IJmuiden – Strand en Kennemerduinen – 19 november 2016

Hanneke Lankhof schreef:

In een volle auto met 5 vogelaars vertrekken we richting IJmuiden met de hamvraag: zou de zuidpier vandaag geopend zijn? Onderweg krijgen we al een paar flinke buien over ons heen, de lucht blijft er dreigend uitzien. Bij aankomst sluit een 6evogelaar zich aan. Vooralsnog is het droog maar het waait flink. In de verte op de pier zien we de rode vlag al wapperen …. helaas!

Gelukkig worden we in de jachthaven verwelkomd door dodaarzen en kuifduikers, op de noordpier staat een erehaag klaar van wel 140 aalscholvers met juvenielen ertussen en op de dukdalf voor ons een grote mantelmeeuw met een “mega” snavel, waar in dit onstuimige weer toch een rustige uitstraling vanuit gaat. Richting Noordzee kijkend is het een indrukwekkend gezicht, de hoge golven tegen de buitenkant van de zuidpier te zien beuken met als gevolg metershoge fonteinen. Toch wel begrijpelijk zo’n afsluiting ….

De steenlopers zijn ook verstandig bezig door aan de lijzijde van de pier te foerageren: af en toe opvliegende groepjes, roepend, om even verderop neer te strijken. Fantastisch om dan tussen de harde wind door ook nog even het roepje van de oeverpieper te horen! In de verte aan de kustlijn loopt een groep drieteentjes met veel enthousiasme op en neer met de gang van het bewegende water. We zijn onder de indruk van deze kleine vogeltjes, die absoluut geen moeite lijken te hebben met de voor ons toch wel krachtige wind.

We lopen verder over het strand, nou ja strand eerder een duingebiedje in wording met kleine heuveltjes waarop polletjes helmgras (?) het zand bij elkaar proberen te houden. Tegen de vloedrand zien we een rotgans zitten bij een groep scholeksters. En dan hoort Wigle de roep van de sneeuwgors: we zijn meteen alert. Tussen de polletjes ontdekken we het groepje: met z’n 3-en bij elkaar. Ze zijn niet schuw, we kunnen ze tot heel dichtbij benaderen: we zien het fraaie verenkleed met duidelijk verschil tussen man en vrouw.

Na een koffie/warme chocoladebreak (al dan niet met rum) gaan we verder richting Kennemermeer. Hier zien we een paartje ijseend zwemmen èn duiken, alsof het heel gewoon is ze hier aan te treffen. Er is ook een grote groep wintertalingen op het water. Een rondje om het meer levert de wat “gewonere” soorten op zoals kramsvogel, koperwiek, roodborst, heggenmus, waterral (roepje), pimpelmees en torenvalk. We eindigen op de parkeerplaats, uitgewaaid, en met een leuke lijst van 36 soorten keren we tevreden huiswaarts.

Soortenlijst

fuut kuifduiker dodaars aalscholver stormmeeuw
kokmeeuw zilvermeeuw gr mantelmeeuw kl mantelmeeuw ijseend
wilde eend wintertaling rotgans scholekster drieteenstrandloper
steenloper meerkoet waterral merel kramsvogel
koperwiek oeverpieper graspieper groenling sneeuwgors
spreeuw ekster kauw kraai vink
pimpelmees koolmees winterkoning heggenmus roodborst
torenvalk