Kop van Noord-Holland – 30 augustus 2015

Jeroen Steenbergen schreef:
© GMD

Porseleinhoen

Zondag 30 augustus brachten we een bezoek aan de provincie Noord-Holland. Met een groep van 12 mensen begonnen we de dag met een uurtje trektellen bij Camperduin. Uiteraard hoopten we op een Vale Pijlstormvogel, die rond deze tijd hier wel ’s langsvliegend wordt gezien. Het bleek rustig op zee: al snel zagen we een Jan-van-Gent, veel Grote Sterns, enkele zeehonden en een paar Bruinvissen. Een groep van 20 Lepelaars vloog over en er was een flinke stroom aan langstrekkende Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten. Na een uurtje reden we door om in de omgeving van de Belkmerweg bollenveldjes af te zoeken op steltlopers. Dit leverde aardig wat Kemphanen en Bosruiters op. In de omgeving van Callantsoog was een prachtig veldje met honderden Kemphanen, enkele Krombekstrandlopers, Steenlopers en iets verderop een groep van maar liefst vijf Grauwe Franjepoten! Erg fraai.

We reden door richting den Helder waar we op de Oude Vuilnisbelt wilden zoeken naar zangvogels. Gisteren zat hier een Draaihals, en eerder vandaag een Sperwergrasmus, dus dat zou wat kunnen opleveren. Naar de goede plek lopend zagen we op een onder water staand stuk land opeens twee Steltkluten en een Dwergmeeuw. Vlak daarop vlogen twee Zwarte Ibissen over ons heen. We deden ons best om zangvogels te ontdekken in de dichte vlieren, maar dit bleek niet gemakkelijk. Enkele Braamsluipers, Grasmussen, Tjiftjaffen en Roodborsttapuiten, daar bleef het bij. Een late Gierzwaluw vloog over.
We besloten om terug te richting Amsterdam, om bij Durgerdam te zoeken naar Reuzensterns. Helaas konden we deze daar ook niet vinden, maar in polder IJdoorn bleek het aardig toeven: we zagen een Porseleinhoen en een Waterral, nog een Grauwe Franjepoot, veel Kemphanen, een prachtige Havik die paniek kwam zaaien, een Regenwulp en enkele geringde Lepelaars.
Aangezien het inmiddels vijf uur was besloten we het hier bij te laten. De topsoorten waar we van hadden gedroomd waren uitgebleven, maar er waren voldoende leuke waarnemingen om tevreden terug te kunnen kijken.