Excursies afd. Driebergen – Doorn

EXCURSIEPROGRAMMA VOGELWACHT UTRECHT

AFD. DRIEBERGEN/DOORN 2020

Voor deelname aan excursies dient u zich op te geven bij Sjef ten Berge (0343-414531) of Marie-José Snijders (06-40204688). Of per e-mail: sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl of mariejosesnijders@vogelwacht-utrecht.nl
De kostenindicatie (vervoersbijdrage) is gebaseerd op volle auto’s (4 personen)
Bij een bezetting van 3 personen is de bijdrage ongeveer een derde meer


EXCURSIES NAJAAR 2020  VWU  afdeling Driebergen -Doorn


Afhankelijk van de ontwikkelingen hopen we in 2021 wel weer onze auto/wandelexcursies te houden. We gaan in elk geval dat programma voorbereiden.

Toelichting
Zowel de educatieve uitleg als het benoemen van soorten tijdens excursies zijn in de praktijk van het veldwerk interacties die onmisbaar zijn. Het is in zo’ n setting lastig om de anderhalve meter persoonlijke afstand consequent in praktijk te brengen en vol te houden.De beperkte bescherming van mondkapjes in combinatie met besmettelijkheid zonder dat een deelnemer zich daarvan bewust is maken het nodig hier rekening mee te houden.
Als een deelnemer achteraf positief voor Covid19 getest wordt en de excursie binnen de besmettelijke periode plaatsvond, voelen wij ons als vrijwilligers mede verantwoordelijk voor eventuele overdracht van het virus. De GGD moet  dan bij ons langs voor een contactenonderzoek. Wij hebben de deelnemerslijst. 

Omdat onze excursies een open aanmelding hebben is dit een lastig in te schatten risico. Voorop staat voor ons dat we de gezondheid van excursiedeelnemers niet in gevaar willen brengen.
Op eigen gelegenheid het veld in gaan blijft te allen tijde mogelijk. Het annuleren van onze excursies staat de individuele vogelaar niet in de weg wat dit betreft.

De coördinatiegroep wenst iedere potentiële deelnemer ondanks het ontbreken van een animerend collectief toch een boeiend vogelnajaar.

 

2021

Za 9 januari Brouwersdam / Schouwen / Prunje
De eerste stop is Stellendam, de haven aan de Meester Snijdersweg. Als het eb is of de omstandigheden zijn winters dan is de haven en het strand een prima verblijfplaats voor allerlei strandlopers en zeevogels. De tweede stop is de Brouwersdam. Geoorde fuut, ijseend, eidereenden, roodhalsduikers staan op de wensenlijst. De laatste stop is de Prunjepolder, tureluur, wulp, zwarte ruiter maar ook eenden zoals nonnetjes, pijlstaart en zaagbekken.
Ieder jaar is deze excursie een succes.
Tijd:  8.00 ~ 18.00 uur
Vertrek: Driebergen  P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 15,-  pp


Zo 13 februari

plan A Haarrijnse plas & Haarzuilens kasteelbos
plan B Reeuwijkse plassen

  1. De Haarrijnse plas is tussen de A12 en Vleuten geklemd, bovendien grenzend aan bedrijventerreinen niet de meest rustige plek. Toch overwinteren hier veel watervogels smienten, ganzen, meeuwen. Ieder jaar zijn er geoorde futen of een fraaie duiker. Het noordelijke gebied is onder constructie de vraag is hoe lang dit voor vogels aantrekkelijk blijft. In het zuidelijke deel bezoeken we de vogelhut vanwaar we een fraai uitzicht hebben over de plas. Het nabij gelegen Haarzuilense kasteelbos maken we een korte wandeling en zoeken we naar spechten. De middelste bonte specht behoord tot de mogelijkheid.
  2. De ene winter is de andere niet zo was 2020 tot in januari niet echt een winter te noemen. Is de winterdrukte op de Haarrijnseplas beperkt dan rijden we door naar de Reeuwijkse Surfplas om daar de  grote groepen eenden, ganzen en futen te bewonderen. Brilduiker, geoorde fuut, kuifduiker worden ook elke winter hier gezien. In de bosschages langs het water zwerven groepjes staartmezen. In de weilanden rondom de plas treffen we reigers en ganzen ook de slechtvalk kan voorbij komen.

Tijd:  8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: plan A € 4,-  pp ; plan B € 6,- pp


Zo 14 maart
Landje van Geijsel / Waverhoek / Reservaat Hoofdweg
Een postzegel even onder Amsterdam die in het voorjaar van grote waarde is voor met name terugkerende weidevogels. Het gaat om een omdijkt stuk land waarvan de eigenaar in het voorjaar de waterstand zo regelt dat er een drassig landje ontstaat. Grutto’s met name kunnen hier met honderden tijdelijk verblijven maar ook allerlei eendensoorten vinden het goed toeven hier. Watersnippen en zelfs bokjes kunnen hier gezien worden. Natuurlijk weten de roofvogels deze plak te vinden. Een slechtvalk zou mooi zijn!
Tijd:  8.00 ~ 14.00uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 6,-  pp

Zo 11 april Lekoevers Tull / Willeskop Tekst
Ten zuiden van Montfoort en Oudewater strekt zich een dam langs een aangrenzend moeras. In de lente doen veel trekvogels dit gebied aan voor een time out op de weilanden of in het drasgebied. Steltlopers zoals grutto, kemphaan en regenwulp. In het riet zingt de rietgors en blauwborst en misschien horen we de roerdomp.
Het doortrekgebied zorgt regelmatig voor een leuke verrassing.
We verlaten Willeskop richting de Lek om langs de Lekoevers enkele vogelstops te maken.
Tijd : 8.00 ~ 13.00 uur
Vertrek: Driebergen P-terrein naast de brandweerkazerne aan de Bosstraat 1.
Kostenindicatie: € 4,50-  pp