Excursieverslag Leusderheide, 6 juni 2016

Zaterdagavond 6 juni bracht afdeling Stad een bezoekje aan de Leusderheide. Voorafgaand aan een bezoek aan de heide maakten we een wandeling over de Treekerpunt. Naast een flink aantal Roodborsttapuiten vonden we Boompiepers en Boomleeuweriken, enkele Gekraagde Roodstaarten en een paar mooie Kneuen. Een stukje het bos in lopend hoorden we Goudvinken, en riep opeens een Zwarte Specht van niet te ver weg. Na wat zoeken konden we de vogel nog even bekijken.
Rustig liepen we naar de parkeerplaats bij restaurant Bergzicht, waar we hadden afgesproken met Bert van ’t Holt. Hij zou ons meenemen op een ronde over de hei. Het weer was prima, niet te warm, maar de wind die overdag nog doorblies was gaan liggen. Tot nog toe hadden we het gebied wel ’s bezocht, maar dan vanaf de terreinrand het gebied in gekeken. We waren benieuwd hoe het terrein er ‘van binnen uit’ uit zou zien. Het bleek een bijzonder gebied door de lage begroeiing (helaas wel veel opschietende boompjes) en de brede zandpaden waar we behoorlijk doorheen moesten ploegen.
© GMD

HOUTSNIP

Het terrein in lopend ontdekten we al snel een overvliegende Houtsnip. Deze soort zouden we gedurende onze wandeling regelmatig tegenkomen, waarbij het maar de vraag is of het steeds dezelfde vogel is die zijn eigen rondje maakt, of toch steeds/soms een andere.

© GMD

NACHTZWALUW

Het duurde ook niet lang of we hoorden de eerste Nachtzwaluw roepen. Verder wandelend werden dat er steeds meer, tot een totaal van 11 zingende/ratelende vogels. Ook hoorden we er af en toe een roepen. Het was wachten tot we er eentje te zien kregen, maar een aantal keren vloog er een vogel mooi dichtbij langs, waarbij de witte vlekken op staart- en vleugelpunten goed opvielen: mannetje dus.

Ook waren er opvallend veel Meikevers te zien. Naarmate het donkerder werd kwamen ook de vleermuizen tot leven, er was een aantal Rosse Vleermuizen aan het foerageren rond de eiken. Ook een roepende Reebok is nog het vermelden waard, evenals de loopsporen van een Boommarter.
Tegen half twaalf kwamen we terug bij het beginpunt. Bert was tevreden over het aantal gevonden territoria en wij over het geheel van de avond. Voor herhaling vatbaar.