Illegale boomkap landgoed Beukenburg

Tieneke de Groot en Marian Peterse schreven:

@Annemarie van Putten

Bomenkap landgoed Beukenburg

‘Klagen helpt’ luidt een devies. Even in de pen klimmen ook hebben we ervaren.

Begin februari liepen we in landgoed Beukenburg bij Groenekan (net als veel andere Utrechtse vogelaars regelmatig doen). We schrokken nogal van een geheel gekapt populierenperceel langs de Beukenburgerlaan. Weg waren de hoge en dikke bomen; alleen de stobben van ruim 70 cm diameter stonden er nog verweesd bij in een doods landschap. Er hing een bordje van het Utrechts Landschap (UL) bij het hek. Weliswaar provisorisch vastgemaakt, maar toch.

Daar moet je dan het fijne van weten, vonden we. Dus het Utrechts Landschap (UL) gemaild. Ongeveer per kerende mailpost een bericht terug van de boswachter publiek van de regio Noord: het perceel was niet langer in eigendom van het UL. Het bordje was dus illegaal aangebracht… En ook schreef ze: Volgens het bestemmingsplan heeft Beukenburg een bosbestemming. Op de boskaart van de provincie staat het terrein ook aangemerkt als bos. De kap van bomen in het gebied zou, voor zover wij kunnen nagaan, dus in strijd zijn met het bestemmingsplan. En een tip: als burger kun je een melding doen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de provincie Utrecht om te vragen of de eigenaar een kaptoestemming heeft aangevraagd.

Een dag later meldden we daarom ons verhaal bij de RUD, vergezeld door enkele foto’s en een lijstje met namen van regelmatige Beukenburgbezoekers. Een week later kregen we reactie. Voor zover de RUD wist was er geen vergunning gevraagd, dus ging men een kijkje nemen.

Op 11 maart kregen we te horen dat er een waarschuwingsbrief naar de huidige eigenaar was verstuurd waarin is gewezen op zijn/haar plichten: herbeplanten binnen 3 jaar op dezelfde locatie en als dat niet lukt een maatwerkvoorschrift aanvragen bij de provincie Utrecht. Ook is de eigenaar strafrechtelijk vervolgd voor een overtreding.

De bomen krijg je daarmee weliswaar niet terug, maar deze illegale kap is niet zonder gevolgen voor de eigenaar. Het blijkt een kleine moeite te zijn een mail te sturen om een merkwaardige situatie te signaleren. Alleen van vogels genieten en je niet hard maken voor behoud van hun biotoop is ook maar niks immers?!

Zie artikel Regio TV De Bilt voor meer informatie