Kop van Noord-Holland – 1 september 2019

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Gestreepte Strandloper

Zondag 1 september bracht Utrecht-stad een uitgesteld bezoekje aan de kop van Noord-Holland. Met een groep van 8 mensen, waarvan de meeste met jas aan, iets wat al maanden niet nodige was geweest, vertrokken we om 7 uur vanuit Utrecht. Zoals altijd uitgeleide gedaan door de vaste Slechtvalken op de Conclusion-flat.

We begonnen met een uurtje over zee kijken in Camperduin: een Zeekoet vloog langs, af en toe een treintje Zwarte Zee-eenden, een stuk of wat Jan van Genten. Ver op zee een roofvogel, die met wat moeite gedetermineerd kon worden als Visarend, en een tweetal jagers (één een Kleine, de ander onbeslist) waren de krenten.
Na dit uur stopten we bij de Putten, waar zich flink wat Bontbekplevieren en Grote Sterns bevonden. Verder zagen we daar andere leuke soorten als Dodaars, Groenpootruiter, Oeverloper en Gele Kwikstaarten.
We besloten verder te rijden via de Belkmerweg, waar we op de vele onder water gezette bollenveldjes op zoek wilden naar steltlopers. Helaas bleken op veel veldjes weinig vogels te vinden. Enkele Slechtvalken hingen in de lucht, maar veel steltlopers waren er niet. We reden door naar een veld waar eerder in de ochtend een Blonde Ruiter was gezien. Deze Noord-Amerikaanse soort was gisteren gevonden en vanochtend dus teruggevonden. Bij aankomst hadden we deze fraaie vogel direct in beeld. We konden ‘m even goed bekijken, maar opeens vloog de vogel samen met een stel Kieviten op. De kieviten waren snel terug, de ruiter niet. We zochten nog even, maar tevergeefs.
Een andere soort uit Amerika was ook weer in de buurt gemeld: een Gestreepte Strandloper die ook al dagen in de omgeving was gezien. Deze vogel vonden we makkelijk terug, en hij liet zich prachtig zien. De kenmerkende gestreepte borst die strak eindigt in een punt was mooi te zien.
Op naar de volgende melding: deze keer ging het om een Grauwe Franjepoot die in de buurt van Wieringen was gezien. Ook deze vogel vonden we vrijwel direct terug. Naast dat deze vogel zich erg fraai liet zien, was het genieten op dit bollenveld, met een leuke variatie aan steltlopers als Kemphanen, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Groenpootruiters en Goudplevieren.
Hierna reden we naar het Schor bij den Oever, waar we op het wad speurden naar leuke soorten. Opvallend waren een aardig aantal Regenwulpen, wat Zwarte Sterns, veel Kanoeten en een aantal gewone en Rosse Grutto’s. Het zonnetje scheen inmiddels aardig, dus de jassen konden ook uit.
We besloten met enkele tussenstops weer richting Utrecht te rijden: te beginnen bij Aartswoud, waar al dagen enkele Lachsterns rondhingen. Het was even zoeken hoe we bij de plek konden komen, maar na een wandelingetje van een kwartier stonden we dan toch te kijken naar 2 Lachsterns. Ook deze vogels kozen er na onze komst voor om weg te vliegen, al verdwenen deze niet, maar vlogen ze foeragerend rond. Fraai om deze soort ook even vliegend te zien.
Onze laatste stop was Durgerdam: rond deze tijd bevinden zich vaak Reuzensterns op het IJmeer, en ook deze soort werkte goed mee. Bij aankomst zat een Reuzenstern tussen de meeuwen op het slik, en uiteraard koos deze vogel er ook voor om direct weg te vliegen (nee, we bevonden ons echt niet te dichtbij…😉), maar gelukkig kwamen er gelijk twee andere voor terug. De vogels lieten zich mooi zien, en verder vonden we op het slik opnieuw enkele Regenwulpen.
Hier besloten we de excursie te beëindigen, de conclusie trekkend dat alle leuke soorten die we mogelijk zouden gaan zien, zonder al te veel moeite binnengetikt konden worden. Vergeleken met de excursie van vorig jaar naar dezelfde regio in dezelfde tijd is het opvallend dat we eigenlijk weer dezelfde soorten zagen: zowel Lachstern, Blonde Ruiter, Grauwe Franjepoot en Reuzenstern stonden toen en nu op onze lijst.