Lid worden

De contributie bedraagt € 18,- per kalenderjaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom.
Ben je eenmaal lid, dan ontvang je vijfmaal per jaar ons verenigingsblad  ‘De Kruisbek’.
Je kunt meedoen aan activiteiten en excursies van alle afdelingen.
Je stem telt mee tijdens de Algemene Ledenvergadering en je hebt het recht om in de coördinatiegroep van een afdeling of het algemeen bestuur zitting te nemen.
Meer weten? Kijk in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  Voornaam Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Man / Vrouw

  Indelen bij afdeling


  Ik ben geïnteresseerd in: excursies meemakenexcursies leidenlezingen bijwonenlezing houdentellingenweidevogelbescherminglid afdelingscoördinatiegroepredactie nieuwsbrief/websiteklussen (bijv nestkasten)Ik wil me graag inzetten, maar weet nog niet hoe. Neem contact met me op om te overleggen welke mogelijkheden er zijn.Ik wil geen vrijwilliger worden, maar ben bereid om incidenteel hand- en spandiensten te verlenen


  Ik wil graag op korte termijn telefonisch contact met een contactpersoon van de Vogelwacht


  Hoe ben je met de Vogelwacht Utrecht in contact gekomen? door vrienden/bekenden/familieeen andere natuurorganisatie of werkgroepplaatselijke mediadoor het meemaken van een excursiedoor het bijwonen van een lezingdoor de website van de Vogelwacht-UtrechtVia sociale media

  Anders, te weten:


  Door dit formulier te verzenden verklaar ik kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Regelement.


  Om spam te voorkomen is het nodig dat je de onderstaande tekens overtypt. Let op: alle letters zijn hoofdletters

  captcha

  Druk op deze knop voor verzending.