Excursieweekend Lauwersmeer – Afd. Amersfoort

Bert Geelmuijden schreef:

We gingen dit jaar met een groep van 15 personen naar het Lauwersmeer. Zoals gebruikelijk werd afgesproken dat we elkaar aan het eind van vrijdagmiddag zouden ontmoeten in de logeergelegenheid, in dit geval was dat een oude boerderij, die nogal provisorisch was ingericht voor groepen. We reden met vier auto’s naar het Noorden, allemaal met een eigen route.

Vrijdag 7 oktober

Onze auto vertrok al om half acht vanuit Amersfoort richting Windesheim bij Zwolle. Er zou daar een witoogeend rondzwemmen en dat bleek inderdaad het geval. We waren nog maar net uit de auto toen we hem in beeld kregen.

© Hans van Zummeren

Visarend – Diependal

Er was op de plas waar de witoogeendeend rondzwom verder niet veel te zien, dus na een kwartier zetten wij onze tocht voort richting Diependal, waar al een tijd een visarend rondzwerft.
Voor wie nooit in Diependal is geweest is een bezoek aan de hut aldaar een bijzondere ervaring: je komt in de hut via een tunnel van wel 200 meter lang. Na een trap te hebben beklommen heb je een prachtig uitzicht over plassen. In ons geval was er helaas maar weinig te zien: een paar eenden, een witgat  en ver weg een bruine kiekendief. We besloten verder te gaan. Toen we de tunnel weer uitkwamen richting de auto hoorden en zagen we een paar geelgorzen en toen was daar toch ineens de visarend.

Uiteraard verdwenen wij als de wiedeweerga in de tunnel om vervolgens wel een half uur naar de visarend te kunnen kijken. Hij joeg boven twee van de plassen, liet zich ook biddend bekijken en ging langdurig bovenop een paal zitten waar hij tot twee keer toe werd lastiggevallen door een blauwe reiger. Dat leverde een prachtig schouwspel op!
Op naar Finsterwolde. Daar zouden grauwe kiekendieven te zien zijn, maar al snel werd duidelijk dat het geluk ons deze keer in de steek liet en de bladkoningen die waren gemeld in de Eemshaven en Oudeschip waren ook al niet te vinden.
Dan maar naar “De Rintjeshoek” waar ons gezelschap al snel voltallig was. Pieter (fotograaf van de baardman) van 15 jaar was veruit de jongste en bracht de gemiddelde leeftijd van de groep met drie volle jaren naar beneden…

’s Avonds werden we verrast met een lezing door een medewerkster van de werkgroep “De Grauwe Kiekendief” over …. kiekendieven. Zij vertelde dat ze nog nooit een lezing in een huiskamer had gegeven, maar ondanks of misschien wel dankzij de wel erg knusse sfeer trakteerde zij ons op een prima verhaal en het was hartstikke leuk om te zien hoe deskundig en bevlogen zij was.

Zaterdag 8 oktober

© Pieter Vos

Baardman

Op zaterdag en zondagochtend was er volop gelegenheid om de directe omgeving te verkennen.
We begonnen met het Jaap Deensgat en het Roodkeelplasje, waar we een groep van wel 40 baardmannen zagen.

Pompsterplaat leverde als hoogtepunten een zeearend en een visarend op. In de kijkhut van Ezumakeeg  zagen we twee zeearenden en behoorlijk wat steltlopers met als uitschieter een groep van wel 90 groenpootruiters. Bij Peazemerlannen zagen we de eerste zes rotganzen. Toen we iets beter keken bleek er een witbuikrotgans in het groepje te staan. We eindigden de zaterdag bij Anjum met een jagende man blauwe kiekendief.

 

Zondag 9 oktober

© René de Waal

IJsvogel

Op zondagochtend werd de show gestolen door een IJsvogel in de haven van Lauwersoog, die zich prachtig liet zien en fotograferen. Zo werden het, ondanks een straffe, koude wind, die het hele weekend aanhield, toch mooie dagen. We sloten het gemeenschappelijke deel van het weekend af met koffie en appeltaart en daarna ging iedereen op eigen houtje richting Amersfoort.
Wij kozen voor een terugreis langs de Waddenkust. Dat leverde bij Franekeradeel zicht op een groep van wel 70 sneeuwganzen op. Dit blijkt een groep verwilderde vogels uit Neuss, West-Duitsland te zijn. Op het Wad waren er forse groepen van allerlei steltjes te zien, zij het op nogal grote afstand.

De laatste vermeldenswaardige waarneming van ons weekend was een groep van 9 kleine zwanen die overvloog bij het Vossemeer en daarmee kwam er een eind aan een mooi vogelweekend.

 

 

De waargenomen soorten dit weekend:

Aalscholver Grauwe Gans Kolgans Rotgans Visarend
Baardman Groenling Koolmees Scholekster Vuurgoudhaan
Bergeend Groenpootruiter Krakeend Slechtvalk Waterhoen
Blauwe Kiekendief Grote Bonte Specht Krombekstrandloper Slobeend Waterral
Blauwe Reiger Grote Mantelmeeuw Kuifeend Smient Watersnip
Boerenzwaluw Grote Zilverreiger Meerkoet Sneeuwgans Wilde Eend
Bontbekplevier Grutto Merel Sperwer Winterkoning
Bonte Strandloper Holenduif Nijlgans Spreeuw Winterkoning
Boomvalk Houtduif Oeverloper Stadsduif Wintertaling
Brandgans Huismus Ooievaar Steenloper Witbuikrotgans
Bruine Kiekendief IJsvogel Parkeend Stormmeeuw Witgat
Buizerd Kanoet Pijlstaart Strandplevier Witoogeend
Dodaars Kauw Pimpelmees Tafeleend Witte Kwikstaart
Ekster Kemphaan Putter Tapuit Wulp
Fuut Kievit Raaf Tapuit Zanglijster
Gaai Kleine Mantelmeeuw Rietgors Tjiftjaf Zeearend
Geelgors Kleine Strandloper Ringmus Torenvalk Zilvermeeuw
Gele Kwikstaart Kleine Zwaan Roek Tureluur Zwarte Kraai
Goudhaan Kluut Roerdomp Turkse Tortel Zwartkop
Goudplevier Knobbelzwaan Roodborst Veldleeuwerik
Graspieper Kokmeeuw Rosse Grutto Vink