Lezingen van Henk Tromp

Rondom het wad

Het waddengebied is één van de veelzijdige en dynamische natuurgebieden in Nederland. Omsloten door de Waddeneilanden en de kusten van Friesland, Groningen en Noord-Holland biedt het de natuurliefhebber een rijk vogelleven, een verscheidenheid in landschappen en een bijzondere flora. De afgelopen 40 jaar bezocht Natuurfotograaf Henk Tromp vrijwel jaarlijks de eilanden Ameland en Texel, het Lauwersmeer gebied en de Friese kust  op zoek naar vogels, flora en boeiende landschappen met als resultaat een schat aan foto’s. Aanvankelijk werd er gestart met zwart-wit foto’s, daarna met dia’s en de laatste 7 jaar digitaal om uiteindelijk tot één digitale presentatie te komen waarin wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de afgelopen jaren van de natuur van het waddengebied. Vogelsoorten als kemphaan,velduil, grauwe klauwier, paapje en blauwe kiekendief zijn vrijwel of geheel verdwenen als broedvogel. Daar tegenover staat de succesvolle uitbreiding van het aantal lepelaars en grote sterns. Natuurlijk is de voor-en najaarstrek een interessante periode vanwege de duizenden steltlopers die het waddengebied bezoeken op hun reis naar de broed-of overwinteringgebieden. Kortom alles wat het waddengebied ons door de seizoenen heen te bieden heeft aan natuur krijgt in deze lezing de aandacht.

 

Vogelen op Lesbos

Het Griekse eiland Lesbos, het grootste van de Oost-Egëische eilanden, ligt dicht bij de Turkse kust en op een belangrijke trekroute van vogels uit noordelijke streken maar ook op die van Zuidoost en Oost Europa. Zowel in voor-als najaar trekken hier duizenden vogels door, die voor een kort of iets langer verblijf Lesbos aandoen. Het landschap is zeer gevarieerd met loof-en naaldbos, olijfboomgaarden en droge kale bergstreken tot moeras en zoutpannen. Het voorjaar is bovendien aantrekkelijk vanwege de rijke flora en bijzondere aantallen orchideeën. Veel vogelaars uit Engeland en de laatste jaren ook uit Nederland bezoeken dit eiland om vogels te spotten en bijzondere soorten waar te nemen. Denk eens aan b.v. de turkse boomklever, witwang- en witvleugelsterns, zwarte Ibissen, woudaapjes, kwakken, flamingo’s, griel, rotsklever, bruinkeelortolaan, myrnagors, isabeltapuit, balkankwikstaart en maskerklauwier. Maar ook de voor ons bekendere soorten zoals kemphaan, krombekstrandloper, kleine strandloper, visdief, dwergstern, huiszwaluw, kuifleeuwerik of Putter komen we er tegen. Veel tot de verbeelding sprekende broedvogels zijn vanaf begin mei waar te nemen tijdens de balts of op een zangpost zoals bijeneter, hop, roodstuitzwaluw, dwergooruil, steltkluut, zwarte ooievaar, Grauwe Gors, Cirlgors, rouwmees en cetti’s zanger. Kortom een eldorado voor de vogelliefhebber. Veel van de genoemde vogelsoorten komen in deze digitale dialezing voorbij, evenals de diverse biotopen waarin ze zijn waargenomen. Een bescheiden bijdrage van de rijke flora maken het geheel kompleet.

 

Vogels in stad, park en tuin 

Stedelijke gebieden kunnen afhankelijk van de geografische ligging een veelvoud aan vogelsoorten herbergen. Ook is gebleken dat veel vroegere bosvogels steeds meer naar steden en dorpen trekken om daar te broeden of standvogel te worden. Te denken valt aan de bonte en zelfs groene specht, rans- en bosuilen en appelvinken. Jammer genoeg zijn er ook soorten verdwenen of flink in aantal afgenomen waaronder onze huismus en spreeuw.In deze lezing worden alle veel voorkomende vogelsoorten in stad, park en tuin behandeld, maar ook de wat minder bekende, alsmede soorten die op trek worden waargenomen. Het laatste deel behandeld de winterperiode, een jaargetijde waarin ook niet broedvogels ons land bezoeken en bij vorst in onze stad, park of tuin worden gezien, zoals kramsvogel, koperwiek, sijs, pestvogel, grote zaagbek of nonnetje.

Kortom een lezing vooral voor de beginnende vogelaars of natuurliefhebbers die kennis willen nemen van de vogelbevolking in de eigen omgeving.

 

De veelzijdige Algarve 

De Algarve,  aan de zuidkust van Portugal, strekt zich uit van Cabo de Sao Vincente als uiterste westpunt tot de aan Spanje grenzende rivier de Guadiana in het oosten. Deze kust heeft een grote variatie aan landschappen van strand, duinen, moerassen en zoutpannen tot grillige rots formaties en kliffen. Het achterland is heuvelig met veel struikgewas en amandel of olijfboomgaarden. Hoewel de Algarve druk door toeristen wordt bezocht, heeft het  de natuurliefhebber  veel te bieden op het gebied van flora en fauna. Vooral waad-en kustvogels vinden hier voldoende leefruimte en voedsel, zowel als broedvogel of als overwinteraar en  doortrekker naar Afrika. Te noemen vallen o.a. flamingo’s, steltkluten, lepelaars, kleine zilverreigers, kleine- en strandplevieren en vele strandloper soorten. In het voorjaar is de flora overweldigend in bloei met opvallend veel cistus soorten, orchideeën, klaprozen, lupines, kamillesoorten enz. In deze lezing maken we kennis met de natuur in zowel het voorjaar als het najaar, de beste tijd om de Algarve te bezoeken en te genieten van de veelzijdigheid van het kust- landschap en het rustige achterland met zijn rustieke dorpjes. Als natuurfotograaf kom je hier volledig aan je trekken als het gaat om de vogels en diversiteit van de kustlijn met zijn unieke flora. Ik heb er in ieder geval na twee reizen in het voorjaar en twee in het najaar nog geen genoeg van. Het ontdekken van nieuwe boeiende onderwerpen in de natuur houdt mijn passie voor de natuurfotografie al jaren levendig.