Groene Jonker – 9 maart 2014

Om acht uur ’s morgens verzamelden 13 deelnemers zich bij het CNME Schothorst. In vier auto’s reed men naar de Groene Jonker, waar zich nog een lid van één van de andere afdelingen van Vogelwacht Utrecht zich bij hen voegde. Al was het niet de meest geschikte tijd om een gebied als de Groene Jonker te bezoeken (broedvogels als zwarte stern, purperreiger en blauwborst waren nog niet terug uit hun winterverblijf), toch was het gebied ook nu zeer de moeite waard.

Vele honderden grauwe- en kolganzen, smienten, slobeenden, wat bergeenden, een vrouwtje non, pijlstaarten, krakeenden, aalscholvers, futen en meerkoeten lieten zich zien. Enkele baardmannetjes lieten zich kort, maar fraai bekijken. Ook de rietgors liet zijn korte liedje op meerdere plaatsen horen. Een fuut liet zien dat hij wel degelijk kan vliegen, al zie je dat weinig. Hij vloog vlak voor ons langs, laag over het water. Een leuke verrassing was een zwarte ibis, die langs vloog en zich fraai liet bekijken.

gj1

Zwarte ibis (foto: René de Waal)

Na de Groene Jonker werd ook nog een natuurgebiedje bezocht nabij het bezoekerscentrum Nieuwkoop. Daar zaten vooral veel eenden: smient, wintertaling, slobeend en pijlstaart. Mede door het prachtige voorjaarsweer (de warmste 9 maart ooit!) was het een geslaagde dag.

gj2

Fuut (foto: René de Waal)