Friese Waddenkust – 20-08-2023

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Zilverplevier

Zondag 20 augustus hadden we een bezoek gepland aan de Friese Waddenkust. De bedoeling was een mooie plek te zoeken ruim voor het hoog water was, en dan te wachten tot de vogels naar ons toe zouden komen om op het laatste stukje beschikbare wad bij elkaar te komen zitten.

Zo vertrokken we al vroeg uit Utrecht met een groep van 6 deelnemers. We hadden gekozen voor Westhoek, omdat hier vaker mooie soorten gezien worden. Rond 9 uur liepen we de kwelder op om ons te installeren. Over ons heen vloog een heel aantal Gele Kwikstaarten. We zetten de telescopen op en keken rustig om ons heen. We hadden tijd zat, de vogels zaten nog erg ver weg op het wad, en het kostte moeite deze te determineren. We vonden de eerste Zilverplevieren en Rosse Grutto’s,  en een groepje Bontbekplevieren. We vermaakten ons ondertussen met soorten als Bruine Kiekendieven, een Paapje, Boomvalken, enkele Groenpootruiters en zo nog het een en ander. Langzaam aan kroop de zee onze kant op, en dreef de vogels onze kant op. Na enkele uren was er steeds meer detail aan te zien, en herkenden we steeds meer soorten. Steenloper, Bontbek- en Kleine Plevier, enorme groepen Goudplevieren en enkele groepen Kanoeten, de eerste Krombekstrandlopers. Tijdens hoogtij zaten de groepen Bonte Strandlopers erg dicht langs de kust, en deze konden we prachtig bekijken. Wat een variatie in kleuren en kleden! In deze groepen vonden we een flink aantal Krombekken, en een fraaie Kleine Strandloper. Iets zeldzamers zat er voor ons niet tussen. Verderop bevonden zich nog tienduizenden vogels, waar wij geen goed zicht op konden krijgen, wie weet wat daar nog tussen zat… Hoe dan ook, het was genieten van de massaliteit van de vogels, van het vleugelgeruis als alles opvloog en de flikkerende kleurveranderingen in de zwenkende groepen vogels.
Na deze beleving besloten we een pauze in te lassen. Na koffie en appeltaart reden we door naar Workum, waar we over het IJsselmeer keken. Op wat slikken bevonden zich daar minstens 50 Reuzensterns, een wel heel fraai aantal. Ook veel Visdieven, wat Kemphanen en een langsvliegende Regenwulp maakten het mooi af.
Geen grote zeldzaamheden vandaag, maar wat een heerlijk dagje vogelen.