Flevoland/ Oostvaardersplassen – 28-01

Sander Kole schreef:

Man Blauwe Kiekendief

Het Groene Huis in Amersfoort op zaterdagochtend. In de duisternis hebben zich bijna 20 deelnemers verzameld die meegaan Flevoland. Bekenden en onbekenden, ervaren en onervaren vogelaars…alhoewel? Vanwege de verwachte lage temperaturen zijn regenpakken, sneeuwbroeken en mutsen niet van de lucht. Dat maakt het soms moeilijk om elkaar te herkennen. Goed gemutst gaan we op stap. De eerste stop is in de ‘outback’ tussen Zeewolde en Lelystad. Op een plaats waar je als vogel en vogelaar op het eerste gezicht niets te zoeken hebt. Een biomassacentrale, meerdere windmolens, eindeloze vlaktes met raaigras en strak geploegde akkers. Maar niets is wat het lijkt. Midden in die woestijn ligt akkergrond die niet in productie is. Daar poppen vanuit het niets maar niet onverwacht de nodige roofvogels op: torenvalken, buizerds (donkere en lichte versie) en blauwe kiekendieven. Een blauwe kiek man en vrouw jagen ter plaatse en laten zich meer dan goed bekijken. Een echt feestje! Net als we besluiten te vertrekken komen honderden toendrarietganzen naar beneden om ter plaatse te foerageren. Iets verder weg vliegt zelfs een groepje kleine rietganzen langs. Een opening om te smullen.

Ruigpootbuizerd

Na enige tijd arriveren we bij de Grote Praambult. Daar is het nodige te zien. Edelherten en twee prachtige vossen vol in beeld. Heel veel kieviten, goudplevieren, spreeuwen en drie wilde zwanen. Na enige zoeken worden bij het bekende nest twee zeearenden gespot. Later op de dag worden op ander plekken nog 6 ‘vliegende deuren’ gezien. Altijd een genot om naar te kijken. Ondertussen verplaatst de aandacht zich naar de aanwezige zangvogels, vinken en piepers. Na enige tijd wordt onze aandacht getrokken door struiken waar wat klein spul in zit. Tijdens het determineren popt er ineens van het niets een roofvogel op. Als die even een stukje vliegt is het 100% zeker…. ruigpootbuizerd! De ruigpoot laat zich langdurig en goed bekijken en toont zelfs zijn jachtskills door kort boven de grond te springen en te fladderen. Waarschijnlijk zit er een muis, mol of iets dergelijks op de grond.

De excursie wordt met veel enthousiasme voortgezet bij de Kleine praambult en omgeving. De zon is ondertussen doorgebroken en bij de deelnemers is het afpellen van de onnodig geworden kledingstukken begonnen. We wandelen langs verschillende vogelhutten en komen verschillen soorten eenden, ganzen en zwanen tegen. Een bijzondere vermelding verdient de groep van tientallen putters en groenlingen die zich goed laat zien en horen. Terwijl een deel van onze groep wordt lastig gevallen door opdringerige konikpaarden komen drie juveniele zeearenden overvliegen die elkaar het leven zuur maken. Een prachtig gezicht! In en rond het Praambos zitten karakteristieke vogelsoorten zoals matkop en baardman. 

Een lepelaar in januari!

Met dank aan de goede onderlinge sfeer, de zon en de vele vogels is het helaas tijd geworden om de terugreis te aanvaarden. Na een tussenstop bij het bezoekerscentrum – sanitair en koffie – besluiten we om deze prachtige dag te besluiten met een stop bij de monding van de Delta Schuitenbeek. Daar krijgen we geen spijt van. Ondertussen is de zon voluit gaan schijnen en het licht valt precies goed. Wenssoorten zoals nonnetje en grote zaagbek maar ook soorten als lepelaar en Pontische meeuw worden gescoord. Naast de ter plaatse altijd talrijke duikeenden, aalscholvers, blauwe reigers en zilverreigers. Door de opgestelde telescopen kan iedereen in alle rust al dit moois bewonderen en ervan genieten. Dat is extra leuk voor de deelnemers met minder vogelkijkervaring. Verschillende kenmerken en eigenaardigheden over de vogels die we zien worden in alle rust en met veel plezier uitgewisseld. Het doet mij even terugdenken aan de manier waarop ik zelf ‘vroeger’ – bij de N.J.N. – zelf het ‘vak’ heb geleerd. De vogelherkenningscursus van de Vogelwacht is er bijna niets bij. Helaas wordt ons feestje – en dat van de vogels – ruw verstoord door een visser die besluit om zijn bootje midden tussen de vogels te planten. Gelukkig hebben we dan al genoeg vogels gezien en gehoord. Met een voldaan gevoel, in opperbeste stemming en met ruim 75 vogelsoorten op de teller vertrekken we naar Amersfoort.