Excursieverslag 12 april 2015 Biesbosch – afd. Utrecht-stad

Zondag 12 april brachten we met afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Biesbosch. Met een groep van 12 personen vertrokken we van stadion Galgewaard, ‘uitgezwaaid’ door een zingende Zwarte Roodstaart. 

In de Biesbosch begonnen we bij Polder Hardenhoek, waar we direct een Blauwborst zagen, Rietzangers en Cetti’s Zangers en een Roerdomp hoorden. Op de akkers bevonden zich aardig wat Gele Kwikstaarten, een Huiszwaluw vloog over en Guus zag een Purperreiger terwijl de rest van de groep net naar een overvliegende Visarend stond te kijken. Kortom: een mooie start van de dag! Een groepje Ringmussen liet zich fraai zien, Veldleeuweriken waren prachtig te zien en te horen. Op het water en de slikken bevond zich onder andere een groepje Bonte Strandlopers, enkele Visdieven en een Kemphaan. Verder zaten er veel Kluten en Grutto’s. Een opvallende roep attendeerde ons op twee overvliegende Zwartkopmeeuwen. 

We reden een stukje verder en maakten een wandeling door een stukje bos, waar een heel aantal Cetti’s zangers zich lieten horen, als ook een Blauwbort, enkele Zwartkoppen en een Kleine Bonte Specht. Op een gegeven moment zag ik twee grotere vogels boven de bomenrand zweven: Kraanvogels! Met wat moeite kreeg iedereen ze te zien. Op een slikje zaten drie Witgatten en verderop twee Zwarte Ruiters. 

Hierna reden we naar het uitkijkpunt bij de Petrusplaat, waar we begonnen met een Bruine Kiekendief en al snel een Visarend, gevolgd door een Zeearend zagen vliegen. Deze laatste liet zich fraai zien, een adulte vogel. 

We besloten richting de Deeneplaat te rijden om vandaaruit het gebied vanuit een andere hoek te kunnen overzien. Hier zagen we een fors aantal Zomertalingen, hoorden en zagen we een Gekraagde Roodstaart, enkele groepjes Groenpootruiters en de eerste Oeverloper. Veldleeuweriken lieten zich hier bijzonder fraai zien en horen. Een Oeverzwaluw en enkele Boerenzwaluwen vlogen over. Zo ook een fraaie groep van een stuk of 10 Grote Zilverreigers en enkele baltsende Haviken. 

Hierna besloten we de Biesbosch te verlaten en via Everdingen naar huis te rijden. De Kleine Geelpootruiter, die eerst bij Everdingen en later bij Tricht zat, was sinds gisteren terug bij Everdingen en dat leek ons een mooie afsluiter. Eenmaal daar vielen ons eerst twee Zwarte Sterns op, leuk die weer terug te zien! De Geelpoot bleek ook eenvoudig terug te vinden en liet zich prachtig zien. Ook enkele Visdieven en IJslandse Grutto’s waren mooi te bewonderen. 
Al met al weer een prima tochtje! 

Groet, Jeroen