Oostvaardersplassen

Zaterdag 12 april 2014 stond het gebied van de Oostvaardersplassen op het programma. We vertrokken iets na zevenen richting de Flevopolder. Onderweg was het nog behoorlijk mistig waardoor we de hoop uitspraken dat deze snel opgetrokken zou zijn. En gelukkig was dat het geval. De zon kwam er krachtig en prachtig door. Met stralende weer kwamen we op de Grote Praambult aan waarbij we onderweg in Arkemheen de veldleeuwerik en de eerste boertjes al weer konden begroeten. Ook grutto, kievit, tureluur, rietgors en een tegendezonsilhouet van een blauwborst lieten zich in Arkemheen bewonderen.

Bij de Praambult zagen we natuurlijk door de telescoop al het wild in de verte en ontdekten we een vos die zich tegoed deed aan donzige jonge ganspullen die er in overvloed waren. Dichtbij zongen zwartkop, fitis en wellicht een tuinfluiter. Verder nog veel brandganzen, enkele grote zilverreigers, bruine kieken en een paar buizerden. Even verder bij de wildroosters (waar een stopverbod geldt, volgens de ons daarover onderhoudende politieagent) zagen we enkele witgatjes, watersnip, wintertalingen, pijlstaart, slobeend, smient en een kleine plevier als krenten in de pap.

ov1

Blauwborst bij de Oostvaardersplassen (foto: Hanno Steenbergen)

Na een verrukkelijke kop koffie in de nieuwe behuizing van SSB hebben we op ons gemak de wandeling naar kijkhut de Zeearend gemaakt. Hier ook weer de blauwborst, overdadig veel fitissen en tjiffen zodat je al blij was met een zingende winterkoning. In de verte bruine kiekendieven, roepende dodaarsen en mogelijk een vroege boomvalk. We waren niet helemaal zeker. Vlak bij de kijkhut een prachtige gekraagde roodstaart. Op het water was het heel erg rustig. Vrijwel geen watervogels. Ook hier zagen we weer een zich volproppende vos die rond deze tijd een behoorlijke vetreserve kunnen aanleggen, want er is voedsel te over. Overal zwommen treintjes van (vooral) grauwe ganzen met veel pullen en waren broedende meerkoeten te zien. Overvliegend waren vooral witte kwikken en putters waar te nemen waarbij ook nog een kneu vastgesteld kon worden. Rond 14.30 uur waren we weer terug van een genoeglijke excursie.

ov2

Witte kwikstaart (foto: Hanno Steenbergen)