Meewerken aan de Natuuracademie

De gemeente organiseert in het kader van de Natuuracademie Amersfoort regelmatig minicursussen over een diversiteit aan onderwerpen. Zo werd er op 22 mei een cursusavond verzorgd door Hugh Jansman over de ins en outs van Roofvogelherkenning en wat er zoal meer over roofvogels valt te vertellen. Een volgeboekte cursus (20 personen) namen de theorie tot zich. Op 26 mei werd door onze vogelwerkgroep een bijbehorende excursie begeleid waarbij pogingen werden ondernomen om in de theorie in de praktijk te toetsen.

Ook nu werd besloten om in de polder te gaan kijken, omdat de kans op een paar soorten roofvogels daar groter was dan alleen maar in het bos. Langs de dijk van het Randmeer werd een wandeling gemaakt en in eerste instantie waren er maar heel weinig roofvogels te bekennen. Wel oneindig veel weidevogels met jongen en verder veel rietvogels, ganzen, Grote zilver- en Blauwe reiger. Maar uiteindelijk ontdekten we een kluivende Buizerd die we goed hebben kunnen bekijken en liet zich ook een Torenvalkje zien.

Onverwacht kwam een vrouwtje Havik uit de polder vliegen die met krachtige vlucht en op de nek gezeten daar een aantal vogels haar weg vervolgde naar Flevoland. Vanaf het Nekkeveld werd rondom gespeurd naar roofpieten en uiteindelijk ontdekten we toch nog een paartje Bruine Kiekendief in een rietkraag tegen de dijk aan. Tot slot werd er vanuit de kofferbak van ondergetekende nog enig instructiemateriaal in de vorm van een geprepareerde Havikvrouw, een Buizerd, een Torenvalkvrouwtje en een Sperwermannetje gepresenteerd en werd iets verteld over het ruien van roodvogels en de pennen die ze daarbij verliezen. Al met al een schitterende ochtend met veel leer- en weetgierige cursisten.

Gerard van Haaff