Korhoenders op de Haarlerberg

kor1Zaterdag 14 april 2012 vertrokken we om 4:45 uur bij het krieken met 3 gevulde auto’s richting Haarlerberg op Sallandse Heuvelrug. Onze afdeling had een excursie gepland naar het laatste korhoendergebied dat er nog is in Nederland. Bij de vertrekplaats in Amersfoort op het terrein van het CNME was een paartje bosuil te horen. Een mooi begin van een dag vol verwachtingen. Even na 6:00 uur arriveerden we op de parkeerplaats bij het SBB info-centrum in Nijverdal.

Van hier wandelden we naar een steeds mistiger Noetselerveld ten oosten van de weg Nijverdal-Holten. Op de plek waar waarneming.nl al weken de baltsplek doorgeeft staan al meer dan tien andere vogelaars te kleumen. Want fris is het wel. Nog tevergeefs want één haan laat zich wel horen, maar de mist maakt zichtwaarneming onmogelijk.

kor2

Op zoek naar korhoenders, wachten tot de mist is opgetrokken (foto: Hanno Steenbergen)

Rond 7 uur, als de mist iets is opgetrokken, is er even verderop het pad plotseling tussen Luud en Gerard door een overvliegend vrouwtje. Dat doet het bloed weer wat sneller door de aderen stromen. Als de mist verder optrekt lukt het om door de scoop, maar ook met de kijker, het mannetje te vinden en te bekijken. Baltsend stuitert hij zo nu en dan boven de hei uit. Geweldig om te zien. Missie geslaagd zouden we kunnen zeggen.

Een plaatselijke IVN – man meldt dat er ook nog een mannetje aan de andere kant van de autoweg zit. De laatste twee mannen dus! Alsof je in een openluchtmuseum bent. Tevens wordt er vermeld dat er binnenkort een aantal hanen uit Zweden aan het minimale bestand hier uitgezet zullen worden. Inmiddels zijn er 5 hanen en 2 hennen aan de bestaande populatie toegevoegd. Na koffie en taart terug (dat hoort er ook een beetje bij) naar Amersfoort of voor enkelen naar verdere excursiedoelen.

Buiten het Korhoen werden de volgende andere vogels nog tijdens deze excursie gezien: roodborsttapuit, boompieper, kneu, fitis, wulp, wilde eend, kraai, gaai, tapuit, sperwer, gekraagde roodstaart, roodborst, winterkoning, merel, koolmees, pimpelmees, glanskop, kuifmees, boomkruiper, boomklever, vink, tjiftjaf, grote bonte specht en torenvalk.