Lek / Everdingen 06-04 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

Zaterdagavond 6 april had afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Lekuiterwaarden gepland. De bedoeling was om op een aantal plekken te gaan zoeken naar leuke vogels, waarbij we ook wilden zoeken naar lokale Bevers.

Met een groep van 11 mensen vertrokken we richting Everdingen. Hoewel het overdag flink had gewaaid, bleek de wind inmiddels te zijn gaan liggen. Het was een warme dag geweest en de temperatuur nu was aangenaam. Vlak na aankomst hoorden we een Roerdomp roepen, hierna volgden een heel aantal Rietzangers. Enkele Blauwborsten lieten zich fraai zien, een Cetti’s zanger kort. Naast een Grutto liep een fraaie IJslandse, waarbij de kenmerken goed konden worden langsgelopen.

Opnieuw hoorden we de Roerdomp roepen. Na wat turen ontdekte iemand de vogel aan de overzijde van de plas. Door de telescoop konden we de vogel zelfs zien roepen, waarbij deze diep voorover boog en de nek enorm breed maakte. Terwijl wij deze vogel in beeld hadden, ontdekten anderen een tweede vogel. Beide Roerdompen lieten zich prachtig en langdurig bekijken. Nadat één van de vogels in het riet was verdwenen en de andere fraai langs was komen vliegen, zochten we de rand verder af, om opnieuw tegen een Roerdomp aan te botsen! En terwijl we naar deze derde vogel keken, bleek daar vlak naast zelfs nog een vierde te zitten! En ook deze vogels lieten zich weer geweldig zien. Een Roerdompspektakel als dit had niemand van ons ooit eerder gezien.

Nadat de vogels uiteindelijk in het riet waren verdwenen liepen we verder en genoten we van de Rietzangers, Wintertalingen, een heleboel Slobeenden en een Kleine Plevier. We ontdekten een Regenwulp, waarna er nog een stuk of zes naast bleken te staan. Toen deze vogels ook nog begonnen te roepen, was het feest compleet.

Tijdens het laatste stuk van de wandeling keken we vooral naar de vele beversporen, maar van de dieren zelf geen spoor. Aangezien het inmiddels aardig schemerig begon te worden, besloten we het hier verder bij te laten.

Foto’s van de roerdompen volgen.