Flevopolder, 17 september 2017 – afd. Utrecht-Stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© Toon Vernooij

Baardmannen

Op zondag 17 september bezocht afdeling afdeling Utrecht-stad met een groep van 12 mensen de Flevopolder. We begonnen in de mist bij het uitkijkpunt bij het Jan van de Bospad. Door de mist konden we niet ver zien, maar in het riet hoorden we enkele Baardmannetjes en na wat zoeken konden we deze door de telescoop aardig zien. Terwijl we wachtten tot de mist optrok kwamen deze vogels steeds dichterbij, tot ze uiteindelijk een fantastische show weggaven. Een groep van minimaal 25 vogels liet zich prachtig van dichtbij bekijken en vloog luid roepend, in een soort slow motion-vlucht, rond. In het halve uur hierna bleven de groepjes Baardmannen continu om ons heen vliegen, zo veel zo mooi hadden we nog nooit gezien! Verder zagen we nog twee boomvalken en hoorden we enkele Raven.
We reden richting de Praamweg en zagen een Slechtvalk in een electriciteitsmast zitten. In het veld eronder bevonden zich vele Grote Zilverreigers. Vanaf de Grote Praambult zagen we een Zeearend, maar helaas op erg grote afstand. Een flinke groep Holenduiven liet zich hier mooi bekijken, en een Kleine Zilverreiger foerageerde fraai naast een Grote.
Vanaf de Kleine Praambult zagen we opnieuw een Zeearend vliegen, prachtig hoe deze adulte vogel zijn rondjes draaide. Ook hier hoorden en zagen we opnieuw Baardmannetjes, en twee Raven vlogen over.
We keken bij de wildroosters of daar nog iets leuks te vinden was. Opeens vloog een kleine kiekendief voor ons langs: we konden ‘m mooi bekijken en zeker met de foto’s konden we die determineren als vrouw Grauwe Kiekendief. Een mooie verrassing.
We besloten wat verder te rijden, met als doel een aantal Reuzensterns die al enkele dagen in de buurt van Kampen te vinden waren. Op de plek aangekomen vonden we gelijk zes vogels, die zich prachtig lieten bekijken, en een paar keer een rondje vlogen. Hier ook een groep Kemphanen en heel veel Kieviten.
In een polder dicht in de buurt bevond zich, ook al dagen, een Ross’ Gans, een soort waarvan je nooit zeker weet of de herkomst wel wild is. Maar toch, als je in de buurt bent, en de vogel ongeringd en met onbeschadigd verenkleed, dan wil je die toch even zien. Waarna deze vogel zich ook prima liet bekijken.
We reden via het Vossemeer richting Ketelhaven, en zagen een enorme groep Wulpen op een net onder water staande zandplaat staan. Een eiland alleen bestaan uit vogels, leuk gezicht! We zochten bij de monding van het Ketelmeer naar een Zee- of Visarend maar dit lukte niet.
Via de Oostvaardersdijk werd de terugweg aanvaard. We bezochten de kijkhut de Zilverreiger en keken op enkele plekken over de Oostvaardersplassen. Veel leverde dit niet meer op, al was een groepje Gele Kwikstaarten een leuke bonus. Hierna reden we terug naar Utrecht. Soort van de dag was zeker het Baardmannetje: de manier waarop die zich had gepresenteerd was bijzonder indrukwekkend. En verder was iedereen zeer tevreden met de waargenomen soorten.