Lezingen van René de Waal

Vogels in de stad
Met deze PowerPoint-presentatie maakt u kennis met de vogels die u in uw directe omgeving kunt tegenkomen. U krijgt informatie over hun uiterlijk en gedrag. U zult zich verbazen over de vele bijzonderheden die er over al die vogels te vertellen zijn. Na deze lezing zult u de vogels in uw tuin en directe omgeving met andere ogen bekijken.


Vogels in uw leefomgeving
De vogelbevolking in een kleine plaats of dorp kan anders zijn dan die in de stad. Ook hangt deze af van de directe omgeving: is deze bosrijk, waterrijk, of ligt uw woonplaats in het polderlandschap? René past zijn verhaal aan uw omgeving aan.


Vogeltrek
Waarom trekken vogels? En waarom trekken ze niet allemaal? Hoe is de vogeltrek ontstaan? Langs welke routes trekken vogels, en hoe weten ze de weg te vinden?
In deze lezing wordt onderscheid gemaakt tussen “wegtrekkers”, “blijvers”, doortrekkers en wintergasten. Ook wordt melding gemaakt van dwaalgasten en toevallige gasten. Een aantal vogels in al die categorieën komt aan de orde.


Wintergasten
In het winterhalfjaar wordt ons land overspoeld door vogels uit koude streken. Waar komen ze vandaan, en wat vinden ze hier? Wat veel mensen niet weten, is van een aantal soorten vogels de eigen populatie wordt “aangevuld” met soortgenoten uit noordelijker streken.
Een aantal wintergasten passeert de revue.


Vogelzang
Waarom zingen vogels? Wat voor soorten vogelzang zijn er? In deze presentatie maakt u kennis met de diversiteit in vogelzang. En U leert daar naar luisteren. In het tweede deel van de lezing leert u een tiental algemene vogelsoorten qua zang uit elkaar houden. De lezing wordt afgesloten met een kleine quiz.


Vogels in Arkemheen/Eemland
Arkemheen/Eemland is een belangrijk gebied voor allerlei vogels zoals weidevogels, eenden en ganzen. De combinatie van graslanden, plasdras en de randmeren zorgen in alle jaargetijden voor een rijk vogelleven. René vertelt u er alles over.


Extremadura: vogelparadijs
De Spaanse landstreek Extremadura is een hotspot voor vogelaars in Europa. Het dunbevolkte gebied (oppervlakte ongeveer als Nederland, met ca. 1 miljoen inwoners) herbergt een ongeëvenaarde vogelrijkdom. René is er enkele malen geweest, en vertelt u graag over zijn ervaringen.


Vogelherkenning (waar kijk ik naar als ik een vogel op naam wil brengen?)

Als vogelaar krijg je vaak vragen over een vogel, die iemand gezien heeft. Vaak is de beschrijving, die dan gegeven wordt, onvoldoende om deze op naam te brengen. Een vogelboek geeft ook vaak geen uitsluitsel; er staan zoveel vogels in, en soms lijken ze zo op elkaar…..

René helpt u met een boeiende PowerPointpresentatie op weg. Hij laat u zien waar u op moet letten, en zet u tijdens de lezing direct met de verkregen informatie aan het werk!