een fijne tijd om de eerste boodschappers van het nieuwe seizoen in het veld te zien en te horen. Ruim vier jaar geleden hadden we voor het laatst het Veld op het programma staan. Zowel de plassen als de droge delen zijn interessant om bijzondere soorten aan te treffen. Enkele dagen later zullen er delen afgesloten worden in verband met het broedseizoen.
We hopen verschillende soorten vinkachtigen aan te treffen, maar daarnaast is de kans op roodborsttapuit niet gering. Als de winter mild is geweest zijn verrassingen onontkoombaar.

B Willeskop
Vertrek: 8.00 uur Driebergen (na afspraak 0343-414531/06-40204688 of e-mail)  P-terrein naast de brandweercentrale aan de Bosstraat 1.
Excursieleiding: De coördinatiegroep
Kosten: € 3,50 pp (afrekenen met de chauffeur)

De lange dam en aangrenzend moeras ten zuiden van Oudewater tussen twee voormalige ontginningen in is in de vroege lente het toneel van soorten, die op trek naar het noorden even een time-out nemen in het weidelandschap of de veiligheid van het water opzoeken. Tussen land en water kan er in de ondiepten  veilig naar voedsel gezocht worden, want de rust is na de winter in het voordeel van de vogels.
Leuke steltlopers en de eerste zomergasten onder de zangvogels zijn te verwachten. Maar ook wintergasten hopen we nog aan te treffen.

 

Zaterdag 6 april
Landje van Geijsel/ Waverhoek
Auto/Wandelexcursie

Het voorjaar begint de eerste grutto’s waaronder de IJslandse grutto’s komen aan. Het ondergelopen weiland van boer Geijsel is een trekpleister voor de eerste steltlopers met mogelijk een bijzondere gast, de steltkluut bijvoorbeeld. Ook alle eendensoorten kunnen hier met een beetje geluk waargenomen worden. Bij de vogelkijkschuur nemen we de tijd het gebied rustig te observeren. Niet ver hier vandaan ligt Waverhoek, daar maken we een korte wandeling te midden van zingende blauwborsten en andere rietvogels

Tijd: 8.00 uur tot 13:00 uur
Vertrek: Driebergen
Kostenindicatie: €  5.00 pp

 

Dinsdag 16 april
Schouwen- Duiveland : Prunjepolder en Inlagen
Auto/Wandelexcursie

Op deze voorjaarsexcursie nemen we de tijd voor de Prunjepolder. Het is een belangrijk foerageergebied voor veel vogels,  hier wisselen plasjes, slikranden en weiden, elkaar af. Vogels vinden er rust en bescherming, in het gebied is de zeldzame strandplevier een broedvogel.
In de nabij gelegen Flauwers-, Wevers- en Koudekerkse inlagen vinden vogels een hoogwatervluchtplaats. Zilverplevier, wulp, rosse grutto en strandlopers wachten er op gunstig tij. Voor verschillende steltlopers tureluur en kluut is dit een ideaal broedgebied.

Tijd: 9.00 uur tot 18:00 uur
Vertrek: Driebergen
Kostenindicatie: €  19.00 pp

 

Zaterdag 19 mei
Everdingse waarden
Auto/Wandelexcursie

In de uiterwaarden van Everdingen is nogal wat grondverzet geweest in het kader van “Ruimte voor de rivier”. De plas-dras gebieden zijn in het voorjaar een gunstig broed-, voedsel- en rustgebied voor veel steltlopers.
We maken er een rondwandeling en hopen op kluut, tureluur en grutto. Kans op kleine plevier en visdief is er in dit jaargetijde altijd en ook sperwer en havik hebben een goed jachtgebied.

Tijd: 8.00 uur tot 13.00 uur
Vertrek: Driebergen
Kostenindicatie: € 4 + veerpontkosten