Verslag mystery-excursie – afd. Utrecht-Stad

zwarte zeekoet Foto: Bert Geelmuijden

zwarte zeekoet
Foto: Bert Geelmuijden

Op 16 november had afdeling Utrecht-Stad een ‘mystery-excursie’ op het programma. Dit hield in dat we pas op het allerlaatste moment wilden beslissen waar we naar toe zouden gaan. De eerste verrassing van de dag was het weer: het regende en leek de hele dat te zullen blijven regenen. KNMI had het over droger weer in het zuiden, dus die kant moest het maar op. Met meldingen van een zwarte zeekoet en een ‘gierzwaluw’ boven Zierikzee een dag terug, leek het ons een goed plan koers te zetten richting de Zuid-Hollandse delta. We begonnen bij de Brouwersdam, waar we zochten naar de zwarte zeekoet. Helaas was die niet te vinden, maar met enkele roodkeelduikers, veel kuifduikers en wat geoorde futen, veel middelste zaagbekken en het een en ander aan steltlopers was het hier aardig vogels kijken, al was de regen wat hinderlijk. Vervolgens zetten we koers naar Zierikzee-centrum, om onder het genot van koffie en appeltaart de lucht boven de stad af te speuren naar een mogelijke vale gierzwaluw. Het smaakte heerlijk, maar geen vogel: we troostten ons

middelste zaagbek
Foto: Bert Geelmuijden

met een slechtvalk en een gekraagde roodstaart op de toren. De gierzwaluw zou nog aanwezig kunnen zijn, maar ook hier was regen de spelbreker. Besloten werd richting Maasvlakte te rijden, om de daar al langer aanwezige arendbuizerd te gaan zoeken. We reden eerst langs de Inlagen (met slechtvalk en kleine zilverreigers) en nogmaals via de Brouwersdam, waar deze keer een ijsvogel zat op de blokken aan de zeezijde: verrassend momentje! Op de Maasvlakte bleek de arendbuizerd een inkoppertje. De vogel zat duidelijk zichtbaar bovenop een paal en kon fraai worden bekeken, ook even vliegend. Aangezien het nog altijd regende besloten we hier om de dag te beëindigen. Jeroen Steenbergen