IJdoornpolder – Kinselmeer – IJmeer

Sjef ten Berge schreef:

© Sjef ten Berge

Pestvogels

Enigszins vermetel besloten we tot een korte omweg via De Bilt. Langs het Weltevreden waren de vorige dag pestvogels gemeld. Ter plaatse werd de kleffe sneeuw opgevrolijkt door een grote gele kwikstaart, die in de kwelsloot daar de eerste muggen van de dag probeerde te snappen. Om de rust van een schoolterrein in het weekend te onderstrepen zaten zestien pestvogels op de speelplaats in een eikje te dommelen. Op veertig meter afstand zien ze er met de telescoop uit als binnen handbereik. Net op tijd wat kiekjes want tien minuten later waren ze verspreid in de Gelderse rozen aan het ontbijten. Twitchen loont ook wel eens.

De IJdoornpolder was snel gevonden en nog sneller weer de rug toegekeerd. Onderwijl raakte in de dooiende rietrand een roodborsttapuit wat opgewonden van ons gezelschap en misschien sloeg dat wel om in hilariteit bij hem toen wij de vastgevroren toestand van polder en binnenwater daar vaststelden. We verlegden de koers.
© Sjef ten BergeHet noordwaarts kruisen langs de Uitdammerdijk liet een boeiend ruwwaterlandschap zien met aan lager wal een enkele meters brede zone van gestuwde losse ijsbrokjes. Tegen die zone van ijsbrokjes zat dan soms weer een zone van slobeenden te slobberen naar voedsel. Ronduit uitbundig waren de aantallen nonnetjes op het open ruwe water. Vele honderden duikend en dansend.
Binnendijks waren de taluds het jachtterrein van groepen graspiepers en waar strekdammen in luwte voorzagen dromden gemengde groepen van tafeleend, smient, kuifeend en een enkele krakeend samen in een disco-achtige deining.
Blij werden we na enig speuren toen we de teistering van de snijdende oostenwind trotseerden en op het verre water brilduikers en grote zaagbekken konden vaststellen. De geelpootmeeuw binnendijks (donker oog) beschouwden we als een verrassende toegift.
We sloten af met een groepje hakkende wulpen, die in onregelmatig besneeuwde grond hun vaardigheden een beetje bijhielden. We hadden met ze te doen. Misschien hebben ze in de diepte tussen de rietstengels toch nog wat gevonden.
Hopelijk voelden ze iets van de tevredenheid waarmee wij huiswaarts keerden.