Lekuiterwaarden bij Everdingen – 30 maart 2019

Ron Keet schreef:

© GMD

Blauwborst

Met  11 vogelaars trekken we de uiterwaarden bij fort Everdingen in. Het is prachtig zonnig voorjaarsweer en het aanbevolen waterdichte schoeisel is niet echt nodig. Het is een mooi  rustig authentiek stuk rivierlandschap, dus dat belooft wat.
We hoeven niet op zoek te gaan naar het orkest van de aangekomen zangers, het geluid van de alom aanwezige tjiftjaf komt ons tegelijk tegemoet. Ook de zwartkop en de fitis zijn gearriveerd, al moeten we daarvoor wel erg ons best doen. De rietzanger horen we in dit gebiedje  (nog)niet.
De jaarrond aanwezige cetti’s zanger laat zich geregeld horen. Ook de groene specht zingt er lustig op los. Een vrouw sperwer laat zich goed in de telescoop vangen. Duidelijk is dat de vrouw redelijk groot is, groter en bruiner dan de man en te verwarren met een havik.
De roodborsttapuit (robotap genoemd) is goed te bewonderen.  De blauwborst met zijn rode staart blijkt wit gesternd en komt mooi in beeld van de diverse telescopen. Wigle legt uit dat het blauw na de rui verschijnt.
Er zijn veel wintertalingen, slobeenden, de nodige pijlstaarten, een enkele tafeleend en ook een in zomerkleed gehesen dodaars.
Een  vroege purperreiger trekt snel over, en een ijsvogel  flitst voorbij. De parachuterende pieper blijkt toch een graspieper te zijn.
Bij de grutto komt het kleuren  al redelijk op gang. Er zijn veel kleurvariaties van bruin tot rood. Volgens de uitleg van Wigle zijn de mooier gekleurde exemplaren een teken van  een goede gezondheid en beter voedsel. De IJslandse grutto, die we zien blijkt duidelijk kleiner dan de gewone grutto en is al mooi rood. De zwarte ruiter blijkt nog redelijk wit te zijn. Andere aangetroffen stellopers waren kluut, kleine plevier, tureluur, wulp (in een grote vlucht), kievit en  scholekster.
Op de terugweg komen we nog even voorbij het fort, waar twee ooievaars bij een boerderij  in hun nest staan te klepperen. We zijn nog op zoek naar de zomertaling, maar die krijgen we niet in beeld.

We hebben genoten van de 71 soorten, die ons werden aangeboden.
De soortenlijst: