Maasvlakte – 15-09-2019

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Koereiger

Op zondag 15 september bracht afdeling Utrecht een bezoekje aan de Maasvlakte. Al jaren proberen we een keer in dit gebied te zijn als de omstandigheden goed zijn, met veel trekvogels in de buurt en kans op leuke soorten. Maar vaker bleken die omstandigheden minder en dan kan het een erg vogelarm gebied zijn.
De verwachtingen voor vandaag lagen niet al te hoog. Door het mooie weer lijkt de trek nog niet echt op gang gekomen en met wind uit zuidwest leek zeetrek ook niet veelbelovend.
Maar toch: niet geschoten is altijd mis en met een groep van 5 mensen (een kleine groep omdat het grootste deel van onze ‘harde kern’ gisteren al een dag op zee had doorgebracht) stonden we om ongeveer half negen over zee te kijken. Enkele Jan-van-genten, wat Zwarte Zee-eenden, een Zeekoet, veel verder kwamen we niet, zodat we al vrij snel verder gingen zoeken. Bij Slag Maasmond bevond zich op de veldjes een aardig aantal Tapuiten en Kneuen, een Oeverpieper liet zich horen. Hierna zochten we langs de Stuifdijk naar zangertjes, maar ook hier bleek het erg rustig. Een groepje Eiders op zee, veel verder kwamen we niet.
We reden naar het uitkijkpunt bij het Slufterdepot, vanwaar we over het slik tuurden: een Rosse Grutto, wat Wulpen, een flinke groep zeehonden. Vaak bevinden zich rond deze tijd op de palen op het wad één of meer Visarenden, maar ook deze bleken niet aanwezig. We wandelden door het duin, waar we Zwartkop en Cetti’s Zanger hoorden. Verder leuke vlinders als Oranje Luzernevlinder, Hooibeestje en Boomblauwtjes.
Aangezien de Maasvlakte opnieuw niet erg meewerkte, besloten we een andere bestemming te zoeken. Het werd de Biesbosch. We zouden daar wel een goede kans hebben op Visarend en wie weet wat nog meer. Onze eerste bestemming was de plek waar eerder vandaag een groep van 8 Koereigers was gezien: het kostte niet zo erg veel moeite deze vogels te zien te krijgen. Ze lieten zich eerst van wat verder weg, maar daarna ook mooi dichtbij tussen de koeien zien. Op het slik bevonden zich zowel Grote als Kleine Zilverreigers. Uiteraard liet ook hier een Cetti’s Zanger zich met enige regelmaat horen.
We reden naar de Hardenhoek, waar we minstens twee Visarenden vonden. Verder een groep van zo’n 20 Casarca’s, veel Kemphanen en vooral erg veel eenden in allerlei eclipskleden.
Hierna bezochten we de Noordwaard: hier vonden we de leukste soorten steltlopers, Kleine Strandlopers, Kanoeten en een Krombekstrandloper. Ook hier weer enkele Kleine Zilverreigers en een overvliegende Boomvalk.
Hier besloten we het bij te houden vandaag: de Maasvlakte leverde weer niet waar we op gehoopt hadden, maar het alternatief stelde niet teleur.