Excursieverslag Oostvaardersplassen 21 dec 2014- afdeling Utrecht-Stad

Op 20 december bracht afdeling Utrecht-Stad met een groep van 13 mensen een bezoek aan de Flevopolder. Het weer leek mee te vallen, al stond er behoorlijk wat wind, maar regen leek vandaag even niet te gaan vallen.
Aangezien de meeste leuke waarnemingen de afgelopen week uit het gebied Harderhoek kwamen besloten we daar de dag te beginnen. Op het randmeer bekeken we een grote groep duikeenden.

topper
Foto: Bert Geelmuijden

Guus had net een Topper ontdekt, en enkele Krooneenden lieten zich mooi zien, toen alles opvloog. Al snel werd duidelijk waarom: een juveniele Zeearend vloog op afstand, maar fraai voorbij. We wandelden vervolgens naar de observatiehut, alwaar we werden verwelkomd door enkele groepjes luid roepende Kleine Zwanen. Ook enkele Wilde Zwanen lieten zich mooi zien, soms in één beeld met Kleine en Knobbelzwaan. Op het water dreef een Pontische Meeuw, en we ontdekten er enkele Nonnetjes en een Grote Zaagbek. Enkele Waterrallen lieten zich horen, evenals een Baardman, maar die kwam niet uit het riet naar boven.

wilde zwaan
Foto: bert Geelmuijden

Verder rijdend bevond zich op een akker een grote groep Kolganzen met een groepje zwanen erbij: opnieuw Wilde. Ook in de Oostvaardersplassen viel op dat daar relatief veel Wilde Zwanen te zien waren. Vanaf de Grote Praambult liet een adulte Zeearend zich fraai vliegend zien, om bovenin een boom te landen. De vogel was daar ook mooi, maar op vrij grote afstand te zien. Langs de weg zat een Vos, die rustig bleef zitten terwijl auto’s langzaam langsreden, merkwaardig…
Andere soorten die we in het gebied zagen waren Pijlstaart, Slobeend, Toendrarietgans, Bruine Kiekendieven en een Baardman.
Via de telefoon kwam een melding van een teruggevonden Kleine Topper op het Veluwemeer bij Biddinghuizen. We besloten daar direct naar toe te gaan. Helaas kwam in de auto onderweg het bericht ‘hele groep opgevlogen,

slobeend
Foto: bert Geelmuijden

waarschijnlijk nog aanwezig’, dus het zou een zoektocht worden. Op de plek aangekomen leek dat een understatement: op het water dobberden eindeloze groepen Kuif- en Tafeleenden, met daartussen een enkele Topper en wat Krooneenden. Hier de Kleine Topper uitfilteren zou niet onmogelijk, maar wel heel lastig worden. Gelukkig hadden enkele andere vogelaars het geluk precies op de goede plek te kijken en al snel konden we aanschuiven om deze zeldzame eend te bekijken. Ook nu weer vloog de groep opeens op, waardoor niet de hele groep de vogel heeft kunnen zien. Opnieuw de vogel terugvinden zou weer een hele klus worden, en we besloten het hierbij te laten. Na een lekker dagje uitwaaien was het tijd weer richting Utrecht te rijden.

Groet, Jeroen