Excursieverslag Leusderheide 30 mei 2014 – afd. Driebergen/Doorn

Om tien uur begon Bert z’n inleiding tegen een achtergrond van roodborst- en zanglijstergezang. Het gezelschap was groot en enige terughoudendheid in onderlinge gesprekken om het scherp luisteren niet te frustreren werd aanbevolen.

Na een korte wandeling  en zestig meter zandpad vlinderde de eerste nachtzwaluwvrouw al om onze groep heen. Soms op nauwelijks een meter hoogte en bijna binnen grijpafstand. Keer op keer wiekte  ze energiek langs als waren wij een kudde met vette vliegen erboven. Het roepje “koewoet” was mogelijk ook een teken van verontrusting, reden waarom we na vier of vijf van haar rondjes toch maar doorliepen om 100 meter verder de buurvrouw dezelfde capriolen te zien uitvoeren. Intussen ratelden de mannetjes hun territoriumroep in het rond. Langs onze route telden we vijf territoria. Op weg naar een hoogte aan deze zuidkant van de hei konden we nog tweemaal de energieke jachtvluchten bewonderen. Daarna was het afgelopen met de show. Mogelijk was de betrekkelijk koele avond niet bevorderlijk voor hordes nachtvlinders in de lucht en was dat een reden voor de nachtzwaluw om een rustige tak op te zoeken en geen energie te verspillen. Aan de gedisciplineerdheid van de groep lag het zeker niet. Volgende keer een bus nachtvlinders meenemen is strijdig met onze ideeën over natuur.

Sjef ten Berge

Temp: +15°C   Wind  –   Bew ¼ . Open en fris weer.

Soortenlijst

Roodborst, merel, zanglijster, nachtzwaluw, houtsnip.