Excursieverslag Dagje Texel op zondag 12 oktober 2014

In het weekend van 11 en 12 oktober vond op Texel het jaarlijkse Dutch Birding-weekend plaats. Afdeling Utrecht-stad was eerst van plan er een weekend aan te wijden, maar koos uiteindelijk voor alleen de zondag. Met een groep van 14 mensen, waarvan een deel al op het eiland was, begonnen we na de eerste boot genomen te hebben, aan een leuk dagje vogelen.
Eerste doel was de Westerduinen, waar op de eerste dag van het weekend een Izabelklauwier was gezien, waarvan het tot nog toe onduidelijk is of het om een Daurische of een Turkestaanse ging. Enkelen van de groep hadden de vogel die dag gezien, maar de rest van de groep wilde hem ook graag zien. Helaas bleek deze vogel gevlogen en besloten we al snel wat hoopvollers te gaan doen.
Dat was doorrijden naar de kop van het eiland, waar vanaf het begin van de dag een al enkele dagen aanwezige Steppekiekendief boven een akker aan het jagen was. Deze vogel konden we gelijk bijschrijven en liet zich prachtig zien. Het werd helemaal feest toen er over de weg een roepende Roodkeelpieper vloog.
We besloten door te rijden naar het Reddingboothuisje om op de punt naar zangvogels te gaan zoeken, eenmaal daar bleek een Bladkoning zich fraai, zij het op afstand, te laten zien. Aangezien op dat moment de melding: Grote pieper, niet ver uit de buurt, binnenkwam besloten we gelijk door te rijden. Niet lang daarna schoven we aan bij een groepje mensen dat vanaf de waddendijk naar een weiland tuurde, waar na een tijdje een fraaie Grote Pieper ook voor ons te zien was.
Na deze succesvolle start gingen we op zoek naar een grote groep Rotganzen, waar een Zwarte Rotgans tussen moest zitten. Het bleek een hele forse groep, maar gelukkig liet de Zwarte zich al snel vinden. Op de akker daar dichtbij foerageerden meerdere Tapuiten, Graspiepers en wellicht ook een Sneeuwgors, en vlogen twee Slechtvalken over.
Hierna konden we dan toch naar het oorspronkelijke doel, de Tuintjes. Hier bleek het, behalve nog een Bladkoning, die zich echt fenomenaal fraai liet bekijken, vrij stil en vonden we weinig nieuwe soorten. Ook de meldingen van leuke soorten bleven uit, zodat we langs de waddendijk langzaam terug reden om onderweg wat plasjes te gaan bekijken. Hier konden we nog een aantal algemenere soorten bijschrijven, zoals Bonte Strandloper en Kanoet. Gezien de verwachte drukte bij de boot besloten we hier het eiland voor gezien te gaan houden. De boot bleek al vol zodat we nog een uur moesten overbruggen, wat we deden door in de Mokbaai te zoeken naar soorten als Zilverplevier en Rosse Grutto. Met een lekker zonnetje en een hoop tegenlicht lukte het met wat moeite toch deze soorten bij te schrijven. Tevreden en moegevogeld vertrokken we weer naar Utrecht, terugkijkend op een memorabel dagje.