Lezingen van Gerard van Haaff

Roofvogels en uilen
Gerard bespreekt de roofvogels en uilen die we in Nederland kennen. Naast de specifieke kenmerken komen ook de zang, de prooikeus en het habitat aan de orde. Zeearenden zwermen langzaam uit over Nederland. Visarenden staan op het punt zich hier te vestigen en zo nu en dan treffen we een broedgeval van een Rode Wouw aan. Specifiek kan worden ingegaan op een zeer interessante roofvogelinventarisatie van de Treek tussen 1998 en 2003.

Tuinvogels
Alle verschillende soorten vogels die je gedurende de vier seizoenen in je tuin kunt aantreffen, komen aan bod. Welke vogels verwachten we in de herfst. En welke in de lente. Welke vogels komen weer in het land aan en welke vertrekken juist. Wat zijn hun uiterlijke kenmerken. Hoe kun je de verschillende vogels en hun soortspecifieke zang van elkaar onderscheiden.


Eksters en kraaien in Schothorst
Tien jaar lang (2002-2012) deed Gerard van Haaff onderzoek naar het wel en wee van de eksters en kraaien in de Amersfoortse wijk Schothorst. In deze op eksters en kraaien toegespitste lezing bespreekt hij de resultaten. Elk jaar werden de territoria geteld. Er werd in kaart gebracht hoeveel jongen de verschillende paren kregen. Hun gedrag werd bestudeerd. Er werd geprobeerd de vogels individueel herkenbaar te maken.


Het versteende biotoop van de stad
Naast het weidegebied en de bossen rondom Amersfoort, vormt de stad een geheel eigen biotoop met de bijbehorende vogelsoorten. In parken en op pleinen, onder dakpannen en op daken, in tuinen en grachten komt de stadsnatuur bij elkaar. Veel vogels vinden er broedplekken en voedsel. Stadsvogels komen vroeger tot broeden omdat het in de stad beduidend warmer is maar ze zingen ook luider om boven het stadsgedruis uit te komen.